Tvůj zákon je v mém nitru. (Ž 40, 9) - Biblický citát na dnešní den

19.4.2016, Joachim Badeni (Foto: IMA)

Mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty

Mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty

Modlitba může být prostým přebýváním v Boží blízkosti

V současné době se modlitba stává jakýmsi velkým uměním a čímsi nadpřirozeným. S takovým přístupem se bude zdát nesmírně složitá, obtížná – a přitom může být v podstatě něčím velice snadným. Prostým přebýváním v Boží blízkosti. Ptáte se mě, jak vypadá Boží blízkost? – Je taková, jako je v rodině blízkost mámy, táty nebo sourozenců; je velice podobná, i když to nemůžeme pozorovat na vlastní oči. Toto dobro máme za úkol objevit, což je možné díky podobnosti s blízkostí člověka, přestože to vždy bude vypadat jinak. Ale vždy bude tato blízkost dýchat láskou.

Mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty

Četl jsem mnohá díla mistrů duchovního života. Četl jsem ty knihy a přemítal jsem: v kterém místě duchovní zralosti se teď asi zrovna já nacházím? Taková hloupost! Při četbě mnohých děl by jeden mohl nabýt dojmu, že modlitba musí být nesmírně složitá a že cesta k Pánu Bohu je nanejvýš riskantní. Svatý Jan psal o výstupu na horu Karmel a na obálce byla kresba příšerně strmého kopce… Ale proč? Cíl je přece tak jednoduchý. Být s Bohem.

Pokud chci jednoduše přebývat v Boží blízkosti, potom se ale musím ptát, je vůbec dobré, že odříkávám modlitbu, tedy nějaký konkrétní připravený text? – Určitě ano, ale pouhé odříkávání slov modlitby se může snadno stát prázdnou formalitou. Povinností. Někdy je i povinnost dobrá k tomu, aby člověka udržela alespoň v částečném napojení na Boha, ale pořád jde jenom o text. Text, který je mezi mnou a Bohem. Jenže mezi mnou a Bohem by neměly stát žádné texty. Měl by tam existovat pouze vztah jako mezi tátou a dítětem.

Mluvíme na Boha ve formulkách nebo je to náš táta?

Přemýšlím, co poradit, aby se tedy modlitba nestala formalitou. Přemýšlím, zda nejsem trochu neupřímný, když se postavím před Otce a začnu na něho mluvit ve formulích. Bůh nazval sám sebe Otcem a mě dítětem. Ani stopy po nějaké etiketě či konvencích, jen a jen živý rozhovor Otce se synem, synem pocházejícím od Otce. Je to ještě pevnější pouto než to, které v rozhovoru pojí pozemského potomka s vlastním tátou.

Modli se také bezprostředně

Existuje jedno velice moudré řecké slovo, které zní synkatabasis, což znamená se Pán Bůh snižuje. Dělal to vždy, už od chvíle, kdy stvořil člověka, ale mimořádným způsobem se snižuje právě dnes, protože si přeje, aby se k němu lidé modlili naprosto bezprostředně. Tím jsem si absolutně jist. Kromě všech formálních způsobů modlitby Bůh touží, aby se k němu každý člověk obracel přímo. Bezprostředně. Vlastními slovy. Budeme-li se snažit splnit mu toto přání, sami se přesvědčíme, že tím získáme velikou pomoc při překonávání nejrůznějších překážek na cestě k Bohu.

Bůh chce mluvit i s "obyčejnými" lidmi

Bůh se snižuje, aby se s námi mohl setkat. Lidé často přehlížejí tuto jeho touhu. Měli bychom připomínat, že Bůh je vždycky nablízku, skrytě, avšak v určitých situacích i naprosto zjevně. Jednou mi jeden mladý otec rodiny líčil svůj nelehký život, a tak jsem se ho zeptal: „A jak to všechno dokážeš vydržet?“ Odpověděl mi: „Otče, když mě moje holčička chytne rukama kolem krku, zapomenu dočista na všechno.“ Jejich finanční a zdravotní trable se sice neztratily, ale nejsou už tak strašné, protože Katie chytla tátu kolem krku. Je to nádherné. Bůh se snížil do gesta malého dítěte, které bere tátu kolem krku. Prostřednictvím dítěte mu dal zakusit pomíjivý, chvilkový pocit štěstí. Toto štěstí je sice na hony vzdálené od toho dokonalého, věčného, ale přece jen se mu trochu blíží…  

Se svolením zpracováno podle knihy:
Joachim Badeni: Modlitba? No problem!,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.
Několik kapitol z této knihy naleznete zde.

Bůh nám drží palce!

Bůh nám drží palce!
(17.1.2017) Zemřel americký astronaut s českými kořeny Eugen Cernan (* 14. 3. 1934 † 16. 1. 2017).

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15.1.2017) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14.1.2017) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí...

Josef Kemr

(14.1.2017) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Dnes je PÁTEK 13.

(13.1.2017) Co kdyby přece jenom...?

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13.1.2017) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v...

Jan Heller - jeden z českých předních biblistů († 15.1.2008)

(12.1.2017) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest....

Setkání mládeže v Nitře na Slovensku (pololetky pá 3.2.- ne 5.2.2017)

Setkání mládeže v Nitře na Slovensku (pololetky pá 3.2.- ne 5.2.2017)
(10.1.2017) Pojeď s námi do Nitry na setkání mládeže! Odjezd autobusu z Brna.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.

 

Motto

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Viz Taizé kánon
"Nada te turbe" (Ničím se neznepokojuj)

 

Citát webu vira.cz

Člověk, který doufá v Boha
a spoléhá se na něj,
je jako strom, 
který zapustil své kořeny
u vody. (Jer 17)