Váš Otec ví, co potřebujete. (Mt 6,8) - Biblický citát na dnešní den

1.2.2018 (Foto: ima)

Alenka v zemi zázraků - v kinech

Alenka v zemi zázraků - v kinech

8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt. 

Film Alenka v zemi zázraků 

Film Alenka v zemi zázraků je autobiografické fantaskní vyprávění, které se pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a humorem. Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí prolínají a vykreslují skrze její rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým fantazijním viděním světa. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární postavy Malého Prince, Jana Nepomuckého, Pražského Jezulátka, Anděla a dalších. Děj se odehrává v Brně, Praze Malé Straně a v okolí Karlova mostu a také v Itálii, kde v kraji své babičky prožije kouzelné zážitky na karnevalu v Benátkách. Alence následně odejde její vysněný kamarád a s ním jí zemře její dětství. Pomocí „zázračné“ koule najde za zrcadlem střed labyrintu své duše a vzkřísí se do dospělosti. Alenka v zemi zázraků je osobitou parafrází známé Alenky v říši divů.

Film Alenka v říši zázraků je natočen podle stejnojmenné knihy autorky Jany K.Studničkové, vzdálené příbuzné slavného režiséra Andreje Tarkovského, s jehož filmy má i Alenka v zemi zázraků některé rysy společné.

 

Další info o filmu Alenka v říši zázraků

Alenka v zemi zázraků - trailer
https://www.youtube.com/watch?v=wniXLzS-UKE

Alenka v zemi zázraků - webové stránky
www.alenkavzemizazraku.cz

FDB – filmová databáze – film Alenka v zemi zázraků
https://www.fdb.cz/film/alenka-v-zemi-zazraku/147067

Alenka v zemi zázraků - facebook
https://www.facebook.com/alenkavzemizazraku/

 

 

V hlavních rolích:

Viktorie Stříbrná

Boleslav Polívka

Veronika Žilková

Jana Pidrmanová

Jiří Dvořák

Tereza Taliánová

 

Námět, scénář, režie, kamera, zvuk, výtvarná koncepce

námět: podle vlastní knihy - Alenka v zemi zázraků: Jana Kristina Studničková

výtvarná koncepce: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

zvuk: Ladislav Greiner

střih: Jana Kristina Studničková

kamera: Marek Jícha AČK

scénář a režie: Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt

 

Souvislosti filmu

Režiséři a autoři Jana Studničková a Otakáro Maria Schmidt objasňují souvislosti  a osobní hledání. 

Kardinál Tomáš Špidlík a jeho duchovní pokračovatel, je­zuita profesor Richard Čemus, naši přátelé a duchovní rád­ci, nám otevřeli úplně nové nazírání na křesťanský svět nové doby a také jistý nový kritický pohled na anglosaské vnímání dějin. Nejen oni, ale mnoho vizionářů a teologů a také papež, svatý Jan Pavel II., upozorňují, že existuje křesťanské Rus­ko, že existuje slovanská spiritualita – velice hluboká a mys­tická. Zejména pak východní Slované jsou slovy evangelia ti „bibličtí dělníci poslední hodiny“. To znamená, že přišli na pole, na vinici světové církve v době, kdy, obrazně řečeno, už bylo všechno zaseto a ošetřeno, aby přinesli nové věci, ale ne v jiné a nové formě jako na Západě, kde všechno, co je nové, je automaticky lepší. Na to Východ nedbá, křesťanský Vý­chod se spokojí s tím starým a v tom vidí jistou garanci pra­vosti a ryzosti... Čím více se člověk do této spirituality noří, tím jasněji vyniká její odlišnost a jistá osobitost. Když vidíme řecké, makedonské nebo ruské ikony, tak velice brzy pocho­píme, jak jsou originální duše a povolání a specifická úloha jednotlivých národů a obecněji Slovanstva, v jehož lůně iko­na vznikla. A v tomto kontextu slovanský svět, jemuž podle proroků patří budoucnost lidstva, ještě světu neřekl své de­finitivní slovo.

A protože Janin děda, kterého ve stejnojmenném filmu hraje Boleslav Polívka, byl z Ukrajiny, je třeba nastínit autorčiny rodinné vztahy:

Arsenij Tarkovskij byl otec slavného režiséra Andreje Tar­kovského (částečného Rusa) a synovec Naděždy Tarkovské, což byla autorčina praprababička a prababička jejího táty a tedy babička jejího dědy, jež byla tetou Arsenije Tarkov­ského, a ten si s jejím dědou dopisoval.

Kniha Alenka v zemi zázraků

Tedy děda Jany Studničkové si dopisoval se slavným reži­sérem Andrejem Tarkovským.

Další z rodiny byli tři slavní bratři: Ivan Karpovych Tobi­levych psal pod pseudonymem Ivan Karpenko-Kary – a byl významný dramatik, autor divadelních her a básník. Další – Panas Saksahansky – byl zase divadelní režisér a Mykola Kar­povych Sadovsky – legendární herec… jména, která zná celá Ukrajina, protože se je učí ve škole, a dodnes má rodina Jany muzeum uprostřed Ukrajiny a také filmovou a televizní uni­verzitu v Kyjevě. A také názvy ulic atd.

A Tarkovského první celovečerní film bylo Ivanovo dětství…

Jana také vlastně napsala svou první knihu a natočila prv­ní celovečerní hraný film na stejné téma. Na slavného režisé­ra a příslušníka své široké rodiny vzpomíná:

29. prosince 1986 umírá na nádorové onemocnění. Jeho tělo je pohřbeno na pravoslavném hřbitově Saint-Geneviéve-des-bois u Paříže. Bylo mně 9 let.

Jednou, když jsme jako děti jely za italskou babičkou do Pra­hy, tak se o tom naše máma náhodou zmínila před nějakými Ukrajinkami na ulici a ty, když ta jména slyšely a že jsme se ses­trou jejich potomci, tak se vrhly na zem a začaly nám líbat nohy. Přišlo mně to nepatřičné a chtělo se mi utéct…

Z doslovu knihy Alenka v zemi zázraků, která vychází v nakladatelství Flétna

 

Alenka v říši zázraků - film

Popeleční středa, začátek postní doby

(14.2.2018) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na...

Postní doba - účel a náplň

(12.2.2018) Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný....

Týden manželství

(11.2.2018) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie online pro postní dobu
(10.2.2018) Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika...

Světový den nemocných (11. 2.)

(5.2.2018) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..."...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.