Slyšel jsem tvou modlitbu. (Iz 38,5) - Biblický citát na dnešní den

26.12.2017 (Foto: ima)

A co na to hostinský z Betléma?

A co na to hostinský z Betléma?

Hostinec bývá v našich betlémech místem zahaleným v šeru, s dveřmi na sedm západů, občas s pouliční svítilnou, vrhající kolem sebe skomírající světlo. Pamatuji si, že v jednom betlémě jsem viděl postavu hostinského, vyklánějícího se z okénka takového hostince. Byl to mrzout, který dával Josefovi a Marii nepokrytě najevo, že pro ně nemá místo. Ale bylo to tak opravdu v Betlémě před dvěma tisíci lety? Třeba ne. Já si raději představuji, že ten hostinec měl na starosti nějaký dobrý člověk, který nedal Ježíškovi košem. Poslechněme si jeho verzi.

„Ježíšku, přišel jsem se na tebe do chléva podívat, protože prý s tebou můžu mluvit o všem ze svého života. Říká se, že jsi Boží Syn a Král Izraele, a já tomu věřím. Jmenuji se Jáchym a v pohostinství pracuji už od svých šesti let. Ten hostinec postavil můj děd a tady jsem také poznal svou ženu. Mám čtyři syny a tři dcery, čtyřicet olivovníků a pár kusů dobytka. Pravidelně platím daně. Jinak si nemůžu stěžovat…

Právě jsem mluvil s tvým otcem, protože jsem mu chtěl vysvětlit, co se stalo před několika dny v noci. Hned jsme se spřátelili a dost jsem ho pobavil svými neohrabanými omluvami. Věc se má tak, že před čtyřmi dny zaklepali před západem slunce tví rodiče na dveře mého hostince. Když jsem je uviděl, dal bych jim třeba celý svůj hostinec, kdyby to šlo. Nevěř tomu, co o mně budou vyprávět historikové, až přejdou nějaké ty roky nebo staletí. Jsem dobrý Izraelita a nikdy jsem nikomu neřekl: ´V mém domě pro tebe není místo.´

Víš, ty jsi totiž neviděl, jak to vypadalo uvnitř… Můj hostinec je ještě pochmurnější než tahle stáj. Je to jen dvůr se žlabem uprostřed. Stěží je tam pár koutů, kde se člověk může schovat před deštěm, a marně bys tam hledal nějaké soukromí. Muži, ženy, děti a dobytek tam neustále jedí, spí a bivakují uprostřed nepřetržitého hluku. Mezi dobytkem jsou velbloudi, koně, osli, celá stáda ovcí… a pak taky štěnice, švábi, hovada a blechy.

Jistě chápeš, že jsem nemohl připustit, aby tvá matka vstoupila do takového chlívku. A zvláště teď, kdy do Betléma přijely spousty pocestných kvůli sčítání lidu. Právě proto, že neumím říkat ne, byl můj dům tím nejnevhodnějším místem na to, aby ses tam narodil.  Ještě teď se ptám, zda jsem neměl vyhodit všechny ostatní hosty. Ale nemohl jsem to udělat. A to nejlepší, co jsem mohl udělat bylo, že jsem tvým rodičům nabídl naši stáj.

 

Když už jsem tady, věřím, že mě doopravdy posloucháš a rád bych se ti s něčím svěřil a pověděl ti, co mě tví rodiče naučili svou návštěvou v mém domě.

Až do teď jsem ti, Ježíšku, nelhal, ale ani jsem ti neřekl celou pravdu. Celá pravda je taková, že má duše se podobá mému hostinci. Je neustále plná hostů. Přijímám je všechny: muže, ženy, obchodníky, poutníky, překupníky, zloděje… Podle toho, o koho zrovna jde, se mé srdce podobá buď paláci, chrámu anebo zlodějskému doupěti.  Někdy je jako stáj, jindy jako špinavá stoka, skládka anebo zahrada.

Je vůbec možné, aby tam bylo tolik věcí najednou? Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a domníval jsem se, že to možné je, protože tak to taky bylo. Ale nebyl jsem úplně spokojený. Peníze, které se někdy doslova hrnou, a nadšení mé ženy zdánlivě umlčovaly tu drobnou tíseň, která se mne ze dne víc a víc zmocňovala a svírala mne. Až ses tu objevil ty. Poprosil jsi mne jen o jeden jediný kout, a já tě poslal do stáje.

Co mám dělat? Od chvíle, kdy jsi prošel kolem mého hstince, nemám vůbec klid. Dnes večer jsem nemohl usnout. Myslel jsem, že mi Bůh chce něco říct, a přepadl mne strach – copak jsem schopen mu odpovědět? Jsem hříšník, mám hostinec a rodinu, o kterou se musím starat. Přicházím do styku s různými lidmi a obchoduji s nimi. Chodívám k nim domů a přiznám se, že jsem se od nich mnohému špatnému přiučil. Nemám v nenávisti cizince. Jsem přívětivý k Arabům, Řekům a dokonce i k Samaritánům – je to má práce. Navštěvuji chrám, to ano, ale málo, protože vím, že kněží se na mě dívají srz prsty. Možná, že i Bůh se ode mne navždy odtáhl.

Na to jsem včera myslel, když jsem ležel ve svém pokoji na rohoži a díval se oknem na tu novou hvězdu, která se objevila na nebi nad Betlémem. Nevím jak, ale když se začalo rozednívat, začalo svítat i mému rozumu. Představil jsem si, že ty sám mi šeptáš do ucha: ´Pán je s tebou spokojený, Jáchyme, protože jsi mu poskytl svou stáj. Nyní po tobě chce, abys už provždy odevzdal i smetiště ve svém srdci.´

Tady ti tedy své srdce nesu, Ježíši. Vždyť víš, že nemohu nikoho ze svého hostince vyhodit, je to veřejné zařízení a nikdy jsem si pro sebe nevyhrazoval právo někoho odmítnout, nebo přijmout. Vždy se u mne najde místo pro znaveného pocestného. Najdeš-li však v mé duši nějakého nevítaného hosta, můžeš ho vypráskat, i kdyby ty rány měly padnout na můj hřbet.“

Jak si Pán Bůh postavil betlém

Se svolením zpracováno podle knížky Enrique Monasterio,
Jak si Pán Bůh postavil betlém, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno (zkráceno).

Poetické dílko E. Monasteria vychází česky poprvé,
zatímco ve Španělsku se dočkalo od roku 1995 již patnácti vydání.
Žánrem připomíná Exupéryho Malého prince: tváří se jako kniha pro děti,
ale osloví spíše dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné literatury.

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.