Když rodič vypouští děti z hnízda...

Když rodič vypouští děti z hnízda...

(27.9.2016)

Tohle je cílová rovinka, ke které výchova dětí směřuje: vypustit je z hnízda. To je finále a smysl celého příběhu. Není to však vůbec lehké. Rodiče věnovali celý svůj dosavadní život péči o své děti, chránili je před každým nebezpečím, před tím, aby jim kdokoli ublížil. A vypustit je z hnízda znamená je tomu všemu najednou vystavit. Znáte ten příběh o motýlovi klubajícím se z kukly?

    více...

Autor: Rob Parsons   |   Sekce: Články

Mír, po kterém toužíme, není jen věcí vlád

Mír, po kterém toužíme, není jen věcí vlád

(21.9.2016)

Budovat mír neznamená zabránit té či oné katastrofě, ale znovu odhalit vizi, cestu naděje pro veškeré lidstvo.

    více...

Autor: Jean Vanier   |   Sekce: Články

Nezavírejme druhé do svých posudků

Nezavírejme druhé do svých posudků

(13.9.2016)

Když jsem nastoupila do dětského domova jako začínající vychovatelka, myslela jsem, co všechno vím. Těšila jsem se, jak budu vlídná, jak se stanu důvěrnicí svých svěřených dětí, byla jsem odhodlaná stát se nejlaskavější tetou v dětském domově. Předsevzetí.

    více...

Autor: Eduard Martin   |   Sekce: Články

Víra vede naše kroky i nocí (videospot)

(8.9.2016)

Víra není světlem,
které rozptýlí všechny naše temnoty,
ale lampou, která vede naše kroky nocí.
(papež František)
 


Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12-13)

    více...

Sekce: Články

Nenechme se převálcovat tisíce drobnostmi

Nenechme se převálcovat tisíce drobnostmi

(6.9.2016)

Nevidíme „za roh“. 
Ale známe se s Tím, 
který „za roh“ vidí.
Proto je dobré 
s ním být v kontaktu...

    více...

Autor: IMA   |   Sekce: Články

Křehké dílo křehké Matky Terezy

Křehké dílo křehké Matky Terezy

(1.9.2016)

Matka Tereza nepřišla s nějakým předem připraveným gigantickým „projektem“ na papíře, který by následně realizovala. Ale začala krok za krokem naplňovat to, co poznala jako své životní poslání. Ve spojení s Bohem tak mohlo vyrůst dílo obrovských rozměrů. V tom všem ale Matka Tereza prožívala vnitřní křehkost, temnotu a slabost…

    více...

Sekce: Články

Jak zacházet s mocí?

Jak zacházet s mocí?

(31.8.2016)

Je moc v zásadě dobrá, anebo zlá?
Smíme o moc usilovat?
A jak to z křesťanského pohledu chápat?
Existují hodnoty a měřítka,
podle nichž můžeme moc vykonávat dobře?

    více...

Autor: Stefan Kiechle   |   Sekce: Články

Dělat co je v našich silách, nestačí

Dělat co je v našich silách, nestačí

(24.8.2016)

Do dřevařské firmy přišel muž žádat o práci. Nabídli mu dobrý plat a lepší podmínky než jinde. Prvního dne se přihlásil u mistra. Ten mu dal sekeru a přidělil mu kus lesa. Šťastný muž se vydal do lesa kácet stromy. Během jediného dne jich pokácel úctyhodných osmnáct. 

    více...

Autor: José Carlos Bermejo   |   Sekce: Články

Pálil jsem Bible, když tu mi uvízly v ruce dva listy evangelia...

Pálil jsem Bible, když tu mi uvízly v ruce dva listy evangelia...

(17.8.2016)

Ježíšova slova mě provázela
i v následujících dnech.
Nemohl jsem se jich zbavit,
i když jsem se o to všemožně
snažil. Zasáhly do mého života
a do jeho ustáleného pořádku...

    více...

Autor: Sergej Nikolajevič Kurdakov Dakov   |   Sekce: Články

Víra je dobrodružství a vztah (videospot)

(10.8.2016)

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme,
a být si jist tím, co nevidíme.“ (srov. Bible Žid 11,1)
 

    více...

Sekce: Články

Co někomu dáš, vrátí se ti rozmnožené

Co někomu dáš, vrátí se ti rozmnožené

(3.8.2016)

"Nic nemám,
nic nemohu dát..."
Dávej dobro!

    více...

Sekce: Články

Neboj se, vždyť já jsem s tebou!

(26.7.2016)

Do všech našich životních situací, krizí,
trápení a pochybností, kterými procházíme,
do všech zpráv o násilí, nenávisti a chaosu
nám Bůh říká: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou..."  (srov. Iz 41,10.13).

 

    více...

Sekce: Články

´Máš mapu?´zeptal se mě indián. Kývl jsem. ´Dám ti lepší.´

´Máš mapu?´zeptal se mě indián. Kývl jsem. ´Dám ti lepší.´

(20.7.2016)

Pouštět se na průzkumy
v jihoamerických pralesech
není jednoduché ani pro toho,
kdo se chlubí, 
že je v nich jako doma.
I když má člověk sebevíc zkušeností,
nikdy neví, jestli se vrátí.

    více...

Autor: Eduard Martin   |   Sekce: Články

Byl jsem vychováván k víře, ALE o svobodě nepadlo ani slovo

Byl jsem vychováván k víře, ALE o svobodě nepadlo ani slovo

(12.7.2016)

K tomu, aby byla možná láska,
musí existovat svobodná bytost.

    více...

Autor: Abbé Pierre   |   Sekce: Články

Papež František: Je potřeba s druhým ´ztrácet´ čas

Papež František: Je potřeba s druhým ´ztrácet´ čas

(6.7.2016)

Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem,
poněvadž Bůh chce, abys mu předal
tu nejdůležitější zprávu, zprávu o Ježíši. 
Měl bys v dialogu
 začít právě tam,
kde se dotyčný člověk nachází.

 

    více...

Autor: František - papež   |   Sekce: Články

Není nic divného - udělat chybu

Není nic divného - udělat chybu

(28.6.2016)

Ježíš opakovaně vysvětloval, že nikdo není dokonalý, jenom Pán Bůh. Není tedy nic divného na tom, jestliže i já jsem udělal chybu. Ale lidé se s tím dodnes odmítají smířit, protože to člověka trochu znevažuje před ostatními.

    více...

Sekce: Články

Často opakované ´ALE´ činí ze života smuteční pochod

Často opakované ´ALE´ činí ze života smuteční pochod

(22.6.2016)

Často používané "ale" může ze života učinit smuteční pochod, protože pak nikdy nic neústí do šťastného pocitu, že je něco krásné... Pravým uměním života však může být povznesení se nad drobné nedostatky, schopnost dopřát si radost ze života i tam, kde letitá zkušenost tuší nějakou chybu.

    více...

Autor: Jiří Pilka   |   Sekce: Články

Nikdo z nás nestojí o kritizování a odsuzování

Nikdo z nás nestojí o kritizování a odsuzování

(14.6.2016)

Někdo, koho máte rádi, vás vezme stranou a řekne: „Můžu s tebou mluvit o něčem, co ve tvém životě neklape?“ A vedle toho někdo, kdo vás rád nemá, si vás zavolá do kanceláře a řekne: „Potřebuji si s tebou promluvit o tom, co děláš špatně.“ Vaše vnitřní reakce bude naprosto odlišná. Když je ale přítomná láska a respekt, dokážete se na svůj život podívat jinak, protože víte, že nejste odsuzováni. Tak to má být mezi námi a Ježíšem.

    více...

Autor: John Eldredge   |   Sekce: Články

Jak jsem se snažil nemodlit

Jak jsem se snažil nemodlit

(7.6.2016)

Snažil jsem se 
vědomě nemodlit.
Ale když jsem se nemodlil,
nijak mi to neulevilo.

    více...

Autor: Pete Greig   |   Sekce: Články

Nebeský Otec mi nahradil tátu...

Nebeský Otec mi nahradil tátu...

(2.6.2016)

Vedl jsem kurz pro uzdravení vztahů. Setkal jsem se tam se ženou, které jsem položil otázku: „Co byste si přála, aby pro vás udělal váš pozemský otec?“ Nemusela dlouho přemýšlet. Snila o tom, že je opět malou holčičkou, kterou otec kolíbá v náručí a zpívá jí. Vyšlo najevo, že měla s otcem velice problematický vztah. V dětství jí nadával a fyzicky ubližoval.

    více...

Autor: Kevin Leman   |   Sekce: Články

Bůh tě miluje jako nikoho jiného na světě

Bůh tě miluje jako nikoho jiného na světě

(31.5.2016)

Někdy můžeme mít pocit, že Bůh miluje jaksi všeobecně: miluje (snad) všechny lidi a já k nim (snad) patřím. A proto se (snad) zajímá trochu i o mě. Ale vědomí, že jsme milováni „všeobecně“ - jako součást celku, vůbec neodpovídá skutečné povaze Boží lásky, která je zvláštní a jedinečná ke každému zvlášť. 

    více...

Autor: Jacques Philippe   |   Sekce: Články

Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

Existuje něco většího než to, co se nám jeví nepřekonatelné

(25.5.2016)

Slyšel jsem příběh o jednom vězni ze sibiřského gulagu, který otročil v hrozných podmínkách drsné Sibiře, až mu došly síly. Pustil lopatu, sesunul se a čekal, až přijde hlídač a umlátí ho k smrti. Kolikrát viděl, jak takto zemřeli jiní, a teď byla řada na něm.

    více...

Autor: Pete Greig   |   Sekce: Články

Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější

Kdo hledá štěstí v Bohu, je vůči druhým svobodnější

(17.5.2016)

Jestliže naleznu pokoj a štěstí v Bohu, budu svobodnější vůči lidem ve svém okolí. Budu schopen je přijmout takové, jací jsou, aniž bych jim zazlíval, že neodpovídají mým očekáváním.

    více...

Autor: Jacques Philippe   |   Sekce: Články

Polkni nejednu jedovatou slinu!

Polkni nejednu jedovatou slinu!

(10.5.2016)

K vedení dialogu s druhými
je třeba mírnosti, ne křiku. 
Je třeba pamatovat také na to,
že druhý člověk 

může mít něčeho víc než já. 

    více...

Autor: František - papež   |   Sekce: Články

Mnohé matky jsou ´jen´doma a ´nepracují´

Mnohé matky jsou ´jen´doma a ´nepracují´

(3.5.2016)

Existují ženy, které zcela evidentně nepřišly o rozum a přesto se rozhodly přerušit kariéru, aby mohly být doma s dětmi. Julie Akhurtová kvůli péči o děti a domácnost odstoupila z pozice šéfredaktorky lukrativního časopisu. Nejčastější reakcí na její rozhodnutí prý bývá: „Jak jste se mohla toho všeho vzdát?“ Z čehož plyne, že vybrat si být naplno matkou je pro okolí něčím, co člověka – není-li úplný hlupák – ani nenapadne.

    více...

Autor: Rob Parsons   |   Sekce: Články

[nahoru]

 Odkazy 
 na jiné weby

 Papež František 

 Dominik Duka

 Miloslav Vlk

 Vojtěch Kodet 

 Tomáš Halík

 

iEncyklopedie: on-line slovník

víry čerpat
sílu k životu.
Vira.cz

Najdete nás na Twitteru:

 


 

Obsah vira.cz dle abecedy:

A  B  C  D  E  F  H  I  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  U  V  Z  číslice

Náhodný tip

Jednoduchá modlitba pro kaž...
Slovo modlitba mnohým může připadnout možná nesrozumitelné, popřípadě i...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 1998 - 2016 Vira.cz | Mobilní verze