Buďte svatí. (Lv 19,2) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Knihovna

Marie Svatošová

Leží štěstí za kopečky? (3.11.2004)

Štěstí je v něčem jiném...

z knihy Jak to vidí Marie Svatošová

V poslední době mě okolnosti naučily mnohem lépe hospodařit s časem. Peníze budou, my nebudem - řekla jsem si jednoho dne, a je-li to možné, pro delší cesty volím vlaky EC nebo IC. Jsou sice s příplatkem, zato pohodlné, čisté, většinou poloprázdné a dá se v nich v klidu pracovat. To ovšem platí pouze za předpokladu, že si k vám do kupé nepřisedne pět štěbetavých studentek. I když - to štěbetání, pokud by šlo o nějaké neutrální téma, by se při troše úsilí ještě dalo odfiltrovat a nevnímat. Co však doléhalo k mým uším onehdy, to se odfiltrovat a nevnímat opravdu nedalo. Vysokoškolačky z posledního ročníku blíže neurčeného technického oboru byly notně otrávené, leč plně odhodlané: "Ani jeden člověk z našeho kruhu tu nezůstane. Všichni po promoci odejdou z téhle mizérie. Přece nebudeme celý měsíc dělat na nájem a na kus žvance. Venku za stejnou práci dostaneme desetinásobek. Tak co tady. Nejsme padlí na hlavu." V různých obměnách se to opakovalo plné dvě hodiny. Pak vystoupily, zavládlo ticho a mně zbyla hodina čistého času na práci. Nakonec z ní nic nebylo, protože se mi v hlavě rojily spousty otázek.

O co těm krásným, mladým, zdravým lidem jde? Opravdu jen o ten desetinásobný příjem? K čemu ty peníze potřebují? Co si za ně chtějí pořídit? Budiž jim to přáno, ať si koupí po čem touží. Ať se podívají do světa. Na tom není nic špatného. Ale bude jim to stačit? Je to právě to, po čem opravdu touží? Uspokojí je to? Netouží v posledku po štěstí? A touží-li po štěstí - jakou o něm mají představu? Uplyne pár let a v žebříčku hodnot s největší pravděpodobností předřadí tělesné zdraví před materiální hodnoty, které teď kladou na přední místo. Uplyne dalších pár let, nebo i desítek let, a - když to s nimi dobře dopadne - začnou si uvědomovat, že jsou hodnoty ještě větší, než to zdravíčko, které je v každém případě pomíjivé. I když někomu vydrží až do smrti, po ní mu už nic platné není. Jediné, co odolá i smrti, je skutečná, pravá, nezištná, obětavá láska. Co o ní tito mladí lidé vědí? Poznali ji ve své rodině? Jsou jí schopni? I když jsou krajně nespokojení a otrávení, v argumentaci jsou věcní a pragmatičtí, takže se na první pohled zdá, že to mají v hlavě srovnané. Obávám se, že opak je pravdou - alespoň pokud jde o smysl a cíl života. Neodsuzuji je, vím, že to uprostřed zmateného, proměnlivého a strachem naplněného světa nemají lehké. A nejtěžší to mají ti z nich, jejichž rodiče jsou na tom - pokud jde o smysl a cíl života - zrovna tak.

Někteří rodiče utratí spousty peněz za dárky a mají pocit, že dělají pro své dítě to nejlepší. Později budou ochotni zaplatit cokoliv komukoliv, jen aby dítě dostali na školu a dostalo se mu vzdělání. Nemám nic proti vzdělání, naopak. Ale vzdělání není totéž co výchova. Není to příprava na životní duchovní zápasy, na hledání a nelezení skutečného smyslu života. Je-li v tom dítě ponecháno samo sobě, může se snadno stát kořistí všelijakých sekt, může propadnout drogám anebo "jen" promarní půl života hledáním štěstí za kopečky, než přijde na to, že pravé štěstí je v něčem jiném.

Šťastné dítě, kterému rodiče od malička umožňují účast na svém duchovním životě. Dítě tak poznává, že je zde vyšší autorita - Bůh - na kterou se rodiče denně obracejí s prosbami i s díky. Vidí, jak se snaží v konkrétních situacích rozpoznávat a plnit vůli Boží. Poznává, že chybovat je lidské, ale současně se učí odpouštět a nacházet odpuštění u Boha i u lidí. Kolik lidí s tím má problémy. Kolik lidí je nešťastných z toho, že na tomto světě není spravedlnost. Není a nikdy nebude. Tady, ani za těmi kopečky ne. Šťastný je ten, kdo se naučil odpouštět a sám je schopen o odpuštění požádat a také ho přijmout. Taková schopnost je vlastně důkazem duševního zdraví.


Výpis všech kapitol z této knihy: Jak je v Česku rozšířena domácí péče o dlouhodobě nemocné či umírající? / Záznam rozhovoru z ČRo Hradec Králové 26.2.2006 / Kdo je pro Boha V.I.P.? / Aby bílá byla bílá / Anděl s botami / Bílé vrány / Štěstí? Smůla? Kdo ví?! / Stačí opěrný bod, páka a hej rup / Nebojte se! / Dva lotři těchto dnů, / Všechno je naopak / Naše pusa je jako hlaveň kulometu / Dvě mouchy jednou radnou / Rošťák hodný následování / Poslanecký plat – Jidášův měšec? / Ohlášená neohlášená inventura (29. 12. 2004) / Možná i to slunce v duši se objeví (15.12.2004) / Čert nikdy nespí (1.12.2004) / Různé motivy k emigraci (17.11.2004) / Leží štěstí za kopečky? (3.11.2004) / Původně jsem chtěla zvolit veselejší téma (20.10.2004) / Je problém rozlišit, které z knih přicházejí na pult z Boží vůle a které z Božího dopuštění... (6.10.2004) / Živý odkaz zavražděného kněze (aneb: mimo mikrofon 8, 22.9.2004) / Na kopec ! (Aneb: mimo mikrofon 7, 8.9.2004 ) / Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? (aneb: mimo mikrofon 6, 23.6.04) / Když Bůh mlčí (aneb mimo mikrofon 5, 9.6.2004) / Letnice - svátek skutečné plnosti života (záznam rozhlasového pořadu 26.5.2004) / Jestli jsi, Bože, dej se mi poznat ! (aneb: mimo mikrofon 4, 12.5.2004) / Nezbytná podmínka štěstí (aneb: mimo mikrofon 3, 28.4.2004) / Co je to štěstí (aneb: mimo mikrofon 2, 14.4.2004) / Kdo hledá, najde, aneb POKRAČOVÁNÍ pořadu (ale MIMO MIKROFON 1, 31.3.04 ) / Kde se stala chyba? Aneb proč Dr. Svatošová JIŽ NENÍ ZVANÝM HOSTEM do pořadu Host do domu (17.3.2004) / Sodoma a Gomora a desítka spravedlivých (3.3.2004) / Internet a senioři / Modlitba Tomáše Mora (18.2.2004) / Záznam internetového rozhovoru na www.vira.cz z 10.2.2004 / Krása stáří / Modlitba dříve narozeného (4.2.2004) / O modlitbě (21.1.2004) / Věda a víra / Interview s Bohem (7.1.2004) / Vánoce / Porod o půlnoční v africké buši (17.12.2003) / Advent / Kde se vzala radost (3.12.2003) / Svoboda a odpovědnost / modlitba sv. Františka z Assisi (19.11.2003) / Vnitřní svoboda / Odpuštění (5.11.2003) / Dobrá kniha / Dušičky (22.10.2003) / Jak ten čas letí / Přítomný okamžik (8.10.2003)

 


Marie Svatošová - citáty a modlitbyMUDr. Marie Svatošová (* 1942)
www.vira.cz/svatosova

Do roku 1990 praktická lékařka. 1990 opouští ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou zná ze samizdatové literatury. Roku 1993 zakládá Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 je pak otevřen první český hospic v Červeném Kostelci. Marie Svatošová je ale známa nejen jako iniciátorka hospicového hnutí, ale také jako autorka řady článků a publikací. Čtenářsky nejúspěšnější je její knížka "Hospice a umění doprovázet", která vyšla v několika vydáních v nákladu několika desítek tisíc výtisků... Další dostupné tituly Marie Svatošové naleznete zde.
- Na webu vira.cz proběhl s Marií Svatošovou i online rozhovor na téma: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?. - Na webu vira.cz naleznete i její zajímavý text o eutanazii...
- 15-ti minutové představení Marie Svatošové na ČT 24 ke shlédnutí on-line

 

Související texty k tématu:

Štěstí:
- Co je to štěstí? (Marie Svatošová)
- Nezbytná podmínka štěstí. (Marie Svatošová)
- Vděčnost přináší štěstí a radost
- Štěstí vděčnosti Vděčnost polidšťuje
- Další texty k tématu štěstí zde

Popeleční středa, začátek postní doby

(14.2.2018) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na...

Postní doba - účel a náplň

(12.2.2018) Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný....

Týden manželství

(11.2.2018) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie online pro postní dobu
(10.2.2018) Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika...

Světový den nemocných (11. 2.)

(5.2.2018) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..."...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.