A odpusť nám naše viny. (Mt 6,12) - Biblický citát na dnešní den

22.10.2013 (Foto: IMA)

Jít k volbám? Pár myšlenek o politice...

Jít k volbám? Pár myšlenek o politice...

V poslední době Česká republika prochází velkým úpadkem demokratického vědomí. A v diskusi často zaznívají protichůdné názory na změnu celého systému. Nabízíme vám pár zajímavých pohledů na politiku.

Politické strany
jsou pro chod státu důležité

Demokracie nemůže dobře fungovat v národě, který se nedokáže sám spontánně organizovat a účastnit se politického rozhodování. Proto se domnívám, že nejdůležitějším krokem je zlepšit poměry uvnitř politických stran. Stát totiž nemůže být řízen například jako firma. Řídit stát jako firmu by znamenalo nastolit místo demokracie diktaturu.

Přímá demokracie
není řešení

Velmi sílí volání i po přímé demokracii. „Vezměme moc politikům a dejme ji lidem“. Tento přístup by ve svém důsledku vedl k nějaké formě diktatury. Destruuje systém ústavy, jehož cílem je bránit zneužití moci. V přímé demokracii se společnost štěpí na většinu a menšinu, kde většina nemá žádný důvod, aby menšinu chránila. Nejmenší a nejslabší menšinou je každý jednotlivý člověk. A každý člověk se někdy dostává do pozice "menšiny".

Parlamentní demokracie
je obranou před diktaturou

Ti, kteří vytvářeli parlamentní systém, si byli si dobře vědomi, že člověk je bytost rozpolcená mezi dobrem a zlem, a pokud získá do rukou příliš mnoho moci, je vždy velké riziko, že ji zneužije. Velký křesťanský politický myslitel lord Acton říkal: „Moc korumpuje, a absolutní moc korumpuje absolutně.“ Proto je třeba chránit obtížný, klopotný systém parlamentní demokracie, neboť ona dokáže nejvíc bránit zneužívání moci. Ale dodejme: nikoliv absolutně.

Lobbing
i pro dobré věci

Politika v demokracii má být otevřená a každý má mít právo říct k dané věci svůj názor. Proto je třeba se setkávat s různými skupinami, probírat jejich zájmy, posuzovat, zda jsou oprávněné, anebo zda se snaží urvat nějakou výhodu jen pro sebe. Mohou mezi nimi být různé podnikatelské skupiny, které usilují o získání čistě materiálního prospěchu pro své firmy a pro své podnikání.

Ale i mezi podnikateli jsou lidé, kteří vás upozorní na různá úskalí, která může daný zákon způsobit, a různé překážky, které potom mají nežádoucí hospodářské důsledky. Orientovat se v této obrovské změti není vůbec snadné a pro některé je zde velké pokušení podlehnout korupci. Když se mluví o lobbingu, tak většinou si lidé představí nějaké korupčníky. Existuje ale také lobbing pro dobro věci.

„Volit jednotlivce“
je omyl

Práci v parlamentu není v lidských silách zvládnout jednotlivě. Představa, že nebudu volit politickou stranu, ale jednotlivce, je mylná. Práci se zákony je třeba dělat organizovaně a rozdělit si ji, nové politiky pak směrovat k určité odbornosti. Spolupráce musí být založena na vzájemné důvěře, že se při projednávání daného zákona nebo pozměňovacích návrhů skutečně dozvíte to, co odpovídá vašim principům a záměrům. Politická činnost je pak obětí, která si zaslouží veškerou úctu.

Volit podle programu a cílů,
ne podle citů

Je potřeba se účastnit politického života v míře, v níž to povolání každého jednotlivce umožňuje. První krok, který by se měl udělat, je účastnit se voleb i předvolebních diskusí. Volit na prvním místě podle programu, podle cílů, o které ta která politická strana usiluje, a posuzovat, zda jsou správné a v souladu s křesťanskými principy. Na druhém místě sledovat, zda lidé, kteří mají tyto programy prosazovat, jsou věrohodní, zda už v minulosti ukázali, že jim jde o dobrou věc nebo jenom o to, aby prosadili sami sebe. Znamená to věnovat pozornost nejen volebním heslům, ale skutečným programům, které strany prosazovaly v minulosti a které hodlají prosazovat do budoucna. Věnovat pozornost lidem na kandidátkách a podpořit je ve sněmovních volbách kroužkováním.

Jít pod povrch
volební kampaně

Volební kampaň je formou masové komunikace. Hrají v ní nejdůležitější roli symboly, veřejně známé tváře, slogany a hesla. Politická strana musí nejprve dát o sobě vědět, že existuje, a pak být spojena s určitým jednoduchým tématem, kterému lidé rozumějí. Nabízet již známé tváře anebo ty méně známé nějak propagovat. Tím vším by se volič neměl nechat příliš zmást. Měl by jít pod povrch toho, co volební kampaň říká a soustředit se opravdu na to podstatné, co můžeme očekávat, že politická strana bude dělat podle toho, co dělala v minulosti a zda lidé, kteří kandidují, jsou důvěryhodní.

V našich poměrech se voliči skoro vůbec nezajímají o to, co politik v parlamentu, ve vládě vlastně dělá. Důležité je, jakou má kravatu, jakým způsobem dokáže okouzlit v televizní debatě, anebo co o něm říkají populární osobnosti. Důsledkem je, že tak lidé často zvolili politiky, kteří je potom pochopitelně mohli zklamat. Malý zájem o reálnou práci v politice je bolestný, protože to nejdůležitější se samozřejmě neodehrává na televizní obrazovce.

Sdělovací prostředky,
anebo vlastní úsudek?

 Důležitou roli v celém politickém procesu hrají sdělovací prostředky. Lidé mají sklon přijímat to, co jim sdělovací prostředky nabízejí, a zaměňovat to za skutečnost. Když se ale díváte na svět jen lupou, tak se stane, že mravence budete považovat za obludu, která ohrožuje váš život, a z tygra uvidíte jenom pár chloupků a bát se ho nebudete. Tím, že lidé příliš podléhají tomu, co jim prezentují sdělovací prostředky, a málo věří tomu, co vidí na vlastní oči kolem sebe, se stává, že v politické diskusi zcela okrajová záležitost, která pro fungování státu nemá velký význam, zakryje klíčovou věc, která se dotkne života každého člověka.

Demokracii vytlačují
ekonomické a mocenské zájmy

Pokud člověk soustavně sleduje politické dění, může rozlišit, které politické proudy jsou mu bližší a které vzdálenější. Zároveň ale nenajde politickou stranu, která by mu programem a složením zcela vyhovovala. To je první těžká volba, kterou člověk musí udělat. V posledním desetiletí se ale stalo, že místo demokratické diskuse o rozmanitých názorech se dostaly do popředí ekonomické a mocenské zájmy. To je jedna z vážných věcí, která veřejnost znepokojila a která by měla lidi trochu mobilizovat, aby se pokusili politickou scénu ve volbách zlepšit.

Neodvracet se od politického dění
a kultivovat své názory

Neměli bychom podléhat představám, že lze naráz změnit politiku k lepšímu. Jsme poměrně stabilní demokracií, a tak bychom se neměli poddávat hysterickým náladám, které se snaží ve společnosti vyvolávat některá uskupení, aby to posloužilo jejich zájmům. Je třeba trvat na tom, aby politici nejen proklamovali hesla, ale aby hlavně zdůvodňovali svá rozhodnutí. Veškeré politické rozhodování má probíhat veřejně. Hlasovat tajně je možné a správné jenom o osobách. Nejenom na celorepublikové, ale i krajské a komunální úrovni je důležité využívat zákonné možnosti k získání informací. Už před lety se podařilo prosadit zákon o svobodném přístupu k informacím, a tak by se lidé neměli ostýchat je na všech úrovních po úřednících a politicích žádat. Strach různých korupčníků a politiků z tohoto zákona je velký a je škoda, že není dostatečně využíván. Požadovat informace je to nejjednodušší, co člověk může pro zlepšení politických poměrů udělat.

Jít k volbám
má cenu

Nejít k volbám znamená dát hlas stranám i skupinám, které bych volit absolutně nechtěl.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Se svolením převzato z časopisu Nové Město 10/2013
Název článku: O české politice před volbami
Redakčně zkráceno a upraveno


Diskuse

vacQIrfYNW pnBMTNgz 9.4.2014 12:49
Re: vacQIrfYNW Bradley 21.10.2015 15:43
Re: vacQIrfYNW Mark 30.1.2016 17:32
Re: vacQIrfYNW Mark 3.2.2016 15:49
Re: vacQIrfYNW Mark 5.2.2016 08:31
Re: vacQIrfYNW Mark 5.2.2016 16:22
Re: vacQIrfYNW Mark 6.2.2016 22:30
Re: vacQIrfYNW Mark 8.2.2016 08:01
Re: vacQIrfYNW Mark 8.2.2016 11:17
Re: vacQIrfYNW Mark 9.2.2016 19:23
Re: vacQIrfYNW Mark 10.2.2016 06:31
Re: vacQIrfYNW Mark 11.5.2016 20:17
Re: vacQIrfYNW GoldenTabs 7.1.2018 22:52
uspOtBMJ UNaDKOKRKoJdLY 10.3.2014 06:55
Re: uspOtBMJ RUTrSFEdh 29.8.2014 06:10
Re: Re: uspOtBMJ Bradley 21.10.2015 15:05
Re: Re: uspOtBMJ Mark 30.1.2016 17:31
Re: Re: uspOtBMJ Mark 4.2.2016 16:47
Re: Re: uspOtBMJ GoldenTabs 7.1.2018 22:51
Re: uspOtBMJ Mark 8.2.2016 14:32
Re: uspOtBMJ CVqEGEcPjPDKX 19.1.2017 20:53
Re: uspOtBMJ ufTPPCTCMEdx 21.1.2017 01:32
Re: uspOtBMJ QarMgLQXT 25.1.2017 20:43
Re: uspOtBMJ KKecaBAht 24.2.2017 20:16
Re: uspOtBMJ alBYZlesJZnVFL 25.3.2017 12:56
Re: uspOtBMJ NAXxFksRz 3.4.2017 12:45
lcmznse lcmznse 3.4.2017 12:46
Dovolím si nesouhlasit honajz 24.10.2013 08:35

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.