Pokoj tomuto domu. (Lk 10,5) - Biblický citát na dnešní den

20.4.2012 09:59

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2012

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku - 16. května.

V barokní době patřila tato slavnost k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z vodní hladiny Vltavy a zhlédli ohňové show. K vidění bylo velké množství atrakcí.

Na tradici barokních slavností se navázalo v roce 2009 obnovenými Svatojánskými slavnostmi. Od té doby byly slavnosti každý rok a mají již svůj pevný scénář – slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině zakončený ohňostrojem. Každý ročník pak bývá doplněn o další speciální akce – koncerty, nešpory, gondoliéry, regaty dračích lodí a mnohé další.

Velký zájem o obnovené Svatojánské slavnosti NAVALIS svědčí nejen o oblíbenosti světce, ale též o a atraktivnosti slavností v dnešní době.

 

 

 

 

 


Program

Letní refektář, Strahovský klášter

19:00 Světová premiéra barokní opery Johanna Adolfa Hasse: Enea in Caonia,

barokní orchestr Hof-Musici, řídí Ondřej Macek


Sobota 12. května 2012

Čepice u Sušice

18:50 Příjezd Svatojánského světla od kolébky sv. Jana z Nepomuku

19:00 Slavnostní zahájení procesí z vodáckého tábořiště v Čepicích

19:30 Mše svatá před kaplí sv. Antonína

20:30 Odhalení a požehnání skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě přes Otavu

21:00 Vyplutí Svatojánského světla ku Praze

 


Neděle 13. května 2012


16:00 Svatojánský koncert Lubomíra Brabce, kostel sv. Václava, Sušice

 


Pondělí 14. května 2012

11:00 Zahájení výstavy Povodí Vltavy „Velín 21. Století“, Muzeum Karlova mostu

17:00 Svatojánský koncert v kostele Panny Marie pod řetězem, Malá Stranar

 


Úterý 15. května 2012


18:00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a  Václava v Praze

19:00 Svatojánské procesí na Karlův most

20:00 Regata historických a dračích lodí

20:15 Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí v Praze

21:00 Barokní vodní koncert na Vltavě

21:55 Slavnostní ohňostroj

 


Středa 16. května 2012


10:00 Poutní plavba salónní rychlolodí Nepomuk do Svatojánských proudů

20:00 Nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, Praha

 


Sobota 19. května 2012

Nepomuk

15:00 Přednáška prof. Víta Vlnase „Johánek z Pomuku – nejslavnější rodák nepomucký“, hotel U Zeleného stromu

17:00 Svatojánský koncert v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

18:00 „První zvonění“ Svatojánských kněžských zvonů a Mše Svatá

v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

 


Neděle 20. května 2012

Nepomuk

11:00 Mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

 

 

Bůh sám je původcem krásy, aneb podzimní variace

(14.10.2017) Boží věčná moc a jeho božské bytí je možné poznat světlem rozumu z toho, co stvořil (Řím 1,20)

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(12.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se za politiky, i za ty chybující

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!
(9.10.2017) Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život
(5.10.2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.