Proč dáš na řeči lidí? (1 Sam 24,10) - Biblický citát na dnešní den

5.1.2015 15:39

Kurz Alfa šitý na míru

Pastorační středisko v Praze pořádá Kurz Alfa šitý na míru - mimořádně pro 3 cílové skupiny zájemců.

Kurz Alfa šitý na míru - mimořádně pro 3 cílové skupiny zájemců: 

A = o  křesťanství  nevím  skoro  nic,  chci  se  s  ním  nezávazně  seznámit

B = chci se dozvědět víc, některé otázky si ujasnit, případně najít společenství

C = jsem křesťan, zvažuji uspořádání kurzu ve farnosti, ale nemám zkušenost

CO JE KURZ ALFA?

Krátký nezávazný úvod do křesťanské víry, určený původně pro lidi, kteří dosud neměli možnost se s křesťanstvím a křesťany blíže seznámit. Jednotlivá setkání začínají malou večeří, následuje srozumitelná promluva na dané téma a po ní povídání ve skupinkách. Jedná se o osvědčený celosvětový program, kterého se ve 167 zemích světa zúčastnilo přes 18 miliónů lidí. Kurzy absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo věznicích a shodují se v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Kurz je bezplatný, avšak dobrovolný příspěvek na jídla je vítán.

V ČEM SPOČÍVÁ MIMOŘÁDNOST TOHOTO KONKRÉTNÍHO KURZU?

Pořádající tým, složený z lidí, kteří mají zkušenosti s kurzy Alfa ve svých farnostech, se rozhodl reagovat na odlišné potřeby zájemců o tyto kurzy. Jednoduché večeře i 30-ti minutové promluvy na téma večera budou pro všechny stejné jako na ostatních kurzech Alfa. Avšak, aby se každý jednotlivý účastník kurzu cítil mezi námi dobře a odnesl si z něj, co potřebuje, může se sám svobodně rozhodnout, zda chce být zařazen do diskusní skupinky A, B nebo C.

KDY A JAK SE PŘIHLÁSIT?

Čím dříve, tím lépe, skupina A a B nejpozději 27. 1. 2015, skupina C do 15. 1. 2015.

Stačí se nahlásit telefonicky na č. 603 301 428 nebo e-mailem na marie.svatosova@seznam.cz  Prosíme o tyto údaje: jméno, příjmení, kontakt (e-mail nebo telefon), a do které ze tří skupin chcete být zařazeni.

KDY A KE SE BUDE KURZ KONAT?

Každý čtvrtek  v Pastoračním středisku - Praha 6, Kolejní 4 – blízko metra Dejvická nebo tramvaje Thákurova.

Večer potrvá od 19:00 do 21:15 hod.

PROGRAM

1          29. 1. 2015   čtvrtek      Jde v životě o víc?

2          5. 2.  2015    -“-             Kdo je Ježíš?               

3          12. 2. 2015    -“-            Proč Ježíš zemřel?

4          19. 2. 2015    -“-            Jak získat víru?             

5          26. 2. 2015    -“-            Proč a jak se modlit?                

6          5. 3. 2015     -“-             Proč a jak číst Bibli?                 

7          12. 3. 2015    -“-           Jak nás Bůh vede?                    

8          14. 3. 2015 sobota        Kdo je Duch svatý?  - celodenní program

            14. 3. 2015  -“-             Co Duch svatý dělá?

            14. 3. 2015  -“-             Jak můžeme být naplněni Duchem?            

9          19. 3. 2015  čtvrtek      Jak odolat zlému?                     

10        26. 3. 2015    -“-            Uzdravuje Bůh i dnes?

11          9. 4. 2015     -“-           Proč a jak mluvit s druhými o víře?                   

12        16. 4. 2015    -“-            A co církev?

13        23. 4. 2015    -“-            Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

                   

                 Jménem pořádajícího týmu:
MUDr. Marie Svatošová, P. Pavel Semela, odb. garant projektu,
   Mgr. P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP  
 

                                                                      

 

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18.1.2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám...

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15.1.2018) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem...

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14.1.2018) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí...

Josef Kemr

Josef Kemr
(14.1.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13.1.2018) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.