Nic není skryto, co nebude zjeveno. (Lk 8,17) - Biblický citát na dnešní den

23.5.2017 12:17

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017

Projekt předesílá pravidelnou a systematickou nabídku, kterou chce Arcibiskupství pražské poskytovat základním a středním školám. Jde o doplnění výuky o možnost kreativně se zapojit do programů zaměřených dvojím způsobem:

 

 • na poznání hodnot kulturního a duchovního dědictví našich předků, které v současné době spravuje a snaží se rozvíjet katolická církev; 
 • poskytnout příležitost k dialogu se současným uměním prostřednictvím osobností, které se mu věnují. 

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dialog o estetických, sociálních, etických a duchovních hodnotách, které jsou nadčasové a společné všem lidem, dávají smysl našemu životu a každý člověk o ně nějakým způsobem usiluje, protože vedou k naplnění jeho tužeb a potřeb. Projekt navazuje na nabídku, která byla představena ředitelům škol na setkání na pražském arcibiskupství  v únoru 2017 a učitelům škol v březnu 2017.

 

Aktivity jsou rozděleny do dvou kategorií: 

 1. Otevřené dveře - programy, které jsou realizovány mimo prostředí školy.

 • Otevřené dveře Arcibiskupského paláce
 • Stopy českých dějin v pražských kostelích
 • Hledání lidské tváře – setkání s osobnostmi
 • Svět médií (Vzdělávací hra - VOŠ publicistiky Praha; film o Dominikánech s besedou)
 • Programy jednotlivých farností, které se konají zpravidla v kostele 
 1. Programy ve školách

určené žákům, kteří zůstávají v prostředí své školy, lektor za žáky přijíždí. Žáci jsou do programu aktivně zapojeni.

 • Dědictví české země (Paladium, sv. Cyril a Metoděj)
 • Škola hrou ve Středoafrické republice
 • Adopce na dálku

 

Programy rozvíjejí komunikativní, sociální, personální a občanské kompetence žáků a kompetence k řešení problémů. Obsah programů odpovídá zejména obsahu průřezových témat a dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura.

U každého programu je uveden stručný popis a věková skupina, pro kterou je určen. Všechny programy jsou zdarma pro žáky i pedagogický doprovod. Vybrané programy je nutné předem objednat formulářem na www.vychova-hodnoty.cz v sekci Objednávky. 

Týden zakončí mše svatá s biskupem Mons. Václavem Malým na poděkování Bohu, která se bude konat v neděli 25. června 2017 od 10 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Srdečně zveme zvláště pedagogické pracovníky, rodiče a děti. 

Objednávky vyřizuje a dotazy zodpovídá: ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D., Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 181 317, e-mail: vychovahodnoty@gmail.com

Projekt se koná z iniciativy kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.

Svatý Václav stál u základů Evropy

(25.9.2017) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno? Pracovní listy pro děti

(23.9.2017) A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?

Světový den turistiky- 27. září

(22.9.2017) Cestování a turistika přispívá ke vzájemnému poznávání národů a kultur. Podobně je tomu se sportem...

Zajímavé víkendové programy,

(15.9.2017) nebo i jen ubytování v Rožmitále pod Třemšínem...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.