Je třeba se modlit. (Lk 18,1) - Biblický citát na dnešní den

23.5.2017 12:17

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017

Projekt předesílá pravidelnou a systematickou nabídku, kterou chce Arcibiskupství pražské poskytovat základním a středním školám. Jde o doplnění výuky o možnost kreativně se zapojit do programů zaměřených dvojím způsobem:

 

 • na poznání hodnot kulturního a duchovního dědictví našich předků, které v současné době spravuje a snaží se rozvíjet katolická církev; 
 • poskytnout příležitost k dialogu se současným uměním prostřednictvím osobností, které se mu věnují. 

Cílem projektu je vytvořit prostor pro dialog o estetických, sociálních, etických a duchovních hodnotách, které jsou nadčasové a společné všem lidem, dávají smysl našemu životu a každý člověk o ně nějakým způsobem usiluje, protože vedou k naplnění jeho tužeb a potřeb. Projekt navazuje na nabídku, která byla představena ředitelům škol na setkání na pražském arcibiskupství  v únoru 2017 a učitelům škol v březnu 2017.

 

Aktivity jsou rozděleny do dvou kategorií: 

 1. Otevřené dveře - programy, které jsou realizovány mimo prostředí školy.

 • Otevřené dveře Arcibiskupského paláce
 • Stopy českých dějin v pražských kostelích
 • Hledání lidské tváře – setkání s osobnostmi
 • Svět médií (Vzdělávací hra - VOŠ publicistiky Praha; film o Dominikánech s besedou)
 • Programy jednotlivých farností, které se konají zpravidla v kostele 
 1. Programy ve školách

určené žákům, kteří zůstávají v prostředí své školy, lektor za žáky přijíždí. Žáci jsou do programu aktivně zapojeni.

 • Dědictví české země (Paladium, sv. Cyril a Metoděj)
 • Škola hrou ve Středoafrické republice
 • Adopce na dálku

 

Programy rozvíjejí komunikativní, sociální, personální a občanské kompetence žáků a kompetence k řešení problémů. Obsah programů odpovídá zejména obsahu průřezových témat a dotýká se vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura.

U každého programu je uveden stručný popis a věková skupina, pro kterou je určen. Všechny programy jsou zdarma pro žáky i pedagogický doprovod. Vybrané programy je nutné předem objednat formulářem na www.vychova-hodnoty.cz v sekci Objednávky. 

Týden zakončí mše svatá s biskupem Mons. Václavem Malým na poděkování Bohu, která se bude konat v neděli 25. června 2017 od 10 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Srdečně zveme zvláště pedagogické pracovníky, rodiče a děti. 

Objednávky vyřizuje a dotazy zodpovídá: ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D., Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 181 317, e-mail: vychovahodnoty@gmail.com

Projekt se koná z iniciativy kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět
(16.11.2017) Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v...

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

(16.11.2017) Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří listopadové dny roku 1989. (odkaz na kna.cz)

Ohlédnutí na dobu po roce 1989

(15.11.2017) Radikálním zločinem komunismu nebylo zabíjení...

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?

Výročí Sametové revoluce 17. 11. Týká se nás otrávenost (českou) politikou?
(14.11.2017) Jaké jsou největší nemoci české politiky?

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989

(12.11.2017) Z bolševického Československa - za dříve neprostupnou železnou oponou - začínaly do Říma přijíždět...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.