Útěchu jim vleji. (Jer 31,13) - Biblický citát na dnešní den

Rejstřík věcný

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

věda

 • Astronaut J. B. Irwin - čemu mě naučil let na Měsíc (kapitola z knihy) - To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že člověk chodil po Měsíci.
 • Jiří Grygar - věda a víra (kniha) - Články, přednášky a texty o vztahu vědy a víry
 • Online rozhovor s Jiřím Grygarem - záznam (rozhovor) - S potěšením Vám, milí čtenáři, sdělujeme, že svou účast v on-line rozhovoru přislíbil Dr. Jiří Grygar. Rozhovor bude zaměřen na téma: "Jak lze žít a věřit v naší době - z pohledu vědce, křesťana a cyklisty..." On-line rozhovor proběhne v pondělí 3.11.2003 od 16:00 do 17:00. Své otázky našemu hostovi můžete klást již nyní. "Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně. Je si totiž dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života - života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru." (Jiří Grygar)
 • Proč věřím v Boha? (kapitola z knihy) - Věřící vědec je možná v jisté výhodě...
 • Bůh a evoluce se nevylučují, míní Benedikt XVI. (článek) - Ve Spojených státech se vede spor mezi takzvaným kreacionismem a evolucionismem. Obojí se klade jako vzájemně neslučitelné alternativy: kdo věří ve Stvořitele, neměl by myslet na evoluci, a kdo naopak hájí evoluci, měl by vylučovat Boha. Tento protiklad je nesmyslný.
 • Bůh nám drží palce... (článek) - Poslední člověk, který byl na Měsíci - astronaut Eugene Cernan (1934 - 2017), byl po matce českého a po otci slovenského a původu. Bývalý americký kosmonaut byl známý i tím, že veřejně vyznával svou víru v Boha: "My sami bychom neuměli vybudovat vesmír, v kterém bychom mohli žít. Bůh je doopravdy skvělý inženýr..."
 • Je lidské embryo lidskou bytostí? (článek) - Zúčastnil jsem se televizního pořadu o nových vymoženostech lékařské vědy, který se zaobíral otázkami klonování, reprodukční medicíny atd. Měl jsem v pořadu vystupovat za etiku. První slovo dostává druhá strana: paní profesorka líčí slibné perspektivy nového oboru. Pak jsem na řadě já a projevím nesouhlas: lidské embryo je lidskou bytostí, nikoli spotřebním biologickým materiálem.   
 • Kosmické katastrofy (kapitola z knihy) - Současná astronomie a kosmologie podává přehled o možných kosmických katastrofách, které ovlivnily vývoj vesmíru i Země v minulosti, a které opět čekají Zemi, sluneční soustavu i celý vesmír v bližší či vzdálenější budoucnosti.
 • Odporují si věda a víra? (článek) - Je rozšířen názor, že věda vytlačuje víru a nutí věřící ke stálému ustupování. Druhou stranou mince tohoto názoru je domněnka, že k posílení víry může dojít jen tehdy, když bude oslabena věda. Obojí je omyl. Obavy ze vzájemného vytlačování víry a vědy mají totiž důležitý společný znak: obě se zakládají na nedorozumění, že věda a víra si odporují.
 • Přírodní vědy a teologie (kniha) - nad knihou přírody
 • Věda a víra - soubor různých textů (kniha)
 • Věda člověka nezachrání (Benedikt XVI.) (článek) - Věda člověka nespasí. Člověk je vykoupen láskou. To platí už i v čistě světské oblasti. Když někdo ve svém životě zakusí velkou lásku, jako by v tom okamžiku zažil „vykoupení“, jež dává smysl celému jeho životu. Nicméně si velmi brzy všimne, že láska jemu věnovaná jeho životní problém sama o sobě neřeší; je napadnutelná a zranitelná.
 • Vytvořily můj rozum nerozumné a náhodné síly? (článek) - Vznikl jsem z 13,7 miliard let staré hmoty, z mraku prachu a plynů. Kdybych dějiny Země sledoval od začátku, viděl bych nejprve svítící a žhavou lávu a po 4,5 miliardách let bych viděl, jak ze Země vyletí raketa Apollo směrem k Měsíci! Důsledkem pohybu hmoty jsem já, cítící, tázající se. Co se to během let s hmotou stalo, že se proměnila do mě?
 • Vztah vědy a náboženské víry - rozhovor s astrofyzikem Jiřím Grygarem (kapitola z knihy) - neuspokojivé odpovědi vědy
 • Ale zbav nás od zlého (kniha) - Praktický přístup k vysvobození
 • Ateismus dobře útočí, ale sám se obhájit nedokáže... (kapitola z knihy) - logické rozpory ateismu
 • Ateismus, vesmír a Bůh (kniha) - Důkaz nebo hypotéza Boha?
 • Bůh a věda... To nejde dohromady! (otázky a odpovědi) - Dobrý den, ačkoli to může připadat zvláštní, cítím potřebu se zeptat: je možné, aby v sobě člověk nalezl, probudill víru, i když je nucen o Bohu pochybovat, protože zkrátka přemýšlí příliš vědecky? Nějak se to ve mně pere... ...
 • Co prověří kuchyňský stůl (kapitola z knihy) - Vše může být použito proti nám
 • Evoluce x bibl. zpráva o stvoření (otázky a odpovědi) - Vážení církevní činitelé, na Vašem webu se objevují názory Vaše i názory čtenářů, že evoluce nebyla dokázána, potažmo pojmy jako ,,evoluční fantasmagorie." Evoluce dokázaná je a je tudíž nutno brát ji jako fakt. Evoluční teorie je něco jiného, ta popisuje příčiny evoluce a ta vskutku ještě dokázána nebyla. A v této souvislosti prosím o odpověď na otázku, která mi činí problém a znesnadňuje mi hledání (…)
 • Existuje život mimo planetu Zemi? (kapitola z knihy) - Lidé si vzali do hlavy...
 • Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud… Negace Boha (kapitola z knihy) - ateismus některých filozofických systémů
 • Freudova redukce sexuality (kapitola z knihy) - a analýza náboženství
 • Honba za pravdou (kapitola z knihy) - Nevěra a důkazy
 • I ateismus je ´víra´ (kapitola z knihy) - Od Absolutna k Bohu
 • Jaká hvězda vedla Tři krále? (článek) - V Bibli jsou zmíněni mudrci ("králové"), kteří se na základě pozorování Hvězdy přišli do Betléma poklonit Ježíši. Z pohledu na kterýkoliv betlém si automaticky vybavíme, že nad jeslemi svítí hvězda s dlouhým zářivým chvostem - tedy nepochybně kometa. Pokud by betlémskou hvězdou byla kometa, bylo by pro astronomy snadné spolehlivě ověřit čas Kristova narození. Žádná z komet však termínově nevyhovuje.  
 • Jiné důkazy o Ježíši (kapitola z knihy) - Zázraky a duševní zdraví
 • Kdy byla napsána evangelia? (kapitola z knihy) - Návstěva u biblisty Blomberga
 • Když ´ortodoxní´ znamená ´mýlit se´ (kapitola z knihy) - Nejvýřečnější mluvčí
 • Klesali jsme k Měsíci jako v rychlém výtahu (článek) - Najít konkrétní místo pro přistání na Měsíci nebylo tak lehké, jak se předem zdálo. Najednou se přímo přede mnou tyčil balvan velký jako dům – podle plánu tam neměl co dělat. 
 • Kosmologické modely a kreacionismus (kapitola z knihy) - Fyzika a filozofie
 • Mystérium a rozum (kniha) - Světlo pro život
 • Nejistotu nemáme rádi (téma týdne) - Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké... Kdo by poznal tvou vůli Bože, když bys mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? (srov. Mdr 9, 13-19)
 • Nekřesťané svědčí (kapitola z knihy) - Velcí dějepisci o Kristu
 • O pomatenci (kapitola z knihy) - roztříštěná svítilna
 • O vztahu víry a rozumu (kniha) - Průřez encyklikou Fides et Ratio
 • Po stopách Ježíšových (kniha) - Nazaret, Betlém a Jeruzalém
 • Poslední muž na Měsíci (kniha) - Příběh Eugene Cernana - amerického kosmonauta, jehož prarodiče pocházeli z Čech a Slovenska. Několik autobiografických textů.
 • Příroda - první stupeň zjevení (kapitola z knihy) - Srážky dvou nauk bývají způsobeny nedorozuměním. Nebojme se jich, ani je nesuďme ukvapeně, jsou to výzvy k dialogu a k vyjasnení definic.
 • Psychologie a víra (kniha) - Orientace a podněty k diskusi
 • Původ věcí a rozum (kapitola z knihy) - Kdybych věřil, to bych...
 • Rok 34 n. l. (kapitola z knihy) - Pavlovy listy
 • Stáří světa (otázky a odpovědi) - Prosím , pokuste se mi vysvětlit, jak vidí křesťanství stáří světa dle archeolog. nálezů, pozůstatků starých údajně miliony let, o dinosauřích kostech - (o těchto tvorech není v bibli zmínka) - a počátků věků o kterých bible mluví-když Duch se vznášel nad propastí, což by neměla být doba starší víc jak 5000 let ? Zajímá mě vysvětlení, které by dávalo logicky smysl, např. byl snad ještě před Adamem (…)
 • Trampoty s počítáním letopočtu, (kapitola z knihy) - aneb tento rok není v tomto roce
 • Vědecký podklad - první pilíř New Age (kapitola z knihy) - Člověk je prý v kosmu jako člen rodiny
 • Velký třesk bez počátku? (kapitola z knihy) - Hypotéza Boha
 • Zranitelnost ateismu (kapitola z knihy) - Kontrast
 • 20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce (aktualita) - 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.
 • Astronaut E. A. Cernan o Bohu (kapitola z knihy) - Bůh je doopravdy skvělý inženýr...
 • Co vás zajímá z aktuálního výzkumu vesmíru? (aktualita) - Kulatý stůl NA tv noe: Astronomie dnes - živě vysílaná debata s dr. Jiřím Grygarem a prof. Petrem Kulhánkem. Klást otázky je možno již nyní.

Velikonoce - informace, význam

Velikonoce - informace, význam
(29.3.2018) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční vigilie, příběh Velikonoc, mazanec...

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(28.3.2018) Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24.3.2018) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED

Divine Attraction, Nomads + Natives a Mate.O/TU dalšími hosty letního festivalu UNITED
(19.3.2018) Festival UNITED naplňuje každý srpen valašský Vsetín. Kromě zahraničních kapel Christafari a LZ7 teď...

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18.3.2018) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.