Čtení z dnešního dne: Pondělí 29. 5. památka Panny Marie, Matky církve

1. čtení - Gn 3,9-15.20 nebo Sk 1,12-14; Evangelium - Jan 19,25-34

Komentář k Sk 1,12-14: Obraz i naší současnosti: apoštolové setrvávající společně na modlitbách s Ježíšovou Matkou. Kéž mě naplní radost z této přítomnosti…

www.vira.cz