Čtení z dnešního dne: Pátek

Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

Komentář k Iz 48,17-19: Kéž se i my poučíme ze zkušenosti minulých generací! Hospodinovo slovo je totiž příslibem jak pro jednotlivce, tak pro společnost.

www.vira.cz