Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 35,1-6a.10; Žalm 146; Jak 5,7-10
Mt 11,2-11

Texty třetí adventní neděle nejen připomínají Jana Křtitele, ale především mluví o nastávající mesiánské době. Nyní začíná! Ježíš zvláštním způsobem umenšuje Jana. Proč? Jan je nejmenším v Božím království proto, že i když je prorokem Božím, nezažil slávu vzkříšení mesiáše na rozdíl od Kristových posluchačů. Ježíš nás tedy burcuje: Vždyť nastanou zásadní události, které změní celé dějiny světa… Kosmický rozměr těchto momentů zaznívá na pozadí běžných starostí spojených s obstaráváním předvánočních nákupů atd. I tehdy bylo pro posluchače obtížné připustit, že jsou svědky zásadních změn světa. Připustíme něco takového my? A přeci se mesiáš stal člověkem, je nám tak blízko, je mezi námi!
Další zamyšlení k textům dnešní neděle:
Hospodinova spása odstraní veškeré tělesné neduhy: toto vnější uzdravení je pak projevem ještě hlubšího vnitřního osvobození. Takto osvobozený člověk může kráčet na Sión, místo Boží přítomnosti...
https://www.pastorace.cz/Kazani/3-nedele-adventni-stastny-ten-kdo-se-nepohorsi

www.vira.cz