Čtení z dnešního dne: Středa 22.8.

Ez 34,1-11; Mt 20,1-16

Komentář k Ez 34,1-11: Pastýř, který nesleduje plochu pastviny, ale vlastní seberealizaci, se nesmí divit, že mu Pán stádo odejme. Jsem ochoten vidět znamení doby a vejít na nové, čerstvé pastviny?

www.vira.cz