Čtení z dnešního dne: Pátek 22.3.

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

Komentář k Mt 21,33-43.45-46: Skutečně, tak naložili se Synem Božím. Ostatně dodnes jsou jeho služebníci likvidováni… A tak se království Boží šíří tam, kde bychom to nejméně čekali.

www.vira.cz