Na základě žádosti sekretariátu kardinála Duky zveřejňujeme jeho velikonoční úvahu.