Tvá modlitba je vyslyšena. (Lk 1,13) - Biblický citát na dnešní den

11.1.2015, 0:00

Ohlédnutí za setkáním Taizé (Dominik Duka)

V novém roce 2015 jsme začali vysílat glosy pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky.

 

 Na přelomu roku 2014 a 2015 proběhlo v Praze setkání mladých, které organizuje ekumenická komunita ve francouzském Taizé každoročně po Vánocích v některém evropském městě. Praha toto setkání hostila už podruhé a já si uvědomil, že historie je ovšem mnohem delší, než dvě desetiletí ve svobodě. Bylo krásné, že nynější představený komunity, bratr Alois, připomenul jména dvou rodin z naší země, které už od šedesátých let minulého století stály v popředí těchto ekumenických snah: ze strany katolické to byli manželé Kaplanovi, na straně evangelické pak manželé Kocábovi, kteří byli v roce 1963 prvními Čechy, kteří komunitu navštívili. Založil ji už roku 1940 bratr Roger Schütz a dlouhá desetiletí byl jejím představeným. Nezapomenutelným bylo jeho setkání se Svatým otcem, nyní blahoslaveným Janem Pavlem II. Sám si pamatuji, jak například v brněnském kostele u jezuitů se za socialismu scházela mládež, aby zpívala a modlila se za svitu svíček, aby byla spolu bez ohledu na příslušnost k té či oné církvi. 

 

Záznam Glosy:

 

 

 


            Letošní setkání u nás bylo zasazeno i do důstojného mezinárodního rámce – pozdravy papeže Františka tlumočené kardinálem P. Parolinem, dopis od generálního sekretáře OSN Pan Ki-Muna, i od hlavy našeho státu, to vše doprovázené pozdravy od patriarchy Bartoloměje, metropolity Hilariona,  šéfa evropského parlamentu p. Schulze a dalších politických i náboženských představitelů – to vše svědčilo o významu setkání. Ze zahraničí se zúčastnilo asi 23 000 registrovaných účastníků, od nás přes 7 000, tedy celkem přes třicet tisíc mladých v různých pražských farnostech a rodinách žilo, modlilo, rozmlouvalo spolu. Trošku mi to v jednu chvíli připomínalo jakýsi slovanský sjezd mladých křesťanů, vždyť z Polska, Slovenska, Ruska a Ukrajiny bylo asi 60% zahraničních účastníků. 


            Je vždycky zajímavé poslechnout si dojmy někoho, kdo k vám přijel na návštěvu a vidí totéž co my, ovšem přece jen jinýma očima. Účastníci setkání byli nadšeni přijetím, jakého se jim u nás dostalo. A pozor – nejen v křesťanských rodinách, kde byli ubytováni. Často hovořili s velkou radostí a překvapením o přístupu našich úřadů, policie i celé veřejnosti. Nenarazili na žádný konflikt, na žádné potíže. Bohoslužby v našich farnostech je překvapily velkou účastní věřících a především jejich složením – mladými rodinami s dětmi. 

 

            Pro mne zase bylo překvapením, že tito mladí se nejen modlili a zpívali, ale účastnili se, jak se dnes říká workshopů, tedy jakýchsi dílen, pracovních setkání na různá témata. Klíčovým heslem celého setkání v Praze bylo „Být solí země“. Bratr Alois, nynější představený komunity dal podněty, jako „sdílet s lidmi okolo nás chuť do života“, „angažovat se pro smíření“, „dát se do služby pokoji“ a „starat se o zemi“. V oněch již zmíněných workshopech se mládež mohla zamýšlet na tichem a osobní modlitbou, nad otázkou víry a nevíry, hledáním víry v současných českých filmech, nad otázkou vztahu vědy a víry, potřebností církve, Janem Husem, otázkou Bílé hory, podzemní církve, doprovázení umírajících, či nad tím, zda je možné věřit politice a nad řadou dalších zajímavých otázek podle toho, co si kdo vybral. 


            S předsedou Ekumenické rady církví bratrem Danielem Fajfrem jsme se shodli, že řada účastníků si uvědomila neobvyklost skutečných ekumenických vztahů v naší zemi, plynoucí ze společných osudů za předchozího režimu i z hledání společných postojů církví ve svobodné společnosti. 


            Snad nejlépe shrnul téma celého setkání bratr Alois, který řekl, že „ štěstí se nenachází v postoji „každý pro sebe“, nýbrž v solidaritě mezi lidským bytostmi.“ Věřím, že o tomto štěstí se měli možnost všichni přesvědčit, že za ně se budou modlit a pro ně pracovat.

 

Pro Radio Proglas Dominik Duka

Příspěvek nahrán pro Radio Proglas. Vysílá se pravidelně v sobotu v 7.30 a 18.20, reprízuje v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

 

Témata: Duka Dominik

Betlémské světlo

Betlémské světlo
(19. 12. 2018) Informace, rozvoz, mapa, historie, náměty, fotogalerie, kontakt. (odkaz na betlemskesvetlo.cz)

Václave Havle, díky!

Václave Havle, díky!
(16. 12. 2018) 18. 12. 2011 zemřel Václav Havel. Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických...

Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)

Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)
(16. 12. 2018) (* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013. Heslo:...

Koledy - Mp3, texty, noty, akordy

Koledy - Mp3, texty, noty, akordy
(15. 12. 2018) Koledy nesou hluboké poselství. Jsou to písně nejdelších nocí, písně o naději a světle v temnotách.

Vánoční dokreslovací knížka pro děti

(15. 12. 2018) Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s tématem vánočního...