Čtení z dnešního dne: Pondělí 29.11.

Iz 2,1-5; Žl 122; ; Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Mír mezi národy je závislý na přijetí nebo odmítnutí Ježíšova slova. Právě takový mír je jeho darem. Letošní advent chci prožít s vědomím, že jeho slovo má dopad na osudy společnosti.

www.vira.cz