Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9) - Citát z Bible na každý den

linka-literatura

Doporučená literatura, audio, video pro pracovníky na lince a i tipy k doporučení pro tazatele

Tato stránka je jakýmsi nevyčerpávajícím souborem tipů. Stránka ať je interní, neodkazujte na ni přímo. 

Můžete nám průběžne posílat své (osvědčené) tipy, návrhy. 

 

1) Sexualita

Éric Jacquinet, Jak se osvobodit od pornografie

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Jak-se-osvobodit-od-pornografie.html

Tato kniha je praktickým průvodcem na cestě k vymanění se ze závislosti na pornografii. Čím dál více lidí se dnes snaží osvobodit od tohoto novodobého otroctví, ale často nevědí, kde hledat pomoc. Zde je předložena konkrétní nabídka čtyřicetidenního putování k nabytí svobody v oblasti sexuality. 

 

Debra HirschSvatý sex - https://www.biblion.cz/eshop/p/svaty-sex-54/
- otázky genderu, sexuální orientace a další ožehavá témata

 

2) Duchovní život

Henry J. Nouwen, Návrat ztraceného syna

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Navrat-ztraceneho-syna.html

Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil... Jednotlivé postavy na obraze k němu promlouvaly tak mocně, že o nich musel rozjímat po mnoho dalších let. 

 

Neal Lozano, Pět klíčů modlitby za osvobození

https://www.ikarmel.cz/produkt/pet-klicu-modlitby-za-osvobozeni

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou nejsou „posedlí“, ale něčím spoutaní, vnitřně zotročení. Nejsou zlí, ale v podstatě dobří. S výjimkou těžkých případů jim mohou pomoci i obyčejní křesťané prostřednictvím modlitby. 

 

Jacques Philippe, 9 dní modliteb za vnitřní pokoj

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/9-dni-modliteb-za-vnitrni-pokoj.html

Během této novény prosíme o milost, abychom získali do svého srdce Boží pokoj, a to hlubším způsobem, hojněji, abychom byli schopni předávat ho lidem kolem sebe.

 

Audio: Mystagogie Svátosti smíření od Josefa Prokeše

https://www.youtube.com/watch?v=vlbSXYuNtAM

https://www.youtube.com/watch?v=OE_rz9cbkHE

https://www.youtube.com/watch?v=ABZHXH3PrAQ

 

Robert Bergman,Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Zivotni-cesta-hrisnikova-aneb-blog-o-zpovedi.html

Kniha, která se zrodila z jednotlivých článků na osobním blogu mladého kněze Roberta Bergmana. Téma zpovědi patřilo k nejčtenejším článkům na této sociální síti mladých křesťanů.

 

Ladislav Heryán, Exotem na této zemi

https://www.ikarmel.cz/produkt/exotem-na-teto-zemi

V příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví.

 

Ladislav Heryán, Stopařem na této zemi

https://www.ikarmel.cz/produkt/stoparem-na-teto-zemi-1?gclid=EAIaIQobChMIkZnp2vKT5QIVTeR3Ch13Bw-hEAQYASABEgKn5vD_BwE

téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro druhé.

Ladislav Heryán, U Božího mlýna

https://www.ikarmel.cz/produkt/u-boziho-mlyna

 

Marek Orko Vácha

Radost z Boha https://www.ikarmel.cz/produkt/radost-z-boha
Nevyžádané rady mládeži https://www.ikarmel.cz/produkt/nevyzadane-rady-mladezi
Modlitba argentinských nocí https://www.ikarmel.cz/produkt/modlitba-argentinskych-noci

 

Tomáš Halík

Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou https://www.nln.cz/knihy/vzdalenym-nablizku/

Kniha o vztahu víry a nevíry tváří v tvář aktuálním problémům našeho světa. Nabízí tvořivý a nevšední pohled na vztah náboženství, víry a spirituality ke kultuře a dnešní společnosti

Žít s tajemstvím https://www.nln.cz/knihy/zit-s-tajemstvim-podnety-k-promysleni-viry/

Klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let ve dvou svazcích podle nejzávažnějších témat. Centrální otázky víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou.

 

Carretto, Carlo

Dopisy z pouště https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Dopisy-z-pouste.html

 - otázky kněžství, duchovního povolání, modlitby a utrpení 

 

Roger Carswell

Křesťan v horkém křesle https://www.navrat.cz/krestan-v-horkem-kresle

 -nejzáludnější otázky ohledně Boha, Bible a víry

 

3) diskutovaná témata učení CK

Ulf Ekman , Birgitta Ekmanová, Velký objev

https://www.ikarmel.cz/produkt/velky-objev

katechismus v kostce(papež, mariánská úcta…)  Autoři své obrácení prožili jako mladí v prostředí luterské církve, Ulf se stal pastorem. Roku 1983, po návratu z pobytu v USA založil v Uppsale první sbor církve Slovo života. Zatímco se kostely ve Švédsku vyprazdňovaly, jejich církev se dynamicky rozrůstala. Po mnoha letech konvertovali do Katolické církve...

 

Marek Orko Vácha, Návrat ke stromu života

https://www.ikarmel.cz/produkt/navrat-ke-stromu-zivota - evoluce

 

4) Alternativní směry

Joseph-Marie Verlinde,  Z Ašramu do kláštera

https://www.ikarmel.cz/produkt/z-asramu-do-klastera

Autora v mládí silně oslovil guru Mahariši Mahéš Jógi. Jacques Verlinde byl velmi nadaný student, maturoval v patnácti letech a specializoval se na obor nukleární chemie. 

 

Rabindranath R. Maharaj, Guru zemřel

https://www.ikarmel.cz/produkt/guru-zemrel

Autobiografický příběh jogína, mezi jehož předky byla řada bráhmanských kněží a guruů. 

 

5) Obecně duchovní mluvené slovo na internetu:

http://www.vojtechkodet.cz/ Záznamy přednášek z různých míst na různá témata.
http://konference.cho.cz/audio-nahravky
http://www.tvnoe.cz/
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/
http://www.vkhpraha.cz/ke-stazeni/

 

6) Vztahy - pro mládež

Pierre-Hervé Grosjean Milovat doopravdy

https://www.ikarmel.cz/produkt/milovat-doopravdy

Autor, kněz, se obrací  na mladé lidi ve věku 15-22 let a předkládá jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci jejich osobnímu růstu a připravit je na opravdovou lásku.

 

 

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

Čsopis IN! pro dívky / říjen

Čsopis IN! pro dívky / říjen
(8. 10. 2021) Pro někoho může být podzim smutné období, hlavně, když celé dny proprší. Pro někoho je to roční období plné klidu a…

Můžete podpořit „svůj“ hospic

Můžete podpořit „svůj“ hospic
(6. 10. 2021) V sobotu 9. října se připomíná Světový den hospiců.

Nechme na sebe hledět Ježíše (papež František)

(3. 10. 2021) Co nám nabízí svědectví Františka z Assisi dnes?  (odkaz na pastorace.cz)

Svátek andělů strážných 2.10.

Svátek andělů strážných 2.10.
(1. 10. 2021) Pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl. Naslouchej jeho hlasu. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.…

Mezinárodní den seniorů 1.10.

Mezinárodní den seniorů 1.10.
(29. 9. 2021) Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do srdce…

Svatý Václav stál u základů Evropy

Svatý Václav stál u základů Evropy
(28. 9. 2021) Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? Rytíře nebo švindlíře?