Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

Kodex spolu/pracovníka na Lince víry

vira.cz/linka-kodex

Poslání

Linka víry je v první řadě internetová pastorační služba, odpovědna, poradna... Není krizovou intervencí. 

Posláním internetového poradenství je umožnit lidem při hledání otázek, či v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací se zorientovat, dostat (částečnou) odpověď a samostatně řešit jejich situaci nebo trápení. Internetové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s (jinámi) pomáhajícími službami. Služba HELP.VIRA.CZ (Linka víry) v této službě nabízí křesťanský úhel pohledu.

Linka víry ale nemůže nahradit osobní kontakt s pracovníky krizové intervence či jiným odborníkem nebo dlouhodobou psychoterapii.

 

Cílová skupina osob

Internetové poradenství může sloužit každému člověku, který se nachází v obtížné životní situaci, potýká se s nějakým trápením, potřebuje získat informace k řešení svého problému  
a rozhodl se využít e-mailovou poradnu jako zdroj pomoci. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví, vyznání, avšak naše odpovědi jsou v kontextu křesťanské víry.

 

Cíle internetového poradenství

 • pomoc s pojmenováním problému, pojmenováním témat, se kterými klient může dále pracovat v terapii
 • poskytnutí informací
 • pomoc s řešením problému
 • dodání naděje a povzbuzení k řešení situace
 • dodaní podpory a ocenění
 • přijetí klientových emocí a jejich uznání
 • zplnomocnění klienta řešit situaci vlastními silami, posílení jeho kompetencí
 • podpora v užití dalších služeb, otevření brány do světa odborníků z pomáhajících profesí

 

Úkoly respondenta

 • navázat s klientem kvalitní kontakt – povzbudit, že je na Lince vítán, že ho nesoudíme a nebudeme soudit, posuzovat
 • reflektovat, pojmenovat a akceptovat jeho aktuální emoce
 • zmapovat situaci
 • případně ohraničit krizový stav, odhadnout hloubku a intenzitu krizového stavu
 • snažit se strukturovat popsanou situaci
 • vyjadřovat emoční podporu
 • hledat alternativy řešení
 • podpořit účelné řešení problému
 • soustředit se na aktuální potíže

 

Zásady práce

 • Anonymita
  Klient není povinen uvádět do e-mailu osobní údaje, které nechce. Došlé e-maily se archivují, před archivací dotazů ale dochází k vymazání jakýchkoli informací z e-mailu, které by mohly vést k identifikaci klienta. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje  zákonům ČR.
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Každé trápení nebo problém klienta považujeme za důležitý a významný.
 • Odpovědi jsou zpracovány v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme cca do týdne…..).
 • Na klienta nebude  vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy,  politiky , ideologie nebo sexuální orientace.
 • Aktivita „Linky víry“ vůči klientovi není jen dílem jedince ­- je výsledkem spolupráce týmu, a také Božím (svěřujeme naši práci a klienty do modliteb).  Dobrovolníci Linky víry podporují svou práci modlitbou, ukotvují ji v životě z víry.  V případě potřeby s redakcí konzultují – žádost o  supervizi.
 • Mlčenlivost
  respondenti jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu dotazů. Linka víry zároveň nesděluje informace o spolupracovnících dalším osobám bez vědomí a souhlasu
 • Anonymita a důvěrnost
  Tazatelé mohou vystupovat anonymně pod zvolenou přezdívkou. Rovnocenný přístup (respektujeme Vaše postoje, hodnoty a rozhodnutí. Nediskriminujeme na základě víry, sexuální orientace, ideologie, přesvědčení, rasy ani etnika)

 

Co internetové poradenství nemůže:

 • Neposkytujeme akutní krizovou intervenci (např. v případě sebevražedných myšlenek, pokusů, nechráněného pohlavního styku apod.). V případě akutní potřeby se klient může obrátit na Krizové centrum.
 • Nemůžeme vyřešit problém za klienta, pouze nastínit možné způsoby řešení, možná doporučení.
 • Nemůžeme za klienta rozhodovat.
 • Nemůžeme cokoliv diagnostikovat.
 • Nemůžeme nahradit psychoterapii (nemůžeme léčit).
 • Neposkytujeme univerzální a zaručené rady.
 • Nemůžeme poskytovat odborné informace, které přísluší jiným odborným profesionálům (lékařům, psychologům, právníkům). V případě, že poradna nemá kompetence pomoci klientovi  v tom, co žádá, pokusí se podat klientovi informace o tom, kde je možné dané informace získat nebo na jakého odborníka se obrátit.

 

Jak funguje projekt Linky víry?

Poradna umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům pomocí internetových technologií.

Zájemce o e-mailovou konzultaci napíše e-mailem na adresu help@vira.cz nebo prostřednictví formuláře (E-mailový formulář), který je k dispozici na našich webových stránkách, kam uživatel kromě samotného textu zprávy napíše i svoji e-mailovou adresu, na kterou si přeje, aby mu byla zaslána odpověď. Při odeslání odpovědi klientem bude klientovi na jeho e-mailovou adresu zaslána automatická odpověď, která ho bude informovat o přijetí jeho e-mailu poradnou. Pracovníci pracují pouze s textem uvedeným přímo v e-mailu, přílohy se neotevírají.

Pracovníci odpovídají na e-mail v co nejkratší době, jak to kapacita zařízení umožní.  

V počáteční fázi práce s e-mailem dochází administrátorem k posouzení, zda požadavky, které má žadatel v e-mailu jsou v rámci internetového poradenství splnitelné.

V případě že požadavky ohledně pomoci jsou naplnitelné v rámci internetového poradenství, tak je mu poradenství poskytnuto.

V případě, že žadatel žádá službu, kterou internetové poradenství neposkytuje, je mu zaslána odpověď s odůvodněním, proč mu službu, kterou žádá, nemůžeme poskytnout a zároveň mu nabídneme informace o tom, kde by jeho požadavky mohly být naplněny.

Internetové poradenství (kontakt s klientem) je ukončeno tím, že klientovi poskytneme potřebné informace k řešení jeho situace a e-mail odešleme.

 

Limity internetového poradenství

Kromě mnoha předností a výhod anonymního poradenství na internetu uvádíme níže i dva úhly pohledu o úskalích. Příspěvky vyšly od spolupracovníků Linky víry…

 

Kněz, který Vám má pomoci se neobejde bez osobního kontaktu

… Tuším, že Vás zklamu, ale žádný adresář kněží ochotných komunikovat mailem nelze sestavit. Žádný takový není k dispozici. Existují volně přístupné databáze mailových adres kněží. Většina z nich je jistě "ochotná psát", pokud to vyhodnotí jako smysluplné.
Za podstatnější však považuji obsah případné komunikace. Lékař, kterého požádáte, aby Vás léčil mailem, téměř jistě odmítne. Kněz, který Vám má pomoci jinak, než pouze více či méně obecnou radou, se velice pravděpodobně neobejde bez osobního kontaktu. Pro účinnou pomoc je nezbytné správné posouzení a to málokdo zvládne pouze na základě mailů.
Žít mezi lidmi a s některými lidmi bývá občas extrémně náročné, ale útěk do virtuálního světa není řešením. Ve městě, které má 140 tisíc obyvatel, je nepochybně víc, než jen jeden kněz, jeden kostel a jedna farnost. Na rozdíl od lidí na venkově máte, i přes zdravotní obtíže, relativně velkou možnost výběru a nového začátku.
Dále chci touto cestou připomenout, že duchovním průvodcem a rádcem nemusí nutně být kněz. Také se může ukázat nezbytnost zásahu odborníka z "nenáboženské sféry" a v ideálním případě spolupráce obou.
S přáním všeho dobrého …

 

Řešit dlouhodobě věci přes internet nemusí být optimální

… Předem však každého upozorňujeme na následující rizika: Hned na začátku je důležité si uvědomit, že řešit dlouhodobě věci přes internet je jistě možné, ale ne vše, co je možné, je také dobré.
I při nesamozřejmém předpokladu dobré vůle a ryzích úmyslů u všech zúčastněných se budete dříve nebo později potýkat minimálně s těmito problémy:
- chci se svěřovat někomu, koho znám pouze jako mailovou adresu?
- chci svěřovat soukromé a citlivé informace globální síti?
- jak budu řešit svůj svátostný život?

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.