Pavel promluvil k lidu: „Já jsem Žid.“ (Sk 22,3) - Citát z Bible na každý den

Z historie Linky a stručný přehled složení dotazů

vira.cz/linka-historie

Stručně z historie projektu

Již od počátku činnosti webu vira.cz (1998) a misie.cz (tehdejší web Misijního střediska) přicházelo mnoho e-mailů od věřících i nevěřících čtenářů s dotazy ohledně víry, života z víry, ale i dotazy z oblasti mezilidských vztahů atd. S rostoucím zájmem nebylo v našich silách na všechny maily jednotlivě odpovídat. 

Postupem času tedy vyrostla dobrovolnická síť lidí, kteří dotazy přebírali a odpovídali. Mezi nimi jsou jak kněží, tak laici, psychoterapeuti, muži, ženy, matky na mateřské atd. Momentálně s námi na projektu spolupracuje až 40 lidí. Tato služba tak nabízí možnost prostřednictvím mailu (bezplatně) sdílet své otázky, problémy, a nejasnosti. Ročně v současné době dochází cca 1000 dotazů sahajících od otázek věroučných přes otázky osobní, vztahové až po krizovou intervenci (stručný přehled skladby na jiné stránce). V současné době zaznamenávají tyto stránky návštěvnost mezi 500 – 1.500 návštěvníky za den.

Předností naší Linky důvěry je fakt, že zodpovídání otázek nemá na starosti jeden člověk s možným úzce vymezeným pohledem, ale široký tým, ve kterém jsou lidé různých profesí a stavů. Za mnoho let provozu Linky důvěry tak máme velmi obsáhlou databázi otázek a odpovědí. Tu se nám v roce 2006 podařilo zhodnotit ve vyvinutí on-line internetového projektu „Otázky a odpovědi“ www.vira.cz/otazky , kde některé obecné dotazy a odpovědi zveřejňujeme. Momentálně jich v databázi máme několik tisíc. Výhodou tohoto projektu je, že si tazatel před zadáním ev. dotazu může nejprve pročíst již podobné a zodpovězené otázky. Dotazy i odpovědi před zveřejněním pochopitelně procházejí náležitou redakční úpravou, která je anonymizuje. 

 

Názvy projektu

Název projektu prošel různými změnami, tak jako projekt sám…

Původně projekt vznikl na stránkách tehdejšího Misijního centra, kde internetové veřejnosti nabízeli možnost mailem požádat o modlitbu, či se zeptat na nějaké otázky z oblasti víry a života z víry. Projekt nazvali HELP.MISIE.cz, či pracovní název „Linka důvěry“. Když po několika letech projekt přešel do správy webu vira.cz, chtěli jsme zachovat kontinuitu a nazvali jsme ho HELP.VIRA.cz a pracovně „Linka víry“. Následně jsme pak spustili samostatný redakční systém a katalogovou strukturu webu, který se nyní nazývá „Otázky a odpovědi“.

 

Stručný přehled složení návštěvníků, resp. dotazů

Každá položka představuje cca 20% dotazů:

1) Lidé hledající, kteří nepatří do žádné církve či nepraktikující, s dotazy - co je víra, proč a jak věřit, jak se modlit, jak žít víru, popř. jak se nechat pokřtít, jak přijímat svátosti. Poslední dobou přibylo dotazů ohledně okultismu a léčitelství, alternativních směrů kontra křesťanství. Část tazatelů prosí o osobní rozhovor s knězem.

2) Lidé věřící s dotazy věroučnými a biblickými, etickými (jaká je nauka církve v určitých oblastech; velký podíl dotazů tvoří sexualita…)

3) Lidé stojící vně církve, požadující informace o fungování církve jako instituce (církevní sňatky, rozvody, křty dětí, hierarchie, kauzy, matriky…)

4) Lidé řešící partnerské vztahy (manželství, partnerství, těžké období - krize vztahů, nemoc…)

5) Lidé řešící své niterné osobní těžkosti, se kterými se nemají odvahu svěřit nikomu ve svém okolí – tváří v tvář, ani zpovědníkovi, ani partnerovi, ani rodičům, ani přátelům… 

Ve spolupráci s dobrovolníky ročně zodpovíme kolkem tisíce nových dotazů. K tomu ještě navíc naši spolupracovníci s některými tazateli udržují i další doprovázející kontakt. Ročně na stránkách „Linky důvěry“ a v obsáhlé databázi „Otázky a odpovědi“ zaznamenáváme desetitisíce přístupů.

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5-8)

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21. 1. 2022) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:…

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(19. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína

Festival UNITED se v roce 2022 vrátí jako třídenní akce do Vsetína
(17. 1. 2022) Pandemie viru covid-19 měla v uplynulých letech vliv na pořádání festivalu UNITED. Ten se v roce 2020 uskutečnil…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

(15. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Jaký byl smysl oběti Jana Palacha?

(14. 1. 2022) "Živý člověk zemřel, aby mrtví zůstali žít." Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v…

Josef Kemr

Josef Kemr
(14. 1. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.