Biblický citát na dnešní den
Ty jsi můj syn. (Žid 5,5)
www.vira.cz