Biblický citát na dnešní den
Odvrať mě od cesty lži. (Žl 119,29)
www.vira.cz