Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
www.vira.cz