Biblický citát na dnešní den
Neměj nenávist v srdci. (Lv 19, 1)
www.vira.cz