Biblický citát na dnešní den
Hospodin je velmi hodný chvály. (Ž 48,2)
www.vira.cz