Biblický citát na dnešní den
Bůh navštívil svůj lid! (Lk 7,16)
www.vira.cz