Biblický citát na dnešní den
Ježíš je Mesiáš. (Sk 5,42)
www.vira.cz