Biblický citát na dnešní den
Je třeba stále se modlit. (Lk 18,1)
www.vira.cz