Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)
www.vira.cz