Biblický citát na dnešní den
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře. (Sk 5,19)
www.vira.cz