Biblický citát na dnešní den
Choďme v Hospodinově světle! (Iz 2,5)
www.vira.cz