Biblický citát na dnešní den
Usiluj o spravedlnost. (1Tim 6,11)
www.vira.cz