Biblický citát na dnešní den
Hledejte Boží království. (Mt 6,33)
www.vira.cz