Biblický citát na dnešní den
Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy.“ (Mt 9,2)
www.vira.cz