Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
www.vira.cz