Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
www.vira.cz