Biblický citát na dnešní den
V kázni vytrvejte. (Zid 12,7)
www.vira.cz