Biblický citát na dnešní den
Rozsévají vítr a sklidí bouři. (Oz 8,7)
www.vira.cz