Biblický citát na dnešní den
Poznáš Hospodina. (Oz 2,22)
www.vira.cz