Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
www.vira.cz