Biblický citát na dnešní den
Děkujte Bohu. (Iz 12,4)
www.vira.cz