Biblický citát na dnešní den
Ježíš mu řekl: „Odpusť třeba i sedmdesátsedmkrát. (Mt 18,22)
www.vira.cz