Biblický citát na dnešní den
Bůh je mou silou. (Iz 49,5)
www.vira.cz