Biblický citát na dnešní den
Bůh pokorným dává milost. (Jk 4,6)
www.vira.cz