Biblický citát na dnešní den
Má duše žízní po živém Bohu. (Žl 42,3)
www.vira.cz