Biblický citát na dnešní den
Kristus vás povolal. (Řím 1,7)
www.vira.cz