Biblický citát na dnešní den
Odpouštějte. (Mk 11,25)
www.vira.cz