Biblický citát na dnešní den
Jeho milosrdenství trvá. (Lk 1,50)
www.vira.cz