Biblický citát na dnešní den
Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem. (Zj 12,7)
www.vira.cz