Biblický citát na dnešní den
Veliké dobrodiní ti Bůh prokázal. (Mk 5,19)
www.vira.cz