Biblický citát na dnešní den
Moudrost shůry je především čistá. (Jak 3,17)
www.vira.cz