Biblický citát na dnešní den
Máš zálibu v milosrdenství. (Mi 7,18)
www.vira.cz