Biblický citát na dnešní den
Mějme oči upřeny na Ježíše. (Zid 12,2)
www.vira.cz