Biblický citát na dnešní den
Jásejte Bohu radostným hlasem. (Ž 47,2)
www.vira.cz