Biblický citát na dnešní den
Vzmužte se, nebojte se! (Iz 35,4)
www.vira.cz