Biblický citát na dnešní den
Ježíš miloval až do krajnosti. (Jan 13,1)
www.vira.cz