Biblický citát na dnešní den
Hospodin vidí do srdce. (1S 16,7)
www.vira.cz