Biblický citát na dnešní den
Povzbuzuj s trpělivostí. (2Tim 4,2)
www.vira.cz