Neboj se, neklesej na mysli. (Iz 7,4) - Biblický citát na dnešní den

1.10.2014, tob

Specifické modlitby a přísliby

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Dobrý den,
můj dotaz se týká ohledně specifických typů modliteb, se kterými se vážou různé přísliby (buď přímo Boha Otce, Boha Syna, Panny Marie apod.). Budu konkrétní. Co se týče modlitby klasického růžence, s jejím vznikem jsem byl obeznámen, i s Korunkou Božího milosrdenství. Ale nemám zdání, kde se vzala např. modlitba Litanie k Duchu Svatému a přísliby s ní spojené?

Uvedu příklad příslibů této modlitby:
Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie 1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem 2. Odstraním překážky, které ti zabraňují zdokonalit se 3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od hříchu 4. Setrváš na cestě ctnosti 5. Poznáš dobře svoje nedostatky 6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků 7. Upevním v tobě víru, naději a lásku 8. Vysvobodím tě z hmotné bídy 9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce 10. Kdo chce pomoct svému bližnímu, známému ze zlých návyků, musí se modlit tyto litanie denně půl roku.

Kdo konkrétně tyto přísliby vymyslel, popř. komu je Bůh nadiktoval? Není mi jasné, proč bych se měl modlit tyto litanie nejméně 3x týdně, popř. za někoho každý den přesně půl roku, "aby nabyly na účinnosti" ? Je zde více podobných modliteb a s nimi vázaných příslibů. Dále např. "Klíč k umučení Pána Ježíše" -  tato modlitba slibuje, že ten kdo se ji bude modlit 40 dnů, obdrží mnohé milosti. Dále například Modlitba křížového růžence, kdy Panna Maria oznámila malému Pebblovi (Křemínku), že pokaždé, když se tento růženec pomodlí, je vysvobozeno 10000 duší z očistce a 100 duší bude zachráněno a udělí se jim milost, že přijdou do nebeského Království. (Kdo je to malý Pebble?)

A takových modliteb je mnoho. Chtěl bych se zeptat, kde se tyto modlitby a přísliby s nimi vázané berou a jak velkou důležitost jim lze připisovat. Omlouvám se za pošetilost dotazu, ale předpokládám, že se najdou tací, které by to také zajímalo. Děkuji za odpověď!:)

Důležité je zintenzivnění a prohloubení víry

Vážený...,
nepovažuji Váš dotaz za pošetilý a spíše já se musím omluvit, že na konkrétní otázky nabízím pouze obecnou odpověď.

Myslím, že se dotýkáte dvou témat, která provázejí církev po celou dobu jejího trvání a poslední dobou jakoby nabývala na významu: Tématu lidové zbožnosti a tématu soukromých zjevení.

Lidová zbožnost – jak už název naznačuje – je kulturně a dobově srozumitelné vyjádření víry určitého společenství, které v ideálním případě vede k prohloubení jak samotné víry, tak jejího slavení v liturgii. Jako taková je lidová zbožnost církví přijímána s úctou, ale také s trvalou snahou její projevy „zušlechťovat“, aby skutečně vedly ke kvalitnějšímu zakotvení v Bohu.

Soukromá zjevení lze chápat jako Boží dar (ponechme pro tentokrát stranou, zda skutečný nebo domnělý), který bývá zároveň úkolem. Vnímá-li někdo, že je Bohem pověřen, aby šířil ten či onen prvek lidové zbožnosti (zde pod tento pojem shrnuji vše - modlitby, posty, poutě a další, spojené s přísliby), potom ho nemůže nešířit. Církevní autorita se případně vyjádří a „prostý věřící“ (s vědomím, že pro něj cizí soukromá zjevení závazná nejsou) zhodnotí, zda mu tento způsob zbožnosti vyhovuje, či nikoli.

Nevím, zda je stoupající intenzita podobných výzev projevem krize víry, jak tvrdí jedni, nebo jasnou známkou, že „jde do tuhého“ (konec světa), jak tvrdí druzí, anebo pouhým důsledkem stále se rozšiřujících možností komunikace. Vím však, že podobnou cestou šla nedávno např. úcta k Božímu milosrdenství nebo k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Dnes jsou tyto plody soukromých zjevení standardní součástí liturgického slavení.

Abych přece jen řekl něco konkrétního: Ve Skutcích apoštolů čteme doporučení Gamaliela, nechat „výstřelky“ prověřit časem. Jsou-li lidským dílem, nepřežijí…

Nakolik tyto výzvy a přísliby napomáhají zintenzívnění a prohloubení Vašeho duchovního života (více a lépe se modlit, častěji a zbožněji přijímat svátosti, nebýt netečný ke svým chybám a nedostatkům, snažit se vzdělávat ve víře, nebýt netečný k potřebám druhých…), natolik je berte vážně.

Přeji vše dobré.

Kategorie otázky: Modlitba, Dějiny církve, výhrady k církvi, Víra a život (život z víry)

Autor: tob

Víra:
- Víra je dobrodružství i osobní vztah 
- Základní pohled víry - I Tobě jde Bůh vstříc
- Víra je velmi široký pojem (Aleš Opatrný)
- Víra zraje krizemi (Dle J. Powella)
- Credo (kredo) - Souhrn křesťanské víry
- Další texty k tématu víra zde

Modlitba, meditace:
JAK SE MÁM MODLIT?- Neumím se modlit
Několik podnětů, jak se (začít) modlit
- Hovořit s Bohem I v našich citech může být pravda...
- Jednoduchý způsob modlitby v každé situaci
Modlitba pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv
Přímluvná modlitba - proč a jak
- Modli se jak umíš, ne jak neumíš Bůh nepotřebuje naše básně 
- web o modlitbě: www.modlitba.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.