Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Biblický citát na dnešní den

30.11.2017, Juh

Kineziologie a další alternativní směry

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den,

pracuji na ZŠ pro děti se specifickými poruchami učení.  Kolegové jsou otevření rozličným alternativním pedagogickým a léčitelským postupům a směrům, např. New Age, reiki, kinezioterapie.

Vědí, že jsem křesťan a mou víru respektují.  …… Zkoušel jsem s nimi na toto téma hovořit. Bohužel mi ale k věcem chybí odborné argumenty a nemám moc času ani sil k důkladnému studiu, zda jde metody položené na solidním vědeckém základu a lze je považovat za bezpečné,  jak  z pohledu křesťanské spirituality, tak z pohledu lékařského.  Potřeboval bych pomoci s argumentací na racionální úrovni, ohánění duchovnem, se obávám, nepřijmou.

V tuto chvíli mi navíc jde o to, že kolegové prosazují konkrétní cvičení (…), o němž se domnívám, že je problematické.
 

Moc děkuji za jakokoli radu.

Různé alternativní směry působí často "vědecky" a neotřesitelně

Rozumím a oceňuji, že se snažíte přistupovat ke své práci zodpovědně a udělat vše, co je ve vašich silách pro to, co považujete za správné. Oceňuji také vaši snahu zjistit, kde stojí pravda a nespokojit se s jednoduchým, černobílým viděním situace. Pokládáte však nelehké otázky, na které není snadné odpovědět, a zdá se, že i Vy sám se pouštíte do nelehkého boje.

Pokusím se alespoň částečně odpovědět na vaše dotazy. Přestože je lidské poznání, včetně znalostí o lidském těle a lidské psychice velmi vepředu oproti dřívějšku, stále je mnoho co zkoumat a mnoho věcí o jejich fungování nevíme. Vědci stále objevují nové poznatky. Těch je navíc tolik a záležitosti psychiky a psychosomatiky jsou tak složité, že je velmi obtížné najít jednu pravdivou odpověď. Zároveň je však poměrně snadné vybrat "vědecká fakta" a napasovat je na téměř jakoukoli teorii. Různé alternativní směry opravdu staví na některých podložených faktech, proto působí "vědecky" a neotřesitelně. Tyto přístupy se obvykle vyznačují ovšem také tím, že nekriticky generalizují výhody/výsledky jedné techniky/teorie/postupu, který šíří bez snahy o komplexní pohled na věc.

Bohužel nevím, že by se někdo systematicky zabýval vyhodnocováním různých výzkumných studií např. kinezioterapie apod. Obvykle se setkáte spíše s články těch, kteří se snaží dané teorie potvrdit. Co se týče alternativních směrů, je to v rámci křesťanství zatím pole málo orané. Na poli alternativních směrů se orientuje např. známý psychiatr MUDr. Prokop Remeš, kterého zmiňujeme v našem článku http://www.vira.cz/otazky/Kineziologie-ano-ci-ne.html nebo MUDr. Štěpán Rucki CSc., který se mj. zabývá nebezpečím alternativního léčení a shromažďuje "nepovedené případy".

Diskutovat ale na odborné úrovni s někým, kdo se problematice profesně věnuje, vyžaduje znalosti a studiu a času tomu věnovanému se nevyhnete. 

Napadá mne, že existují i jiné možnosti,  něž argumentovat na poli vědeckosti. Zkuste si možná nejprve položit otázku, co přesně Vám na těchto cvičeních vadí a čeho svým jednáním chcete dosáhnout. Podle toho pak můžete zvolit způsob reakce. 
Zde nabízím některé náměty, které mne při čtení vašeho dopisu napadaly, sám víte nejlépe, co se vás týká, možná přijdete ještě na nějaké další možnosti:

*Jsem křesťan a nemohu se s klidným svědomím účastnit těchto cvičení, protože si nejsem jistý (nejsem povinen vědět to jistě), že jsou s mojí vírou v souladu -mohu tedy požádat, abych se těchto cvičení neúčastnil (např. na základě toho, že mi bylo přislíbeno respektování mého vyznání)

*cítím zodpovědnost za děti, které mi jsou svěřené - i když nemám moc rozhodovat o opatřeních školy, mohu například vyžadovat informovaný písemný souhlas rodičů s tímto pravidelným cvičením. Je pravděpodobné, že rodiče budou souhlasit, ale já budu mít čisté svědomí, že jsem udělal, co jsem mohl a je na rodičích, aby za své děti rozhodli.

* cítím touhu/ povinnost nemlčet k tomu, s čím nesouhlasím - zde se mohu prostě jen ozvat, aniž bych měl vědecké argumenty, mohu sdělit své pocity, etické či morální pochybnosti o daných metodách

*cítím potřebu pokusit se argumentačně vyvrátit regulérnost metody -zde je namístě pustit se do studia zdrojů, oslovit odborníky apod. nebo mohu pokládat konstruktivní a zvídavé otázky, které budou zastánce těchto teorií a cvičení vyzývat k zamyšlení a podkládání jejich teorií. (opět to po mně bude vyžadovat studium-pro změnu toho, co tito lidé propagují /píší/zastávají). Otázka je, zda máte motivaci do toho investovat tolik energie.

*možná se vůbec jako křesťan necítím dobře na pracovišti, kde se kolegové zabývají New Age, reiki apod. a nechci neustále bojovat s tím, co je proti mému svědomí. Je pravděpodobné, že se podobnými situacemi budu potýkat na svém pracovišti častěji, protože je celkem přirozené, že to, v co věříme, se nějak odráží na našem přístupu v práci -mohu tedy zvážit, zda nezměním pracoviště a nezkusím najít místo, kde budou kolegové sdílet mé hodnoty a kde se budu cítit lépe.


Přeji Vám, abyste se dopracoval uspokojivých odpovědí na vaše otázky a také ať se Vám v životě daří

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Autor: Juh

Související texty k tématu:

Magie, okultismus, spiritismus, ezoterika
- Jak se stavět k horoskoupům a mimořádným schopnostem?
- Okultismus a křesťané (Vojtěch Kodet)
- Magie (z listu toskánských biskupů)
- Magie, spiritismus, okultismus (Philippe Madre)
- "Uzdravení rodových kořenů"
- Homeopatie - logické rozpory?
- Další texty k tématu magie, okultismus, exorcismus zde

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.