Pojďte na opuštěné místo. (Mk 6,31) - Biblický citát na dnešní den

19.1.2009, mat

Fatimské zasvěcení

Navigace: Katalog dotazů > Víra a život (život z víry) > Modlitba

Neobsahuje Fatimské zasvěcení >>Mariánského kněžského hnutí<<
bludy?

Dobrý den, níže uvedená modlitba mi nejde z úst. Rád bych věděl, jestli není z hlediska katolické víry závadná.
Křesťan se podle mne má odevzdávat pouze Božímu plánu spásy a má plnit jen Boží přání a být oddán pouze Jemu.
Jsem ctitel Panny Marie a myslím si, že se P. Maria svou vůlí a svými přáními dokonale přiklonila k Bohu a Jeho přáním. Nicméně prvotní jsou vždy ta Boží přání. A naše úsilí by mělo směřovat k Bohu (s Mariinou pomocí).
Dále: Spásu člověku přináší Kristus, nelze ji tedy „očekávat od Marie“.
Marii chápu jako Pomocnici, orodovnici, dokonalý nástroj v Božích rukách. Ale v této modlitbě je vzývána jako Bůh. Podobně je tomu také ve střelné modlitbě „Sladké srdce Mariino, budiž naší spásou.“
Panna Maria má v mém životě hodně významné místo a za mnoho jsem jí vděčný. Takováhle modlitba jí ale dělá podle mne „medvědí službu“. Nedivím se pak bratřím evangelíkům, kteří nemohou mariánskou úctu skousnout.


Mariánské kněžské hnutí


ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
pro řeholní osoby a laiky, spolupracovníky Mariánského kněžského hnutí

Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, připojujeme se k Mariánskému kněžskému hnutí a zasvěcujeme se zcela zvláštním způsobem tvému Neposkvrněnému Srdci. Tímto úkonem zasvěcení chceme s tebou a skrze tebe plnit všechny závazky, které jsme přijali svým křestním zasvěcením. Zavazujeme se také usilovat o vnitřní obrácení, velmi požadované evangeliem, které nás oprostí od každé náklonnosti k sobě samým a k laciným kompromisům se světem, abychom byli jako ty ochotni stále plnit jedině vůli Otce. Nejsladší a milosrdná Matko, svěřujeme ti svou bytost a své křesťanské povolání: disponuj s ním podle svých plánů spásy v této rozhodující hodině, tak tíživě doléhající na svět. Chceme žít své povolání podle tvých přání, zvláště v obnoveném duchu modlitby a pokání, v horlivé účasti na slavení Eucharistie a na apoštolátu, každodenní modlitbou růžence a prostým způsobem života ve shodě s evangeliem, abychom tak dávali dobrý příklad v zachovávání Božího zákona a v praktikování křesťanských ctností, zvláště čistoty. Slibujeme ti také, že budeme spojeni se Sv. otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu církve, neboť tento odboj ohrožuje základy církve. Pod tvou ochranou chceme být apoštoly této tak potřebné jednoty s papežem v modlitbě a lásce a vyprošujeme pro něho od tebe zvláštní ochranu. Konečně ti slibujeme, že budeme duše, se kterými přijdeme do styku, pokud je to možné, přivádět k obnovené oddanosti tobě. Jsme si vědomi, že ateismus způsobil u velkého počtu věřících ztroskotání ve víře, že se znesvěcení dostalo do svatého chrámu Božího, že zlo a hřích se stále více šíří, a proto se odvažujeme, Matko Ježíšova a milosrdná a mocná Matko naše, s důvěrou pozvednout oči k tobě a ještě dnes prosit a očekávat od tebe spásu pro všechny tvoje děti, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Chápu Vaše znepokojení, nicméně...

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Chápu Vaše znepokojení, nicméně z teologického hlediska lze oběma zmiňovaným modlitbám porozumět v dobrém smyslu: pokud Maria opravdu porodila Spasitele, pak přinesla – v jistém smyslu – světu spásu. Očekávat od Marie spásu pak neznamená nic jiného než očekávat Krista a jeho spásu. Neznamená to však, že by byla Maria spasitelkou – sama Maria spásou není – předpokládám, že ona střelná modlitba je určitým zjednodušeným, či pokleslým vyjádřením předchozího.

Stejně i s oním zasvěcením: zasvětit se Marii znamená oddat se jejímu způsobu života, který nechce nic jiného než boží vůli. Člověk tím vlastně vyjadřuje: ano, já chci žít před Bohem jako Marie, a vyprošuji si k tomu její pomoc.

Pochopitelně – a správně – mi namítnete, že ony formulace v těch modlitbách mohou být pochopeny zavádějícím způsobem, a že by proto bylo lépe je nepoužívat. Ano, měli bychom si dávat pozor na to, jestli to, co v modlitbě vyjadřujeme, nemůže označovat taky něco jiného, co by bylo v rozporu s evangeliem. Mohu to podat ale taky obráceně: nikdo Vás nenutí, abyste se tyto modlitby modlil. V katolické církvi existuje – využívá-li se skutečně – obrovská svoboda, která má určité hranice, ale uvnitř nich je leccos dovoleno.

K některým tématům katolické nauky o Marii Vám může pomoci i následující rozcestník: http://apo-logia.blogspot.com/2007/04/maria-svat.html.

Kategorie otázky: Modlitba, Víra – nauka víry, katechismus

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.