Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 24.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Jer 31,31-34 nebo Žid 10,11-18; Mk 14,22-25

Komentář k Mk 14,22-25: Odevzdal jim své tělo… Kéž i já mám odvahu spolu s nástupci apoštolů se víc a víc odevzdávat Kristu!

www.vira.cz