Biblický citát na dnešní den
Útěchu jim vleji. (Jer 31,13)
www.vira.cz