Biblický citát na dnešní den
Dobře využívejte času. (Ef 5,16)
www.vira.cz