Biblický citát na dnešní den
Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44)
www.vira.cz