Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)
www.vira.cz