Biblický citát na dnešní den
Spravedlivý bude žít z víry. (Řím 1,17)
www.vira.cz