Biblický citát na dnešní den
Kdo není proti nám, je pro nás. (Mk 9,40)
www.vira.cz