Biblický citát na dnešní den
Otupělo srdce lidu. (Mt 13,15)
www.vira.cz