Biblický citát na dnešní den
Modli se k svému Otci. (Mt 6,6)
www.vira.cz