Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Mk 1,15)
www.vira.cz