Biblický citát na dnešní den
V Ježíšově slově byla moc. (Lk 4,32)
www.vira.cz