Biblický citát na dnešní den
Odpouštějí se ti hříchy. (Lk 5,20)
www.vira.cz