Biblický citát na dnešní den
Bůh mě povolal. (Iz 49,1)
www.vira.cz