Biblický citát na dnešní den
Otec mě poslal. (Jan 5,36)
www.vira.cz