Biblický citát na dnešní den
Proč se bojíte, malověrní? (Mt 8,26)
www.vira.cz