Biblický citát na dnešní den
Kéž pronikne k tobě má modlitba. (Žl 88,3)
www.vira.cz