Biblický citát na dnešní den
Hledejte svou sílu v Pánu. (Ef 6,10)
www.vira.cz