Je jenom jeden Bůh. (Řím 3,30) - Biblický citát na dnešní den

17.1.2005, MN | Sekce: Téma týdne | Archiv

Vzkaz z minulosti pro každého z nás

„...církvi Boží v Korintu, … spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“
(1Kor 1,2-3)

Častokrát člověk během svého života otevře nějakou starou knížku, album po babičce nebo zápisky kohosi z minulého století. A vždy nás ovane podivný pocit starobylosti. Najednou nahlížíme kamsi do minulosti lidí, kteří žili kdysi před námi. Když otevíráme Bibli, možná nás již ono tajemství minulosti nezasahuje. A přeci jde o příběhy skutečných lidí, se vší realitou a tvrdostí života.

Apoštol Pavel v úvodu do prvního listu Korinským oslovuje své známé věřící v Korintu, ale ještě říká: „...spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána ...“ Pavlovo přání pokoje sahá dál než ke Korintským - sahá až k nám! My jsme dnes také aktéry Pavlova požehnání! Písmo jakoby nás vtáhlo silným proudem do dynamiky svého dění. Kdo by otálel? Vždyť k nám nepromlouvá jen apoštol Pavel! Bůh sám se touží dotýkat našich srdcí a tajných komnat. Ať vstoupí!

Tip: Zobrazujte si téma týdne na vašem webu

Autor: MN

Témata: minulost

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

(19.10.2017) Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017...

Bůh sám je původcem krásy, aneb podzimní variace

(14.10.2017) Boží věčná moc a jeho božské bytí je možné poznat světlem rozumu z toho, co stvořil (Řím 1,20)

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(12.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se za politiky, i za ty chybující

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!
(9.10.2017) Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.