365 dní s Benediktem XVI.

Kniha je souborem 366 úryvků z různých papežových textů a promluv z posledních let. Úryvky mají vést ke každodennímu zamyšlení.

Benedikt XVI.

A bojím se snů

Strhující svědectví ženy, která přežila jako „pokusný králík“ v koncentračním táboře Ravensbrück. Výpověď Wandy Półtawské je na jednu stranu skličující, na druhou však velmi nadějné a dokládající, že i uprostřed pekla si lze zachovat lidskou důstojnost.

Wanda Póltawská

Ale zbav nás od zlého

Praktický přístup k vysvobození

Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše.

Philippe Madre

Andělé na vánoční pouti

Adventní kalendář s vystřihovánkami pro děti od 3 do 8 let

Nevšední adventní kalendář s pohádkami a vystřihovánkami na každý den od 1. do 24. prosince

Andělé v kurzu

Světoznámý benediktin Notker Wolf se rád zabývá každodenním prožíváním z pohledu víry, a to stylem krátkých příběhů nebo postřehů o životě.

Notker Wolf

Andělé v oblacích prozpěvují

Kniha (před)vánočního zpívání a muzicírování

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Pavel Jurkovič

Apoštol Pavel s Alešem Opatrným

Obsah a styl Pavlova působení...

Aleš Opatrný

Ateismus, vesmír a Bůh

Důkaz nebo hypotéza Boha?

Historické a epistemologické úvahy o dokazování teismu.

Josef Petr Ondok

Benedikt XVI. - výběr z myšlenek

Na tomto místě přinášíme výběr z myšlenek papeže Benedikta XVI. z různých zdrojů. Texty mohou být redakčně kráceny a upraveny…

Benedikt XVI.

Bible - soubor různých textů

Různé texty týkající se Bible, jejích chápání a používání

Bible svatá - příběhy na celý rok / velikonoční příběh s ilustracemi

Robert Brunelli, Michail Fjodorov, překlad: Alena Jíchová

Z knížky pro děti "Bible svatá - příběhy na celý rok". Překlad: Alena Jíchová

Biblické omalovánky

Starý i Nový zákon - výběr

Biblické omalovánky na starozákonní i novozákonní témata s biblickým odkazem

Biblické postavy

Liturgický rok s osobnostmi Bible

Kniha je pozoruhodným komentářem k nedělním a svátečním čtením všech tří cyklů liturgického roku. Autor totiž jednotlivé perikopy komentuje z perspektivy jedné konkrétní biblické postavy, objevující se v biblických čteních.

Gianfranco Ravasi

Boží světlo v naší době

Meditace k církevnímu roku

Pozvání k prožívání slavností a svátků, tak jak následují v liturgickém roce, spolu s papežem, jenž s myšlenkovou hloubkou a širokým kulturním rozhledem, které jsou mu vlastní, uvažuje o jejich významu v životě moderního člověka.

Benedikt XVI.

Bratr František

Patří celému světu

Když se mě zpovědník, který měl na starosti mou náboženskou výuku, zeptal, jaké křestní jméno jsem si zvolil, hned jsem odpověděl: „Svatý František z Assisi.“ Neprojevil nad tím žádnou radost...

Julien Green

BTM

texty vydané Brněnskou tiskovou misií

Různé texty z BTM.

Buď dobrý sám k sobě

Autor se neotřelým způsobem věnuje vztahu člověka k sobě samému: přílišné tvrdosti na straně jedné a bezvýchodnému hledání na straně druhé.

Anselm Grün

Bůh je náš Otec

Texty z Bible pro děti

Příběhy stále živé vypráví Eleonore Beck. Jsou doplněny ilustracemi Miren Sorne. U kapitol nechybějí biblické odkazy.

Eleonore Beck

Bůh na lavici obžalovaných

Starověký člověk přistupoval k Bohu (či dokonce k bohům) tak, jako obviněný předstupuje před soudce. Pro moderního člověka se role obrátily. On je soudcem; Bůh je na lavici obžalovaných. Je docela shovívavým soudcem; může-li Bůh rozumně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje válku, chudobu a nemoci, je připraven tomu naslouchat. Soud může dokonce skončit tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je však to, že člověk zastává roli soudce a Bůh se ocitl na lavici obžalovaných.

Clive Staples Lewis

Bůh nemá strach

Síla evangelia v měnícím se světě

- podnětné úvahy Andrea Riccardiho na téma "co znamená být křesťanem 21. st.

Andrea Riccardi

Bůh píše i na křivých řádcích

Příběhy z Bible

Několik biblických příběhů z pera skvělého vypravěče.

Bob Hartman

Bůh ukrytý v příbězích

Podivuhodné, byť pravdivé příběhy lidí ukazující Boží přítomnost mezi námi.

James A. Feehan

Bydlet v domě lásky

Krátké meditace o lásce

Láska je božská kvalita. Vnáší kouzlo do našeho života. Je v jednom každém z nás a obklopuje nás v okolní přírodě; zahaluje nás milující přítomností Boží a objímá nás v milujících lidech.

Anselm Grün

C. S. Lewis 

Portrét poutníka krajinou fantazie

Portrét jednoho z největších obhájců křesťanské víry ve dvacátém století - C.S.Lewise z pera fundovaného amerického spisovatele.

Sam Wellman

Cesta k úspěchu

Co nám nám překáží na cestě k úspěchu a jak tyto překážky odstranit? - radí profesor psychologie.

Co nám nám překáží na cestě k úspěchu a jak tyto překážky odstranit? - radí profesor psychologie.

Knud Eike Buchmann

Cesty světla

Meditace všedního dne

„Dvě věci musím uchovávat v tajnosti: lásku a bolest... ale světlo je třeba rozdávat“.

Chiara Lubichová

Co Bůh šeptá maminkám

Krátké fejetony nás zavedou do světa maminek a aktivního prožívání živé víry v Boha v rodině.

Hana Pinknerová

Co dělat, když život ztrácí smysl

Povstaň z temnot

Lidská mysl nikdy nedokáže dát uspokojivou odpověď na otázku, proč se děje zlo? Proč Bůh, který stvořil tak krásný svět, připouští, aby byl zjizven tak strašnými ranami? Proč Bůh, který je světlo, dovoluje takovou temnotu? Kniha není odpovědí, ale průvodcem pro ty, kdo jsou v temnotě

Benedikt Groeschel

Co chtějí říci ženy ženám

Záznam rozhlasového seriálu z radia Proglas

Záznam rozhlasového seriálu "Co chtějí říci ženy ženám aneb Zdánlivě obyčejné životy skrývají neobyčejné poklady", který v roce 2005 odvysílalo Radio Proglas.

Co je Bible 

První orientace

Tento text je přednáškou prof. dr. Jana Hellera pro Křesťanskou akademii Praha, která se konala 22. března 1990 v aule filozofické fakulty.
Zde naleznete dva internetové rozhovory, ve kterých Prof. Jan Heller odpovídal širokému publiku v rozhovoru "Také máte problémy s Biblí?"

Jan Heller

Crash test

Narazit na Boží lásku

Znamená pro vás víra jen samá pravidla? Pokud ano, zapomeňte na jednotvárný život, plný bezmyšlenkovitého dodržování pravidel, kterým nerozumíte. Je na čase vstoupit do světla vašeho Stvořitele, který mění životy a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné lásky.

Mark Hart

Credo

Úvahy o apoštolském vyznání víry srozumitelným jazykem

Souhrn křesťanské víry řečí současného člověka. Přepis záznamu přednášek.

Aleš Opatrný

Čím to je, že jste tak klidný?

Václav Dvořák v rozhovoru s Janem Mazancem

Strhující text o člověku, který se nenechal zlomit ani nacistickým, ani komunistickým terorem.

Václav Dvořák, Jan Mazanec

Čtrnáct malých setkání

Cesta Kristova a má?

Básnické obrazy promlouvající v čtrnácti setkáních „ústy rostlin“ doplňují jemné, prosté a působivé ilustrace Ludmily Jandové.

Zuzana Holasová

Další příběhy pro uzdravení duše

Další sbírka příběhů s pointou pro duchovní život od úspěšného španělského autora.

José Carlos Bermejo

De sanctis - O svatých

Soubor textů o životě vybraných světců

Soubor textů o životě vybraných světců.

Petr Šabaka

Dej mi napít

Duchovní texty dle ignaciánských exercicií

Impulsy pro plnohodnotný duchovní život věřícího člověka současnosti. Volné pokračování knihy "Kde jsi, Adame?"

Józef Augustyn

Den, kdy zemřel Kristus

Tato kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v dějinách světa, kdy zemřel Ježíš Nazaretský.

Jim Bishop

Deset vyznání

Rozhovory Marcely Kašpárkové

Povídání M. Kašpárkové s lidmi z oblasti kultury... Deset vyznání životu v mnoha jeho podobách...

Marek Eben, Marcela Kašpárková, Radovan Lukavský

Děti

Rok 1622, Nagasaki

Neprávem opomíjená próza Jaroslava Durycha, která ve třicátých letech předznamenala autorovu tetralogii Služebníci neužiteční.

Jaroslav Durych

Dívat se srdcem

Zpověď kardinála

Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem o víře, o lidech,…

Joachim Meisner

Do výšky volím pád

Max Kašparů v rozhovoru s Janem Paulasem

Muž širokých zájmů a širokého srdce mluví s odzbrojující otevřeností o mnohém, s čím se za léta své jáhenské praxe v životě a v církvi setkal.

Max Kašparů

Dobrá zpráva pro přátele i nepřátele

Omalovánka

Milé děti, máme zde pro vás úsměvné omalovánky ilustrující několik evangelních zásad.

Duchovní vnitřní uzdravení

Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím

Psychologie a psychiatrie vynesly na světlo skutečnost, že lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím a prožitky z raného dětství, zároveň nám připomněly existenci komplexů a pocitů viny, které existují jaksi vedle autentického pocitu hříšnosti a které jsou na nás uvalovány zvnější.

Dvě lásky

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem

Jaro Křivohlavý se stal ve svém oboru uznávanou autoritou. Publikoval bezmála čtyřicet odborných a popularizačních knih, přednášel a přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Tři volební období byl členem nejužšího vedení evangelické církve. Miluje hudbu, cestování – a pochopitelně svou rodinu. A protože hovoříme s psychologem, dozví se pozorný čtenář nejen mnoho o něm, ale také něco o sobě samém.

Jaro Křivohlavý, Aleš Palán

Dvojí tvář lenosti

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené

Tématem knihy není pouze lenost, jak ji chápeme v klasickém významu slova, ale v jejím širším významu, jež mnišská tradice označila pojmem acedie. Je to vnitřní rozklad, jenž se u jednoho projevuje nedbalostí a nečinností, u druhého pak naopak horečným aktivismem, tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Kniha je proto určena ku pomoci všem...

Kateřina Lachmanová

Edice Skřítkova pomoc

Přejatá a vyzkoušená moudrost

Přejatá a vyzkoušená moudrost v krátkých radách, myšlenkách a postřezích k aktuálním tématům z běžného života jako např. stres, osamělost, deprese, sebeúcta, bolest,....

Eutanazie ?

Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy...

Eutanasie / eutanázie / euthanasie / eutanásie / v článku Marie Svatošové

Marie Svatošová

Genesis

1-2 kapitola První knihy Mojžíšovy

7 dní stvoření očima známé ilustrátorky. Ilustrace doprovází Biblický text.

Ludmila Jandová

Hanin kufřík

Příběh dívky, která se nevrátila z koncentračních táborů

Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Pravdivá historie jedné dívky.

Karen Levine

Hranice - zdravé meze ve vztazích a v osobním životě

Hranice v životě člověka. Co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat...

Tato kniha předkládá biblický pohled na hranice v životě člověka. Co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat.

Hřích (heslo ze Slovníku spirituality)

Vědomí viny v současné společnosti

Mohlo by se zdát, že v naší době je problém hříchu načisto překonaný nebo že jde při něm o něco docela jiného než v tradiční teologů. Ale dnešní člověk má také vědomí viny a chtěl by být od této viny osvobozen.

Chci ti především říci, že jsi milován...

Život milovaných dětí

Život milovaných dětí

Henri J. M. Nouwen

Chléb na cestu

Deník moudrosti a víry

Krátká zamyšlení, která nás často překvapí svým pohledem na skutečnosti kolem nás, na člověka a jeho vnitřní život. Z těchto myšlenek na každý den v roce přinášíme výběr.

Henri J. M. Nouwen

Inuk znamená člověk

Deset let misionářem mezi Eskymáky

Strhující dokument o každodenním životě Eskymáků.

Roger Buliard

Já tě snad přetrhnu

Tipy (nejen) pro všechny, kdo mají doma dospívající dítě a musí řešit řadu typických problémů s tím spojených.

Kniha nejen pro všechny, kdo mají doma dospívající dítě a musí řešit řadu typických problémů s tím spojených.

Denis Sonet

Jak to vidí Marie Svatošová

Internetové pokračování rozhlasového pořadu Host do domu

Myšlenky, které oslovily Marii Svatošovou.

Marie Svatošová

Jak žít a přežít manželství

"Žena si bere muže s úsměvnou představou, že ho změní, a on ji s pošetilou myšlenkou, že bude stejná.

Autor jednoduchou formou popisuje zkušenosti ze své poradenské praxe, zkušenosti s manželskými problémy a jejich řešením. Jako radu využívá motto: "Co pomáhá, je upřímnost a vědomí, že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci. To, čím procházíte, prožili i jiní, a některým z nich se podařilo znovu najít lásku, kterou považovali za navždy ztracenou."

Rob Parsons

Jasný prsten

výbor z básní v próze (Bohuslav Reynek)

Dílo Bohuslava Reynka si stále získává nové čtenáře všech generací.
Okouzluje svým básnickým viděním i jasným pohledem na svět.

Jde to vůbec?

aneb recept na šťastné manželství

Jesličky - Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího narození

Výbor z kancionálu Fridricha Bridela

Z rozsáhlé tvorby tohoto největšího českého básníka před Máchou byla dosud nově editována jen část, především veršovaná tvorba. Její součástí je i náš výbor.

Fridrich Bridel

Ježíš uzdravuje tvé srdce

Cesta od smutku k radosti

Setkání s Ježíšem od kořenů proměňuje život člověka a uzdravuje jej v jeho smutku a depresích. Autor se postupně zabývá lidskými vztahy – se sebou, s druhými, s Bohem.

Salvatore Tumino

Ježíšek pro mě

Vánoční povídky a příběhy

Hlavním úmyslem knihy je spustit vánoční paprsky na uspěchaný moderní život a na drobných příbězích ukázat, že i zdánlivě obyčejné chvíle mají hloubku a důležitost…

Eduard Martin

Jinými slovy

Na minutu s Maxem Kašparů

Myšlenkové "jednohubky" nejrůznějších stránek lidského života.

Max Kašparů

Jiří Grygar - věda a víra

Články, přednášky a texty o vztahu vědy a víry

Soubor krátkých článků, ve kterých se autor věnuje vztahu moderní vědy a víry.

Jiří Grygar

Jít za Kristem

Povolání

Kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání

Fabio Ciardi

Joseph kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.)

Křesťanství na přelomu tisíciletí

Rozhovor Petra Seewalda s kardinálem Josephem Ratzingerem o jeho životě a o základních otázkách budoucnosti církve, papežství a mezináboženského dialogu.

Benedikt XVI., Peter Seewald

Jsou muži skutečně takoví, jak si myslíte?

Jak moc ve skutečnosti znáte muže, kteří se objevují ve vašem životě?

Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem

Život voněl člověčinou

Karel Fořt - coby "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa v rozhovoru s Janem Paulasem

Karel Fořt, Jan Paulas

Kauza Kristus

Nová fakta pro novou teorii

Kdo ve skutečnosti byl Ježíš? Za koho se pokládal? Existují o něm vůbec hodnověrné důkazy?

Lee Strobel

Kde jsi, Adame?

Duchovní texty na základě ignaciánských exercicií

Impulsy pro plnohodnotný duchovní život věřícího člověka současnosti.

Józef Augustyn

Když dítě nepřichází, aneb vyrovnávání se s bezdětností

Žili byli jedni manželé a ti si tuze přáli mít děťátko. Léta běžela, oni pořád doufali, ale marně. Sousedé jim radili to i ono, i báby kořenářky, doktoři také, ale nic nepomáhalo.

Pojďme se společně vydat na cestu, po níž někteří z nás jdou, a kterou někteří již prošli. Pojďme se společně ptát, pojďme společně hovořit o tom, co prožíváme, pojďme společně pojmenovat své pocity a podívat se jim do tváře - podívat se do tváře bolesti, strachu, zlobě, prázdnotě...

Klášterní kuchařka

aneb oroduj za nás, domácí kuchař

Někdo by si možná řekl, že klášterní kuchařka bude obsahovat jen jídla střídmá, prostá, snad až nudná. Ale hned první prolistování souborem receptů F. Angela Jeřábka nás vyvede z omylu.

Koledy k poslechu

nahrávky ke stažení

Několik koled k poslechu.

Kolem Zeměkoule, e-mailový cestopis

Cestopisné postřehy a fotografie z cesty kolem světa

Zajímavé a vtipné cestopisné postřehy a fotografie z cesty kolem Zeměkoule, kterou podnikla jedna ze čtenářek webu vira.cz.

MaHo

Kolik váží sněhová vločka

a jiné příběhy

Krátké příběhy zkušeného autora (knih Kup si los a Malé příběhy) nejen na téma Vánoc nás vedou k hlubšímu zamyšlení.

Brian Cavanaugh

Komunismus a socialismus v předpovědích italského filozofa

Výběr z eseje přednesené v Akademii obrozenců v Osimu v roce 1847

Autor 100 let již před komunistickým pučem v Československu prorocky rozebírá fungování komunistických a socialistických režimů na základě tehdejšího učení utopisticky (komunisticky a socialisticky) smýšlejících filozofů.

Antonio Rosmini Serbati

Konec otců,

aneb nastupuje nadvláda matek. Děti šílejí!

Otcové se ocitli v ohrožení, jejich slovo v rodině výrazně klesá. Stojíme na prahu století žen, hlásí sociologové a psychologové. Tento proces s sebou přináší první negativní důsledky: z chlapců, které vychovávají dominantní matky, se často stávají podřízení, submisivní muži s celou škálou duševních poruch. Vítejte v matriarchátu! (Článek z časopisu Týden.)

Kotva naděje

Někdy se nám možná naděje jeví jako něco „proti přírodě“, něco nepřirozeného pro naši skeptickou mentalitu. Prostředí církve v tomto ohledu nebývá výjimkou.

Kateřina Lachmanová

Krásný žebrák

Při setkání dvou lidí může někdy vyskočit jiskra, jako bychom o sebe křísli dvěma kameny. Sestra Marie z Komunity Blahoslavenství vypráví o náhodných setkáních, která ji něčím překvapila a oslovila, v nichž prožila nečekaně Boží přítomnost.

Sestra Marie od Navštívení

Křivda, odpuštění a smíření

Každá zkušenost křivdy je bolestná. Jak lze tyto jizvy uzdravit?

Každá zkušenost křivdy je bolestná. Jak lze tyto jizvy uzdravit?

Józef Augustyn

Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel

Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989

Křížová cesta

Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru

Obrodná kázání světoznámého kazatele s důrazem na spiritualitu kříže a posvěcení v praktickém životě křesťana.

Roy Hession

Křížová cesta

Cílem Křížové cesty není nic jiného než následovat Krista na jeho kalvárii a proniknout do hloubky tohoto nesnesitelného utrpení. (Z předmluvy)

Guy Gilbert

Kup si los

a jiné příběhy

Příběhy, které osloví a vedou k zamyšlení, aniž by jim chyběl humor.

Brian Cavanaugh

Láska a manželství. Největší umění je soužití s druhými.

Promluvy L. Evelyho v Lyoně

Nejde o teologickou knihu, ale o několik přednášek, které měly otřást posluchači. Vyburcovat je ze spánku, stereotypu, návyku.

Louis Evely

Láska jako životní styl

Gary Chapman navazuje na bestseller "Pět jazyků lásky" moudrou a upřímnou knihou, jež pomáhá rozvíjet sedm vlastností, díky nimž můžeme vytvářet a udržovat láskyplné vztahy.

Gary Chapman

Lectio Divina

Svítilnou mým nohám je tvé slovo

Uvedení do starobylé metody četby Bible

Lectio Divina

na každý den v roce

Tato kniha chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku.

Magie a zlí duchové

Příčiny, formy a východiska

Kdo se utíká k magii, nemyslí především na Boha – na osobního Boha víry – nýbrž spíše na tajné neosobní síly.

Malá dětská Bible

Příběhy ze Starého a Nového zákona

Dětskému vnímání světa uzpůsobené příběhy Starého i Nového zákona

Malý vánoční zpěvník

Naše nejznámější vánoční koledy pro zpívání doma i při bohoslužbách. Notový záznam je doplněn akordovými značkami.

Maminky, které milují příliš

Jak nevychovat tyrany ani rozmazlence

Až příliš mnoho lásky může dítě zničit. Co změní malé rozkošné dítě v tyrana, který je schopen ovládat celou rodinu?

Osvaldo Poli

Mámy v jednom kole

a jak z něj ven

Žít intenzivní křesťanský život ve sjednocení s Bohem není výsadou Bohu zasvěcených osob, teologicky vzdělaných jedinců nebo lidí s mimořádnými charismaty. Je to základní povolání každého křesťana.

Holly Pierlotová

Manželství - soubor různých textů

Děti nejsou záplaty

Několik kratších úvah na aktuální témata

Mateřství

Mateřství je velká odpovědnost a současně úctyhodné povolání, dnešní společností ale nedoceněné

Změny, které prožíváte po narození dítěte, přicházejí nenadále. Zpočátku si můžete připadat, jako byste se s padákem snesla na cití území. Vaše zaměstnání, přátelé, kulturní a sportovní zájmy, váš vzhled - to vše vám náhle připadá nekonečně vzdálené. Cítíte se zvláštně izolovaná, zmatená a máte sklon k panice. Náhle nevíte, jak zvládat ty nejzákladnější věci.

Anna Melchiorová

Matka chudých

Život Matky Terezy z Kalkaty

Jedním z nejryzejších a nejlaskavějších vtělených Božích slov v naší době je nepochybně Matka Tereza z Kalkaty, kterou nám v tomto mistrovském životopise přibližuje Renzo Allegri.

Renzo Allegri

Matka Tereza s Danou Němcovou

Komentáře Dany Němcové k výrokům Matky Terezy

Matka Tereza "přeložená" do našich dní a do našich poměrů.

Dana Němcová

Meditace svatováclavská

Kníže očima literátů

Karel Čapek, Franz Kafka a Karel Vrána o sv. Václavu.

Karel Vrána

Miláčku, netrap mě

Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života.

Manželská láska se týká celého člověka a každého dne. Proto je třeba uvažovat o všech aspektech života. Například o komunikaci jako zdroji informací z denního života, o fantazii jako zdroji podnětů pro potřebné změny, ke kterým v průběhu času dochází.

Denis Sonet

Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé lidi i Boha

Láska k bližnímu bez lásky k sobě samému neexistuje

"Miluj sám sebe" - Tato výzva může mnohé překvapit, ba i šokovat... Avšak "láska k bližnímu bez lásky k sobě samému neexistuje "

Walter Trobisch

Miluji tě

Tipy jak vyjádřit lásku

Jemu a jí, kteří se mají rádi.
Každý člověk chápe a posuzuje stejné věci různě…

Modlitba jako setkání

Rozhovor s Bohem

Setkání, které modlitbu provází, je osvobozující a vede vždy také k hlubšímu setkání s lidmi.

Anselm Grün

Modlitba s Rogerem

Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší

Zamyšlení a modlitby zakladatele komunity v Taizé, bratra Rogera Schutze.

Bratr Roger Schutz

Modlitba? No problem!

Autor vnímá modlitbu jako něco životodárného, nikoliv jako tíživou povinnost věřících lidí, ukazuje ji jako přístupnou každému člověku, nikoliv jako záležitost křesťanské elity.

Joachim Badeni

Moji přátelé

Tázal jsem se květin…

Moji přátelé, nejznámější dílo kněze a básníka Jakuba Demla, patří mezi erbovní znamení české literatury.

Jakub Deml

Momentky ze života Jana Pavla II.

Sbírka výroků, gest a krátkých příběhů vhodně doplňující mnohé studie, které byly o Janu Pavlu II., o jeho povaze, službě a jeho názorech napsány.

Daniel Ange, Jan Pavel II.

Moučníky sestry Anastázie

Najdeme zde recepty na přípravu luxusních dortů i jednoduchých a levných moučníků pro každodenní použití.

Muž a žena - dva různé světy?

Jsou muži a ženy dva různé živočišné druhy?

Několik článků z tématického čísla Katolického týdeníku 5/2002.
Převzato se svolením.

Mystérium a rozum

Světlo pro život

O Bohu, křesťanství a církvi fundovaně a systematicky z pera našeho význačného teologa. (Původní název knihy je Světlo a život.)

Dominik Pecka

Myšlenky

na každý den - 2.díl

Kniha obsahuje myšlenky na každý den na měsíce červenec až prosinec známého autora.

Carlo Carretto

Na minutu s Józefem Augustynem

O tom, co je v životě důležité

Sto krátkých zamyšlení nad tématy z duchovního i běžného života.

Józef Augustyn

Na otci záleží

Staňte se i vy otcem, jakého vaše dcera potřebuje!

V životě a obzvláště v rodičovství existuje jen málo záruk, ale je tu jedna, kterou by měl znát každý otec: vy jste klíčem k budoucnosti vaší dcery!

Náboženství New Age

Kristus nebo Vodnář?

Co je hnutí New Age, jaký je jeho program a jaký je jeho cíl?

Godfried Danneels

Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou

Autorka se za pomoci příběhů zamýšlí nad tím, zda existují náhody.

Marie Svatošová

Naplněný život

Abeceda partnerských vztahů

Autor čtenářům ukazuje, jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze. Zabývá se volbou partnera pro manželství, životem páru, krizemi, odloučením a rozvodem, novým sestavováním rodiny atd.

Yves Boulvin

Náš největší dar - Úvahy o smrti a o službě umírajícím.

Místo smrti v našem životě

Úvahy o smrti a o službě umírajícím. (Henri J. M. Nouwen)

Henri J. M. Nouwen

Návrat

Z válečného zajetí zpět do kněžské služby

Spolkový kancléř Konrád Adenauer se v říjnu 1955 vydává do Moskvy a po urputném boji s mocnými v Kremlu si může odvézt domů posledních deset tisíc německých válečných zajatců. Tak se i hlavní hrdina příběhu, kněz Thomas Volkner, ocitá v říjnu 1955 v táboře Friedland.

Maria Calasanz Ziescheová

Návrat Jaroslava Durycha

Není snadné zapomenout

Autor, který je knězem poskytuje jedinečný vhled do tvorby a duše velikána české literatury

Karel Vrána

Navždy tátovo děvče - Vztah mezi otcem a dcerou

Ať se nám to líbí nebo ne, váš otec má na vás trvalý vliv.

Autor citlivým způsobem pojednává o významu a jedinečnosti vztahu mezi otcem a dcerou.

H. Norman Wright

Ne vším jsem byl rád

Strhující vlastní životopis Václava Vaško

Život katolického aktivisty, diplomata a politického vězně a současně svědectví, které mapuje naše moderní dějiny.

Václav Vaško

Neztrácet naději

O umění začínat stále znovu

Jak k nám skrze jednotlivé události našeho života promlouvá Bůh? - ukazuje autor na svém životě.

David Torkington

Nová hnutí v církvi

Před a po II. vatikánském sněmu

Přehled a charakteristika hnutí z hlediska vnitřní spirituality i z hlediska návaznosti na tradiční církevní strukturu.

Bruno Secondin

O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem

Soubor úvah Karla Řežábka, ve kterých aktualizuje biblické poselství, vykládá Spasitelova slova, velmi osobním způsobem vyznává svou víru a poukazuje i na svědectví jiných křesťanů.

Karel Řežábek

O Božím vedení s Karlem Herbstem

Zamyšlení nad okolnostmi, které ovlivňují směr života.

Karel Herbst

O darech

s Hanou Pinknerovou

Knížka krátkých úvah Hany Pinknerové nad citáty k tématu dar, darování, obdarování či vděčnost

Hana Pinknerová

O Lásce

Myšlenky moudrých

Několik krátkých úvah na téma láska.

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

S milosrdenstvím stojí a padá celé křesťanství, protože není možné otevřít se Kristu a nepřijmout jeho Ducha, otevřít se Bohu a „nenakazit se“ jeho milosrdenstvím.

Kateřina Lachmanová

O naději

Myšlenky moudrých

Cestou naděje šlo před námi mnoho moudrých lidí, filozofů a teologů. Svými inspirovanými slovy a především svým životem zažehli světla, jež nám umožňují lepší orientaci na často bouřlivém moři života.

O naději s Marií Svatošovou

V krátkých kapitolách se setkáváme se zájmem autorky o lidi v těžkých životních situacích, kteří naděje potřebují jako soli, naděje „vzdor vší beznaději“.

Marie Svatošová

O odpouštění

Knížka krátkých citátů komentovaných psychologem Prof. PhDr. Jaro Křivohlavým.

Jaro Křivohlavý

O přátelství

s Józefem Augustynem

Přátelství může našemu životu dodat chuti, podle starého rčení je „solí života“.

Józef Augustyn

O radostech lidské duše

Všechny pravdy pocházejí od Boha

Úvahy psychiatra Jaroslava Maxe Kašparů o světských pravdách a všelidské zkušenosti.

Max Kašparů

O štěstí

Myšlenky moudrých

Zatímco filozof nachází štěstí v moudrosti, teolog je spatřuje v Nejvyšší Bytosti …

O toleranci

Myšlenky moudrých

Snad si v tom spěchu ani neuvědomujeme, do jaké míry máme zodpovědnost za každý svůj čin...

O utrpení

Myšlenky moudrých

Otázkou, která není nikomu cizí a každého svým způsobem tíží, je otázka po smyslu utrpení. Knížka nám nabízí velice široké rozpětí úvah na toto téma.

O vděčnosti

Myšlenky moudrých

Pod tlakem „logiky“ dávám, abys dal se nám zdá stále nesnadnější být upřímně vděčný. Knížka přináší zamyšlení nad tímto dávným a ryzím lidským citem.

O vztahu víry a rozumu

Průřez encyklikou Fides et Ratio

Text přednášky, přednesený na kněžském dnu v Praze 10.11.1998, shrnuje obsah encykliky FIDES ET RATIO a vykládá její jednotlivé části.

O životě

Myšlenky moudrých

Citáty o životě na každý den nejen k přečtení, ale k hlubšímu zamyšlení.

O životě z víry

Výběr otázek a odpovědí položených posluchači na různá témata

Čtyřicet odpovědí na otázky z různých oblastí (např. mezilidské vztahy, vlastní slabosti, emoce, deprese,nemoc, utrpení, sexualita)

Anselm Grün

Obrácení

Rozhodnutí pro Boha (Heslo ze Slovníku spirituality)

Pojem "obrácení" všeobecně označuje změnu života, odložení navyklého chování a začátek změny, odklonění se od sobeckého zaměření na sebe a dání se do služeb Pánu. Obrácení je každé rozhodnutí, které nás nějakým způsobem přiblíží a přizpůsobí Božímu životu. Obrácení zahrnuje opuštění předchozího způsobu života a začátek nové zkušenosti.

Od adventu do adventu

Křesťanské putování rokem

Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí? Knížka odhaluje původ a smysl křesťanských svátků.

Odpustila jsem

Povstání z popela rwandské genocidy

Příběh o přežití genocidy, ale také svědectví o tom, jak autorka díky víře a uzdravující síle odpuštění znovu objevila chuť žít, smysl života.

Immaculée Ilibagiza

Odvaha žít lásku

Manželství není vždycky procházka s kytkou v ruce...

Texty, které Vám na tomto místě nabízíme, pocházejí z knížky, která chce znovu nahlédnout originalitu křesťanského manželství. Text je určen jak manželům starším, tak i těm, kteří se na něj teprve připravují... Text je inspirací k boji proti "opotřebení", rutině, egoismu, touze vlastnit, pýše a omrzelosti.

Georgette Blaquierová

Ohně v Namugongu

Příběh afrických misionářů a mučedníků

Řekni králi, že se nezachoval ke mně spravedlivě. Řekni mu, že mu z celého srdce odpouštím.

A. E. Howell

Ohromné maličkosti

Anglie

Objevný pohled - skrze maličkosti - nejen na tento svět.

Okultismus

a křesťané

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený.

Vojtěch Kodet

Omalovánky

pro malé děti

Omalovánky na různá témata, omalovánky s rébusem, tajenkou, bludištěm...

Iva Nováková

On jde před vámi

Promluvy II. - Květná neděle*Svatý týden*Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Živým jazykem a v živých obrazech, jež svědčí o živém, důvěrném vztahu k Bohu, vykládá kardinál Meisner obsah velikonočního tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.

Joachim Meisner

Osobní povolání

Jedinečný, Bohem daný smysl života

Jediné, co nás nikdy neomrzí je to, co „má smysl“.

Herbert Alphonso

[nahoru]

 Odkazy 
 na jiné weby

 Papež František 

 Dominik Duka

 Miloslav Vlk

 Vojtěch Kodet 

 Tomáš Halík

 

iEncyklopedie: on-line slovník

víry čerpat
sílu k životu.
Vira.cz

Najdete nás na Twitteru:

 


 

Obsah vira.cz dle abecedy:

A  B  C  D  E  F  H  I  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  U  V  Z  číslice

Náhodný tip

Počítá Bůh i s tebou?
Na webu www.vira.cz proběhne internetový rozhovor o Božím povolávání člověka a o...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 1998 - 2016 Vira.cz | Mobilní verze