Nemějte starost o svůj život. (Mt 6,25) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Knihovna

On k ní...

Tvá žena je součástí tebe

z knihy Miluji tě , vydal(o): Nové město

Miluji tě. Říkej to pokaždé, kdy můžeš: každé ráno jakmile se probudíš a večer před tím, než zavřeš oči.

Jsi poctivý a věrný muž pevného charakteru, máš svou důstojnost a dodržíš slovo, které dáš. Spojila tě s ní láska a díky té jste oba našli své vlastní naplnění v druhém.

Nejsi pán. Jsi přítel, druh na cestě životem, jsi tím, kterého miluje, stejně jako je ona tou, kterou miluješ ty.

Říkej jí to všemi odstíny hlasu. Je to magická věta, která otvírá každé dveře. Nebuď lakomý! Nestačí myslet si to, je třeba to říci, opakovat nebo i křičet, když je zapotřebí. Nedej se zadržet svou ostýchavostí, pýchou nebo nepříznivým rozpoložením duše.

Nikoho neunaví do nekonečna opakované: miluji tě!

Nezapomínej na vzácnost své milované: je to jedinečná bytost, která na zemi nikdy předtím neexistovala a nikdy potom existovat nebude.

Jestliže je tvá láska plně opětována, uvědom si, jaký máš poklad a jaké štěstí!

Varuj se nebezpečí, že bys takové jmění mohl ztratit nebo třeba jen poškodit. Miluj ji více než svůj vlastní život. To, co děláš pro ni, děláš pro sebe samého, protože láska z vás učinila jedinou bytost.

Řekni jí každý den něco hezkého. Vyjádři jí svůj obdiv, že dobře vypadá, umí se vkusně obléci, všimni si, když má nové šaty a pochval jí je, oceň také, když si na sebe vezme něco trochu rafinovaného s tajným úmyslem líbit se ti...

Buď romantický! Každá žena, i ta největší feministka, má ve svém srdci potřebu prožívat vášnivou, romantickou lásku. Je to přirozená součást každé lidské bytosti, k níž patří touha po štěstí a po citovém naplnění.

Nejprve si získej její srdce a její mysl; později přijde i sex, v pravé chvíli a tím nejpřirozenějším způsobem, spontánní, čistý a úplný. Získáš-li srdce a mysl, získal jsi všechno!

V každodenních záležitostech s ní spolupracuj! Vhodnou pomocí ze své strany nemůžeš nic zkazit.

Nepromarni žádnou příležitost vyjádřit jí s hřejivou upřímností pocit rozkoše, který v tobě vzbuzuje, sympatii, kterou k ní cítíš, krásu, kterou v ní nacházíš, úctu, kterou k ní máš pro její moudrost a inteligenci. Uvidíš, jak se její oči rozzáří štěstím a vděčností. Její srdce nebude moci jinak: naplní se pohnutím a stále obnovovanou a vzrůstající láskou k tobě.

Zůstaň jí věrný! Jestli ji miluješ a budeš lásku rozvíjet, nikdy tě nebude unavovat. Tvá milovaná více než dostatečně naplní každou tvou intimní potřebu lásky.

Mluv s ní o věcech, které ji zajímají a udržují váš rozhovor stále živý.

Neopomeň upřímně ocenit její schopnosti: to, jak umí připravit jídlo a prostřít stůl, námahu, kterou vynakládá, její trpělivost, obětavost, její úspěchy v práci a také sympatii, kterou umí vzbudit, když baví hosty...

Ochraňuj ji, získej si její plnou důvěru tak, aby se ti mohla svěřovat i se svými nejintimnějšími problémy, které ji znepokojují a mohou v ní vzbudit úzkost nebo depresi.

V mezích možností se snažte společně najít řešení pro její i tvou vnitřní spokojenost; bude to ku prospěchu oběma.

Udržuj svůj láskyplný vztah stále živý! Vymýšlej nové a nové podněty, aby ses vyhnul všemu bezbarvému a nudnému, aby nedošlo k zevšednění vašeho vztahu. Dokaž se nadchnout i pro tu nejmenší věc!

Měj pro ni často přichystány malé pozornosti. Stačí nějaká maličkost, třeba pouhá luční květina. Svazek přátelství nebo lásky neposilují velké dary, ale projevy malé, stálé pozornosti a nevýslovná radost, kterou zakoušíme, když vidíme, že náš vyvolený nás miluje a myslí na nás.

Tvá žena je součástí tebe samého. Měj tuto skutečnost stále na mysli! Řešení neshod a nepříjemné diskuse ponech na chvíle, kdy jste daleko od indiskrétních pohledů a cizích uší.

Nestyď se projevovat jí během dne své city. Něžnosti, polibky a objetí milovaného muže potěší ženu vždy, i ve chvílích, kdy se zdá zcela zaneprázdněna.


Možná, že se bude trochu příkře bránit, ale v nitru bude cítit uspokojení... Proto nešetři malými pozornostmi!

Když jdete na procházku, drž ji za ruku a buď pyšný, že ji máš po boku.

Miluješ-li svou ženu více než vlastní život, bude se ti zdát, že když ji objímáš, držíš v náručí celý svět.


Výpis všech kapitol z této knihy: On k ní... / Ona k němu / Láska není opravdovou láskou, když..

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.