Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Knihovna

Marie Svatošová

Nemilosrdná lež

brání dát své věci včas do pořádku

z knihy O naději s Marií Svatošovou , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství

Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého!
(Lv 19,11)

Tehdy určitě nikdo z nás předškoláků neměl ani tušení, že existuje nějaká třetí kniha Mojžíšova a v ní jednoznačný příkaz: „Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého!“ (Lv 19,11). V naší dětské interpretaci to sice znělo trochu jinak, nicméně obsah byl zachován: „Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe.“ Pokřikovali jsme to na sebe dost často, vlastně jsme se navzájem vychovávali, a myslím, že tehdy nám to všem bylo naprosto jasné. Nikdo o tom nepochyboval.

Dospělý člověk má ale přece rozum, navíc musí jít s dobou, a tak si vždycky nějak své počínání zdůvodní. Zatímco u sloganu „kdo nekrade, okrádá sebe a rodinu“ si slušný člověk hlasu svědomí povšimne, při obelhávání těžce nemocného to s ním ani nehne. Ještě se pochlubí, jak šikovně to zvládl. Milosrdná lež je přece povolena. Ano? A kým? A je opravdu milosrdná? Není ve skutečnosti krutě nemilosrdná? Třeba tím, že člověku bere možnost se připravit, zařídit, dát na poslední chvíli, možná za pět minut dvanáct své věci do pořádku? Čert vzal majetek, to by bylo to poslední. Ten tu stejně všichni nakonec necháme. Ale co vztahy? Co stav duše?

Kdo svůj rozum správně používá a věci domýšlí, nutně musí dojít k závěru, že tak zvaná milosrdná lež je ve skutečnosti krutě nemilosrdná. A navíc riskantní. Lhář se totiž dříve nebo později podřekne, nebo si protiřečí s ostatními, nemocný to samozřejmě postřehne a je po důvěře. V případě lékaře je to obzvlášť kruté. Nemůže- li už věřit jemu, tak potom komu?

Pravda ale není klacek, kterým mohu člověka mlátit po hlavě. Nemocný ji potřebuje znát proto, aby se podle ní mohl zařídit. Je ovšem třeba sdělovat ji velmi citlivě a zachovat naději. A není vždy nutné ji vyslovit hned celou, ale po částech. Podobně jako při výchově dětí- něco řekneme tříletému, něco desetiletému, něco až dospívajícímu. Tak, jak to potřebuje vědět a jak je schopen to chápat.


Výpis všech kapitol z této knihy: Kde se vzala radost / Krása lidské duše / Nemilosrdná lež / Pocit opuštěnosti / Sklenka, náprstek, cisterna / Objevujeme zapomenuté / Tajní učedníci

Související texty k tématu:

Láska v rodině (a výchově):
- Příprava na rodičovství a výchovu s humorem :-) 
- Děti nejsou záplaty
- Děti odrážejí naši ne/lásku - R. Campbell
- Láska se musí přelévat Z rozhovoru s P. V. Kodetem
- Když dítě nepřichází J. Fenclová
- Další texty k tématu rodina zde, výchova zde

Odpuštění, smíření:
Odpuštění - cesta ven z vnitřního vězeníChceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho 
Odpuštěním prospíváme i sobě 
Myšlenky na pomstu
Odpustit neznamená zapomenout 
Odpuštění tě vnitřně osvobodí z moci těch, kteří ti ublížili... 
Člověk může změnit svůj osud 
Jak mohu odpustit dozorci SS? 
Ke zdravým vztahům patří i omluva... 
Jak si nenechat ničit život starými křivdami? 
Věřím v ... odpuštění hříchů... 
Vězení s klíčem uvnitř

Smrt a umírání:
snrt - dveře k Životu- Smrt a posmrtný život - křesťanský pohled
Otázka, která rozesmála Matku Terezu
Já nejdu do hrobu, já jdu domů, do Boží náruče
- Modlit se za zemřelé?
- Modlitba za milost šťastné smrti
- Další texty k tématu smrt a umírání zde

 


Marie Svatošová - citáty a modlitbyMUDr. Marie Svatošová (* 1942)
www.vira.cz/svatosova

Do roku 1990 praktická lékařka. 1990 opouští ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou zná ze samizdatové literatury. Roku 1993 zakládá Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 je pak otevřen první český hospic v Červeném Kostelci. Marie Svatošová je ale známa nejen jako iniciátorka hospicového hnutí, ale také jako autorka řady článků a publikací. Čtenářsky nejúspěšnější je její knížka "Hospice a umění doprovázet", která vyšla v několika vydáních v nákladu několika desítek tisíc výtisků... Další dostupné tituly Marie Svatošové naleznete zde.
- Na webu vira.cz proběhl s Marií Svatošovou i online rozhovor na téma: Může mít život smysl i v nemoci a umírání?. - Na webu vira.cz naleznete i její zajímavý text o eutanazii...
- 15-ti minutové představení Marie Svatošové na ČT 24 ke shlédnutí on-line

 

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.