Smiluj se nade mnou. (Žl 30,11) - Biblický citát na dnešní den

31.5.2007, Josef Dvořáček

Katolická charismatická konference – žádné rokování, ale živé setkání

Katolická charismatická konference – žádné rokování, ale živé setkání
Když se řekne konference, spousta lidí si vybaví prostřené dlouhé stoly, nekonečná rokování na různá vědecká a polovědecká témata a z neodborného pohledu nějakou tu Mattonku nebo chlebíček na talíři před debatujícími. Katolická charismatická konference nemá s touto představou vůbec nic společného.

Je to živé setkání věřících a smysl života hledajících lidí, naplněné formačními přednáškami, bohoslužbami a modlitbou. Příjemným zpestřením bývá také doprovodný kulturní program. Letos se účastníci mohou těšit na odpolední divadelní představení šlapanického Martina Hrušky, divadla Studna z Hosína u Českých Budějovice, divadla Kolovrátek, ale také na večerní posezení u cimbálu – vždyť tento rok zavítáme na jižní Moravu! 18. ročník Katolické charismatické konference pořádá hnutí Katolické charismatické obnovy v letošním létě ve dnech 25.-29.7. poprvé v historii v Brně. V minulosti hostila konferenci tato města: České Budějovice, Třebíč, Ostrava a Hradec Králové. V posledních letech přijíždí na toto setkání na tři tisíce věřících a jejich věková charakteristika je opravdu rozmanitá. Od mládeže po staré babičky ve slováckých krojích. Podstatnou část účastníků tvoří rodiny s malými dětmi, pro které je v době programu připraven paralelní dětský program.

Konferenci zahájí mší svatou P. Vojtěch Kodet ve středu 25.7. v 19 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně na Mendlově náměstí. V dalších dnech bude hlavní program probíhat v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti. Ve čtvrtek dopoledne začne první přednáškou archimandrita Sergiusz Gajek, misionář a apoštolský vikář řeckokatolické církve pro Bělorusko. Odpoledne promluví P. Pavel Semela – jeho řeč nese název „Ježíš – Pán a Mistr“ a odpolední program vyvrcholí mší svatou, kterou bude sloužit P. Aleš Opatrný.

Páteční program konference bude tvořen přednáškou „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jn 13,8) sestry Veroniky Barátové z Komunity Blahoslavenství a přednáškou „Chudí Páně“ P. Vojtěcha Kodeta. Mši svatou bude v podvečer sloužit P. Stanislaw Góra. Večerní program bude probíhat na různých místech v Brně a účastníci si budou moci vybrat z následující nabídky:

1) Výzvy, které stojí před křesťany východní Evropy (Arch. Sergiusz Gajek)
2) O službě lidem s postižením (Petr Hejl)
3) Aby se Slovo stalo tělem (P. Angelo Scarano)
4) Lítý boj s časem aneb „time management“ (Roman Čiviš)
5) Židovské tance (Komunita Blahoslavenství)
6) Těžkosti v manželství (PhDr. Josef Zeman)
7) Drogy a organizovaný zločin (pplk. Jiří Komorous)

Sobotní konferenční program bývá nejvíce navštěvovaný, protože mnozí přijíždějí prožít na konferenci volný víkend. Dopolední program bude naplněn přednáškou Archimandrity Gajeka „…i vy máte jeden druhému nohy umývat.“ (Jn 13,14 a mší svatou, kterou bude sloužit P. Tomáš Holub. Odpolední program zahájí divadlo Kolovrátek a program dětí z dětské konference, na který naváže Kateřina Lachmanová svojí přednáškou „Úskalí služby“ a pásmem svědectví o povolání ke službě. Sobota vyvrcholí večerní modlitbou za účastníky konference. Konference bude zakončena nedělní přednáškou P. Michaela Slavíka „Horlivost pro Hospodina“ a mší svatou, kterou bude sloužit P. Michael Špilar.

Veškeré informace o konferenci najdete na http://konference.cho.cz, kde visí podrobný program i nabídka ubytování a stravování a samozřejmě také elektronická přihláška on-line. Pro neznalé internetu je k dispozici telefonická linka 777087736 (mezi 16. a 18. hodinou). Pro ty, kteří se nestihnou přihlásit, ale pak se spontánně rozhodnou přijet, bude k dispozici pořadatelská služba před hlavní bránou brněnského výstaviště.

***

Zveřejněno na základě dohody o mediální spolupráci mezi www.vira.cz a Výborem pro pořádání Katolické charismatické konference 2007 v Brně.


Zveřejněno v rámci mediální spolupráce s KCHK Brno.

Katolická charismatická konference Brno

- Web Katolické charismatické konference v Brně - včetně přihlášky
- Jak se mi opět nechce na konferenci... (fejeton)

- Fotogalerie
Fotogalerie (i z některých uplynulých konferencí)

Velikonoce

(2.4.2017) Jednotlivé dny Velikonoc - Květná neděle - Zelený čtvrtek - Velký pátek - Bílá sobota;...

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(24.3.2017) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím...

Namísto pohřebních květin pro kardinála Vlka přispět na hospic

Namísto pohřebních květin pro kardinála Vlka přispět na hospic
(22.3.2017) Namísto pohřebních květinových darů je vhodné zaslat i malý příspěvek na podporu Domácího hospicu DUHA,...

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18.3.2017) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16.3.2017) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a...

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)

(11.3.2017) Téma  papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu vira.cz

Velikonoce pro mládež v Altöttingu

(9.3.2017) Zažij s námi největší svátky na mezinárodním setkání mladých v německém poutním místě Altötting!…

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet
(9.3.2017) Dne 10. března 1959 bylo ve Lhase, hlavním městě Tibetu, násilně potlačeno povstání proti čínské okupaci,...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.

 

Motto

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Viz Taizé kánon
"Nada te turbe" (Ničím se neznepokojuj)

 

Citát webu vira.cz

Člověk, který doufá v Boha
a spoléhá se na něj,
je jako strom, 
který zapustil své kořeny
u vody. (Jer 17)