Rejstřík věcný

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

spiritualita, život z víry

 • Bible, Boží slovo (článek) - I obyčejná slova mohou účinně působit! Mají moc dávat a budovat život (povzbuzení, podpora...), ale též bořit a ničit (pomluva, lež, hana)... Boží slovo je pak "událost" a "čin". Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo, které je v nás samých. Má moc proměnit naše nitro.
 • Dva vlci v nás (článek) - Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý.
 • Může být člověk šťastný i bez Boha? (otázky a odpovědi) - Dobrý den, mám nějakou jistotu, že pokud budu žít s Bohem, budu v životě šťastný? Může být člověk šťastný i bez Boha? (…)
 • Několik tipů jak žít každý den z víry (článek) - Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve všedním životě.
 • To, co cítíme, nejsme my (kapitola z knihy) - Překonat v sobě výkyvy nálad
 • 1. Vnitřní uzdravení: uzdravení z čeho? (kapitola z knihy) - uzdravení něčeho, co samo o sobě sice není hříchem
 • 2. Faktory, které zapříčinily nový zájem o téma uzdravení (kapitola z knihy) - Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím
 • 3. Způsoby a prostředky duchovního udzravení (kapitola z knihy) - Ponecháme stranou diskusi o přirozených a lidských prostředcích
 • Bible nám nikdy před oči nestaví dokonalé a bezvadné lidi… (kapitola z knihy) - Ježíš volí právě Šimona
 • Blaze těm, kdo se umí smát (článek) - Blahoslavení ti,  kteří se umí smát sami sobě, neboť oni se nepřestanou nikdy bavit. Blahoslavení ti, kteří dokážou rozeznat horu od krtince, neboť oni budou ušetřeni soužení.
 • Bůh se zajímá o tebe celého! (článek) - Určitě jste už někdy museli navštívit lékaře a požádat jej o pomoc. Snad jste potřebovali i právníka, notáře, psychiatra nebo psychologa. Každý člověk potřebuje ve svém životě druhé lidi, protože – ať už jsme ochotni si to přiznat nebo ne – jsme bytostmi slabými, omezenými a také nemocnými.  
 • Co je to hřích? Trefa vedle (článek) - Obvyklá definice z katechismu říká, že hřích je „svobodné a vědomé porušení Božího zákona.“ Tato definice vyhovuje naší zálibě v analyzování toho, co se smí a co se nesmí. My se však nyní budeme soustředit především na hřích jako na porušení a poškození vztahu. První křesťané nazývali hřích slovem hamartia. Byl to termín převzatý ze světského života. Hamartia byla situace lukostřelce, který se netrefil do terče.
 • Dnešní den je vkladem pro budoucnost (téma týdne) - Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys splnil své poslání (srov. 1 Tim 6,11-12).
 • Duch svatý není nějaká ´energie´ (článek) - Ducha svatého nemůžeme získat nějakým čarováním. Není to energie, kterou lze někde načerpat. Jestliže chci přijmout Ducha svatého, tedy Ducha Kristova, musím přijít ke Kristu.
 • Hřích - slovo patřící do středověku? (článek) - Slovo hřích dnes pro mnohé lidi nemá žádný obsah.
 • Jděte přede mnou (téma týdne) - Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ (srov. Lk 10, 1-20) )
 • Je opravdová víra jen o tom, že by mě nemělo zajímat nic normálního? (otázky a odpovědi) - Dobrý den, jsem věřící. Sleduji normální kvalitní filmy, čtu i jiné knížky než bibli, mám ráda oblečení a ráda se upravím. (Podotýkám ale, že to není moje priorita.) Po setkání s některými věřícími mám někdy výčitky, že se zabývám "světskými" věcmi. Jiné ženy prý např. při žehlení nesledují televizi, ale poslouchají zbožná kázání atd. Je opravdová víra jen o tom, že by mě nemělo zajímat nic "normálního", že bych měla chodit v dlouhých sukních a nevidět napravo nalevo a sledovat jen "zbožné" filmy?
 • Jednoduchá modlitba pro každého (článek) - Slovo modlitba mnohým může připadnout možná nesrozumitelné, popřípadě i odpudivé. Modlitba nemusí mnohým připadnout jednoduchá. Proč se modlit? Co se modlit? Jak se modlit? Nepatří modlitba jen nějakým "vyvoleným"? Nenechme se ale podobnými pochybnostmi odradit! Je úplně pro každého! Proč tedy nevyužít této jedinečné nabídky pro náš život?!
 • Ježíšova modlitba (článek) - Oblíbený, osvědčený a jednoduchý způsob modlitby do každé příležitosti
 • Každodenní pomoc: slova z Bible (článek) - Je třeba, abychom byli realističtí a lidští. Je třeba počítat s tím, že se v nás tu a tam přihlásí o slovo bláznivé, nepříjemné a zlé myšlenky. Taková je prostě skutečnost. Nejsme ale svým negativním myšlenkám vydáni bezbranně na pospas. V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se hodí i na naše neuspořádané myšlenky. Začnou je pozvolna proměňovat, budeme-li je užívat trpělivě a pravidelně.
 • Křesťanská rodina: rodina pokřtěných (kapitola z knihy)
 • Křivda, odpuštění a smíření (kniha) - Každá zkušenost křivdy je bolestná. Jak lze tyto jizvy uzdravit?
 • Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá! (článek) - Utrpení samo o sobě smysl nemá, ale to, jak s ním zacházíme, ano.
 • Marek Eben v síti - aneb interNETový rozhovor s Markem Ebenem (rozhovor) - Má podle vás Bůh smysl pro humor? "Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji Hospodina jako veselého chlapíka, který bude společenství svatých bavit svými bonmoty. Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této zemi, aby se dal lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když jedete do tropů. Přijdete-li ovšem někam, kde není malárie, chinin už nepotřebujete. Já si představuji, že v tom ideálním stavu, na věčnosti, bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou zažijete v životě jen několikrát… Tato radost v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá z absolutně kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reflexe na bídu tohoto světa." (Z knižního rozhovoru s Marcelou Kašpárkovou v knížce Deset vyznání ). Internetový rozhovor s Markem Ebenem proběhne na tomto webu v úterý 2.3.2004 ve večerního hodinách od 22:00 do 23:00 hod. 
 • Mimo domov přestávám myslet na Boha (otázky a odpovědi) - Dobrý den, mimo domov na mě lidé působí tak, že mám tendenci začít se chovat egoisticky (myslet na sebe, na peníze, sex, a jiné nevhodné věci), přestanu myslet na Boha, hledat Ho ve všem a to myslím, že není dobře. Chci se zeptat jak v tváří v tvář nevhodným vlivům, jednání jiných lidí si mohu udržet po celý den bohulibý postoj a náhled na věci? Přijde mi to opravdu jako boj... a nevyhrávám ho :(
 • Mít osobní vztah s Bohem. Komu tím prospěju? (téma týdne) - Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. (Gal 5, 22)
 • Mnozí si myslí, že věci nás učiní šťastnými (článek) - „V Americe jsem začal nový život. Našel jsem si dobrou práci jako instalatér, oženil jsem se a svou ženu jsem miloval. Měli jsme dům, dítě, žili jsme šťastně... Pak naše dítě dospělo a odstěhovalo se daleko od nás. Když zemřela bohatá teta mé ženy, manželka mě opustila, aby se se mnou nemusela dělit o dědictví.
 • Modlitba - prostředek komunikace s Bohem (článek) - Jestliže se před Bohem přetvařuji, nebudu s ním nikdy skutečně komunikovat, nikdy se opravdu modlit, nikdy ho skutečně nepoznám a nepocítím, že on zná mne. Vztah víry bude vždy v nejlepším případě povrchní, naplněný zbožným klišé, náboženskými fantaziemi a klamy. I v našich citech může být pravda, která musí být sdělena v čestné a pravdivé komunikaci...
 • Modlitba důležitá alespoň jako sprcha... (článek) - Jak se modlit, když máme životy zavalené prací a starostmi? Několik podnětů k tomu, jak se (začít) modlit.
 • Modlitba nás proměňuje (téma týdne) - Ježíš vystoupil na horu, aby se pomodlil. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel (srov. Lk 9,28-29)
 • Modlitba za milost šťastné smrti (článek) - V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako malé chlapce učily a připomínaly nám modlitbu za milost šťastné smrti. To pro nás tehdy byla nepochybně divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho "smrtelného" v životě. Ale léta přešla a sestry už tu nejsou.
 • Načerpat vitaminy (kapitola z knihy)
 • Naděje není odpovědí na všechna naše proč, dává nám ale dost světla a síly (článek) - Naděje není odpovědí na všechna naše proč, ale dává nám dost světla a síly, abychom putovali údolím stínů plni důvěry a odvahy.
 • Nejsme povoláni k tomu, abychom zachránili celý svět (kapitola z knihy) - Naše jedinečné povolání
 • Nemoc a jak se s ní vyrovnat (článek) - Najednou je všechno jinak. Zeď nemocnice nás začala oddělovat od světa, ve kterém jsme se dosud pohybovali. Mnohdy člověka uzavírá do svého vlastního světa. A v tomto světě - světě nemoci - se necítíme dobře.
 • Nemusíme být obětí svých nálad (článek) - Někdy zažíváme velké výkyvy nálad, od rozrušení po depresi, od radosti k bolesti, od vnitřní harmonie po vnitřní chaos. Nepatrná událost, něčí slovo, zklamání v práci - mnoho věcí v nás může spustit houpačku nálad. Změny nálad většinou ovlivnit nemůžeme. Zdá se, že se nám spíše stávají, než abychom si je vytvářeli.
 • Nenechat se válcovat očekáváními druhých (téma týdne) - Brzy ráno, ještě za tmy Ježíš vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ (Mk 1, 35-38)
 • Neprotloukat se životem jen tak nazdařbůh (téma týdne) - Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (Žid 12, 2a)
 • Neumím se modlit (článek) - Lidé mi často říkají: „Neumím se modlit“ a kladou mi otázky: „Jak se mám modlit?“ Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu… a už tím se modlíte. Modlitba totiž neznamená něco dělat, ale s někým být.
 • O odpuštění trochu jinak, aneb: Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho (článek) - Chceš-li být otrokem nějakého člověka, nesnášej ho. Pak s tebou bude ráno, po celý den i v noci. Tenhle člověk s tebou bude také jíst a naruší tvé trávení. Zničí tvou schopnost koncentrace, zničí každou příjemnou chvilku a zbaví tě tvého drahého pokoje i radosti. Své štěstí vkládáš do jeho rukou. Dáváš mu skutečnou moc nad sebou samým...
 • Pes, který odmítal zemřít - povídka (článek) - Se psy je ta potíž, že mají špatný smysl pro správné načasování. Vezměte si například Modrou. Loni Modrá onemocněla. Začalo jí otékat břicho a mí přátelé si mysleli, že bude mít štěňata. Vzali Modrou k veterináři. Ten jim sdělil, že Modrá je vážně nemocná a pravděpodobně pojde.  Pak Modrou ošetřil, naúčtoval jim gigantickou sumu a poslal Modrou domů umřít.
 • Pokání, obrácení (článek) - Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: "změnu cesty, návrat po ní v protisměru", ale i "vzdychání, pociťování lítosti". V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé a navrácení se k Bohu. Tento původ slova nám může pomoci v chápání významu pokání i dnes...
 • Porozumět Božímu volání (kniha) - Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka
 • Poslední chvíle (kapitola z knihy) - Chtěl dál žít
 • Přátelství a blízkost: touha i strach (článek) - S přátelstvím se pojí zkušenost a touha po blízkosti. Nejde o sblížení v erotickém smyslu, nýbrž o hlubší emocionální a duchovní pouto. Mnozí po této blízkosti touží, ale nemohou ji dosáhnout, poněvadž se jí zároveň velice obávají.  Jak překonat strach ze sblížení?
 • Radost (článek) - Naše radosti v životě jsou vždy smíšeny s kapkou hořkosti a bolesti. Poznávám ale, že to velice pomáhá k osvobození ode všeho co není trvalé a k pozvedání zraku vzhůru, k prameni trvalé radosti... (Podle sv. Terezie z Lisieux)
 • Rekreace a odpočinek - tipy jak ne/odpočívat (článek) - Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re - creatio, neboli znovu - stvoření. Život člověka má rytmus práce a odpočinku. Má odpočívat a dovolit i druhým, aby si mohli oddechnout. Práce patří k životu člověka. Nemá ale člověka zničit.
 • Rozdíl mezi trapistkami a bosými karmelitkami (otázky a odpovědi) - Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi trapistkami a bosými karmelitkami. Děkuji za odpověď. (…)
 • Setkání s Bohem nás může proměňovat (téma týdne) - "Když se Ježíš modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo." (Lk 9,29)
 • Spása, spasení (článek) - Jaký je význam tohoto slova, stěžejního pro (každé) náboženství?
 • Spiritualita zdola (kniha) - Překročit svůj vlastní stín
 • Štěstí není třeba hledat (článek) - Člověk má podivnou schopnost hledat věci na nepatřičných místech.
 • Utrpení, krize (článek) - Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat. (Podle kardinála Pierre Veuillota)
 • Uzdravující pád do hříchu (kapitola z knihy) - aneb Pokora podle pana Junga
 • V hloubce svého nitra se mohu setkat s Bohem (článek) - Američan John Wellwood hovoří o tzv. spiritual bypassing - o spirituální zkratce. Myslí tím „pokus, popřít základní lidské potřeby, city a úkoly spojené s vývojem, nebo pomocí spirituálních technik a cviků překotně se stát dokonalým“.
 • Ve víru víry (kniha)
 • Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat... (článek) - Občas nás zarazí, jak ten čas běží: v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle, a už zase slavíme dalšího Silvestra; lidé, které člověk znal v kočárku, už vozí svoje děti; stojíme nad hrobem člověka, u kterého jsme nečekali, že nás předejde… "Kolik mám vlastně ještě času já?" "A na co vlastně?"
 • Život s Bohem není souhrn obtížných a nepříjemných úkolů a povinností (téma týdne) - "Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím," praví Ježíš. (Mt 11,28)
 • Jak si nenechat ničit život starými křivdami? (rozhovor) - Jak si nenechat ničit život starými křivdami? Jak si nenechat určovat svůj život bolestmi z minulosti? Jak se vyrovnat s přirozenou a vrozenou touhou po pomstě a odplatě? Jak se vyrovnat s eskalací nenávisti, nevraživosti a zlosti? Jak realisticky pohlížet na výzvy k odpouštění? Ptejte se psychologa v internetovém rozhovoru! Živý rozhovor s psychologem Prof. PhDr. Křivohlavým proběhne ve čtvrtek 24.2.2005 od 15:00 do 16:00. Otázky ale můžete klást již nyní . Rozhovor se uskutečňuje ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím, které od Prof. Křivohlavého vydalo působivou knížku " O odpouštění "
 • ´Detoxikace´ pocitu křivdy (kapitola z knihy) - Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí
 • 10 rad papeže Františka pro dobrý život (článek) - Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou základem vyrovnaného života.
 • 4. Spiritualita manželského života (kapitola z knihy) - Stavět na tom, že si nás Bůh zamiloval
 • 50 let příprav na 17. listopad 1989 (rozhovor) - V on-line rozhovoru čtenářům odpovídal člověk, který svým jednáním, vírou a  utrpením přispěl spolu s mnohými dalšími ke znovunabytí svobody pro náš národ. Neuvěřitelně vitální Václav Vaško prožil napínavý a rozhodně ne přímočarý a černobílý život: prošel Slovenským národním povstáním, německým zajetím, poválečnou diplomatickou službou, komunistickými pracovními tábory, rozbitím své rodiny, mnohým osobním hledáním a aktivní činností v ilegalitě. Pozhovor proběhl 15.11.2005.
 • 6. Manželství a sexualita (kapitola z knihy) - Přijetí své životní role - cesta ke štěstí
 • 7. Litera zabíjí, ale Duch dává život. (kapitola z knihy) - (2K 3,6)
 • A přece jsi stále s námi (kapitola z knihy) - Soudružka a chlapec
 • Aby bílá byla bílá (kapitola z knihy)
 • Akcenty mužské a ženské spirituality (P. Tomáš Holub) (kapitola z knihy) - Rozdílné důrazy, které je možné vnímat u nezanedbatelného množství mužů i žen
 • Andělé v kurzu (kniha)
 • Ani trošičku jsem se nebál (kapitola z knihy) - Chlapeček řekl: kolem mě byli tři celí bílí andělé a dva z nich byly slečny andělky a ten třetí byl pán anděl.
 • Apoštol Pavel s Alešem Opatrným (kniha)
 • Ateista ´z Boží milosti´ (kapitola z knihy) - Věřit ´v něco´může být odrazovým můstkem
 • Bible po kapkách (článek) - Posádka letěla v noci do cizí země, kde měla na smluveném místě s letadlem přistát a předat důležitý náklad. Stalo se to během druhé světové války. Po několikahodinovém letu začaly navigační přístroje v letadle hlásit, že už jsou přesně nad určeným místem a že je třeba brzy přistát.
 • Biblické texty pro různé životní příležitosti (článek) - KDE NAJDU POMOC - Souřadnice biblických textů pro různé příležitosti
 • Blokování modlitby za osvobození (kapitola z knihy) - Trvalá účinnost modlitby
 • Boháč neprochází (kapitola z knihy) - Co je mým bohatstvím?
 • Bohoslužba za uzdravení (kapitola z knihy) - Prosby zarozvázání z moci zlého, za odpuštění a zavstoupení Ježíše do života zesnulého
 • Bouře a modlitba (kapitola z knihy) - Bod dokonalé stálosti a pokoje
 • Bože, ať má můj syn potíže! (kapitola z knihy) - Modlitba starostlivého otce
 • Bože, dej mi svou vodu, ať už nežízním (článek) - „Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit,“ řekl Ježíš. “Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude už žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.“ „Pane, dej mi tu vodu,“ řekla žena, „ať už nežízním“ (srov. Bible Jan 4, 13-15).
 • Boží oslík (kapitola z knihy) - Vánoce
 • Breviář - modlitba církve (článek) - Dialog mezi člověkem a Bohem v literárním zpracování  
 • Buď dobrý sám k sobě (kniha)
 • Bůh a armáda? (rozhovor) - V rozhovoru se lze mimo jiné ptát, zda a proč je v armádě zapotřebí kněží a duchovních; zda v armádě mají mít své místo i křesťané; jak pohlíží Bůh na násilí a zlo a zda v boji s násilím nefunguje armáda spíše na principu vytloukání klínu klínem... On-line rozhovor, do kterého se můžete zapojit i vy, proběhne v úterý 25.4.2006 od 15:00 hod. Otázky lze ale klást již nyní .
 • Bůh je pro nás (článek) - „Člověk je takový, jaký má obraz Boha“ (Jan Ev. Urban OFM). Apoštol Pavel ukazuje v dnešní perikopě velmi výrazně obraz Boha, který mu byl vlastní. Pavel původně Šavel, nejprve důkladně „vyučený“ v Mojžíšově zákoně, podává zřejmě syntézu starozákonního i novozákonního obrazu Boha. Je tedy autorem velmi kvalifikovaným. Ve svých slovech ani na chvíli nepochybuje o tom , že Bůh není proti nám, že není pro nás nebezpečím, ale že je s námi, pro nás.
 • Bůh nemá strach (kniha) - Síla evangelia v měnícím se světě
 • Bůh ukrytý v příbězích (kniha)
 • C. S. Lewis  (kniha) - Portrét poutníka krajinou fantazie
 • Cesta k úspěchu (kniha) - Co nám nám překáží na cestě k úspěchu a jak tyto překážky odstranit? - radí profesor psychologie.
 • Cesta ke svobodě a uzdravení (kapitola z knihy) - Odpuštění osvobozuje i nás
 • Cesty světla (kniha) - Meditace všedního dne
 • Církev jako vychovatelka k pokání (kapitola z knihy) - Nová lidská citlivost
 • Co dělat, když život ztrácí smysl (kniha) - Povstaň z temnot
 • Co je to štěstí (aneb: mimo mikrofon 2, 14.4.2004) (kapitola z knihy) - Jsou lidé, kteří skutečně žijí, a jsou lidé, kteří pouze existují nebo jen konzumují.
 • Co s vlastní slabostí? (kapitola z knihy)
 • Co vše magie může (kapitola z knihy) - Zlem vyhánět zlo?
 • Čas hledat (kapitola z knihy) - Tiché uspokojení
 • Čas jsou peníze ?! (článek) - Jen dobří lidé dělají dobré časy
 • Čas, který ti byl dán k žití... (kapitola z knihy) - Směr života
 • Čekání na zázrak (kapitola z knihy) - Zápas s angličtinou
 • Čím srdce přetéká (kapitola z knihy)
 • Člověk by si sám musel stáhnout kůži (kapitola z knihy) - aneb bezbožníci neexistují
 • Člověk by si zoufal, kdyby nehleděl na tebe (kapitola z knihy)
 • Darovat svůj život (kapitola z knihy) - Chtěl jsem, ale...
 • Dáváním nikdy neztrácíme (téma týdne) - Text ve spodní části kola na fotografii: „Když dáš tuto roční částku na dobrou věc, tak…“ Každý ať dá podle toho, co má. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám přebývá, jiným prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. (srv. 2Kor 8, 11-14).
 • Dej Bůh štěstí (kapitola z knihy) - koleda
 • Dej mi napít (kniha) - Duchovní texty dle ignaciánských exercicií
 • Děláme vše špatně ?! (článek) - Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: "Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15) Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované biblické a postní výzvy k obrácení Boží hrozbou, že "vše děláme špatně" ?! Není tomu naštěstí tak. Evangelium, které nám Ježíš přináší, je dobrou zprávou o tom, že nás Bůh miluje, že nás přijímá, a že je na naší straně, i když nám vše nejde dobře...
 • Děláme vše špatně ?! Postní doba (článek) - Postní doba se nese slovy Ježíše Krista: "Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,15) Co ale obrácení znamená? Jsou snad opakované výzvy k obrácení Boží hrozbou, že "vše děláme špatně" ?!
 • Deset vyznání (kniha) - Rozhovory Marcely Kašpárkové
 • Dětské oči (kapitola z knihy) - V Janských Lázních
 • Dívat se srdcem (kniha) - Zpověď kardinála
 • Dnes musíte být propuštěna (kapitola z knihy) - Společná modlitba
 • Doba ledová ve vztazích? (kapitola z knihy) - Nikoho nezraňovat je pouze jedna stránka věci
 • Dokonalá radost (kapitola z knihy) - Obrácen k světu
 • Duchovní vnitřní uzdravení (kniha) - Lidské chování je hluboce ovlivňováno nevědomím
 • Důsledky přesycení (kapitola z knihy)
 • Dva lotři těchto dnů, (kapitola z knihy) - aneb vrazi faráře Kubíčka před soudem v předvelikonočním týdnu
 • Dva v jednom (kapitola z knihy) - Vzájemná láska
 • Dvě lásky (kniha) - Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem
 • Dvojí tvář lenosti (kniha) - Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené
 • Eutanazie ? (kniha) - Eutanazii se neubráníme slovy, jsou nutné činy...
 • Falešná životní očekávání (kapitola z knihy) - Dobrým lékem je realismus
 • Horké vánoce (kapitola z knihy) - Živý betlém
 • Hranice - zdravé meze ve vztazích a v osobním životě (kniha) - Hranice v životě člověka. Co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat...
 • Hřích (heslo ze Slovníku spirituality) (kniha) - Vědomí viny v současné společnosti
 • Hřích podle dnešní teologie (kapitola z knihy) - Aspekty hříchu
 • Hřích světa a kající církev (kapitola z knihy) - Křesťan - hříšník i kajícník, nakolik je členem církve
 • Hřích v bibli (kapitola z knihy) - Velmi konkrétní skutečnost
 • Hřích v rozměru naděje (kapitola z knihy) - Nejdůležitější z našich úvah
 • Humor a pokora (kapitola z knihy) - v křesťanském životě
 • Chci ti především říci, že jsi milován... (kniha) - Život milovaných dětí
 • Chléb na cestu (kniha) - Deník moudrosti a víry
 • I v nejhorších chvílích je Pán života se mnou (kapitola z knihy) - je Pán života se mnou
 • I. Pokání a kajícník: zmínky v Písmu (kapitola z knihy) - Hřích a obrácení od hříchu
 • III. Obrácení křesťana. (kapitola z knihy) - Neustálé obrácení- radost
 • Iluze o vlastní spravedlnosti (kapitola z knihy) - Obranné mechanismy nám brání být pravdiví k sobě samým
 • Indičtí guruové a Kristus (kapitola z knihy) - Může být víra v reinkarnaci pokřtěna?
 • IV. Církev v křesťanově životě smíření (kapitola z knihy) - Církev hlásá pokání
 • Jak hospodařit s časem v napětí a shonu života (kapitola z knihy) - Jak ovládat a zastavovat čas
 • Jak jsem spadla pod tramvaj, (článek) - Na jaře to budou čtyři roky, co jsem spadla pod tramvaj. Vůbec nevím, jak. Prostě jsem jela do kina a probrala se o pár dní později v nemocnici. Nepamatuji si nic. Zrovna začal čtvrtý semestr mého studia a já ležela v nemocnici s jednou nohou ujetou a druhou polámanou. Bylo to snesitelné, dokud jsem dostávala morfium.
 • Jak jsem spadla pod tramvaj, (kapitola z knihy) - aneb Proč zrovna já? (Vendula Zajíčková)
 • Jak nám může Boží slovo pomoci při rozjímání a modlitbě (kapitola z knihy) - Čtení a zvnitřňování, konfrontace, modlitba
 • Jak přemoci zlo? (kapitola z knihy) - Co dokáže fantazie s láskou
 • Jak rozjímat / 3. Důležitost volného času a odpočinku (kapitola z knihy) - Lidé posedlí činností myslí, že člověk, který není neustále v pohybu, ztrácí vzácný čas
 • Jak sladko je žít (kapitola z knihy) - Žně
 • Jak ve smutku, tak v radosti (kapitola z knihy) - v Bohu dojdeme spočinutí a pokoje
 • Jak zastavit čas a zůstat stát v přítomnosti, v ´nyní´ (kapitola z knihy) - V průsečíku věčnosti a času
 • Jaký mohou mít Vánoce význam pro dnešního člověka? (rozhovor) - Online rozhovor s Miloslavem kardinálem Vlkem proběhne ve středu 17.12. od 16:00 do 17:00 hodin. Otázky můžete klást i předem. "...Mocnosti tě mohou nechat ve štychu, ale On trvá jako jediný pevný bod. Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve všech našich situacích." (Miloslav Kardinál Vlk) Zdroj: KT 1/96
 • Je normální, že každý nějak trpí (kapitola z knihy) - aneb odmítneme-li iluzi stanete se otevřenějšími
 • Je odpočinek právem, anebo povinností člověka? (aneb: mimo mikrofon 6, 23.6.04) (kapitola z knihy) - Není moudré odpočinek odkládat
 • Ježíš se netrefil! (kapitola z knihy) - aneb Hlavně si všechno tak neber...
 • Ježíši, tady Jim (kapitola z knihy) - Tomu říkáte modlitba?
 • Ježíšův smích (kapitola z knihy) - aneb kdo z apoštolů neměl smysl pro humor
 • Jinými slovy (kniha) - Na minutu s Maxem Kašparů
 • Jistota spasení ? (článek) - Může si být křesťan opravdu jist tím, že je a bude spasen? Vědět o vlastní spáse je trochu něco jiného, než možnost ztratit spásu.
 • Jít za Kristem (kniha) - Povolání
 • Jsem nevěřící, takže se prý do nebe nedostanu (otázky a odpovědi) - Při diskusi mi  můj kamarád, praktikující katolík, řekl, že když on  udělá jakýkoliv hřích, t řeba i vraždu, tak se vyzpovídá,  dostane rozhřešení a může se dostat do nebe. Zatímco já, i kdybych  i celý život neudělal  nic špatného  (hřích),  tak se tam (…)
 • Jsi milován (kapitola z knihy) - Slovo ´milovaný´ mi bylo dáno kvůli tobě a tvým přátelům
 • Jsi-li na dně, chop se Božího Slova (papež František) (téma týdne) - Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může vás zachránit. (srov. Jak 1,21)
 • Jsme vybráni (kapitola z knihy) - Základ, na němž můžeš vybudovat svůj život milovaného člověka
 • Jste intelektuál? (kapitola z knihy) - Prý jste přicestoval z Berlína do Kolína nad Rýnem bez jediné knihy…
 • K čemu věřit? (kapitola z knihy) - Motiv: láska
 • K zarmoucení máme stále mnoho důvodů (téma týdne) - Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je vaše síla! (Neh 8,10)
 • Kalich, který přetéká (kapitola z knihy) - Ve znamení krve
 • Karikatury Boha (článek) - To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, díky Bohu neexistuje.
 • Každý máme ještě jedno - neznámé - jméno (kapitola z knihy) - Je to jméno, které Bůh vyslovil při našem stvoření
 • Každý z nás může poznávat Boha, pro kterého neplatí smrt (téma týdne) - Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. (2Kor 5,1)
 • Kde je třeba bojovat (kapitola z knihy) - Kristus přemohl ďábla…
 • Kde jsi, Adame? (kniha) - Duchovní texty na základě ignaciánských exercicií
 • Kde se vzala radost (kapitola z knihy) - Rozdělíte-li se s někým o svou radost, zdvojnásobí se...
 • Kdo je Ježíš Kristus (článek) - Jméno Ježíš znamená: Bůh zachraňuje.
 • Když nás potká nějaké to trápení (kapitola z knihy) - Laciné psychologizování
 • Když píšu kázání (kapitola z knihy) - aneb ´jasno v srdci ´
 • Když se musíme rozhodovat mezi tím, co je snadné a co je správné (téma týdne) - Pilát se Ježíše zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (srov. Jan 18,33-37)
 • Knězem, biskupem a kardinálem (kapitola z knihy) - Kdyby Vám tohle někdo předpověděl?
 • Kolik lidí by si dnes zasloužilo ránu kamenem! (téma týdne) - „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem..“ (Jan 8,7)
 • Kotva naděje (kniha)
 • Kristus je v tobě, nesmíš ztratit ani minutu… (kapitola z knihy)
 • Krize jako proces růstu (kapitola z knihy) - Otevřme se více Bohu
 • Křížová cesta (kniha) - Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru
 • Křižovatky života (kapitola z knihy) - Nalezení správného místa v životě
 • Kup si los! (kapitola z knihy) - Životní šance
 • Láska Boží léčí naše náruživosti a závislosti (kapitola z knihy) - přejídání, anorexii, přílišné očekávání od sexu, touha mít stále více, drogy...
 • Láska dokáže člověka změnit nejúčinněji (kapitola z knihy) - aneb Z žabáka princem
 • Lectio Divina (kniha) - Svítilnou mým nohám je tvé slovo
 • Lék, který účinkuje vždycky (kapitola z knihy) - Co znamená důvěřovat v Boha
 • Leží štěstí za kopečky? (3.11.2004) (kapitola z knihy) - Štěstí je v něčem jiném...
 • Líp snášíš nepříjemnosti, když (článek) - Pustili jsme se s mužem do malování dětského pokoje. Ne snad, že bychom byli takoví odborníci nebo že by nás to nějak strašně moc bavilo. Jenom prostě koncem prázdnin jsme měli zrovna loktem do kapsy. Přitom vymalovat bylo opravdu naléhavě zapotřebí. Zjara dvakrát za sebou vytekla pračka u sousedů v bytě nad námi a pěkně nás vyplavila. Na stropě se vytvořily malebné zažloutlé mapy.
 • Lze svůj život změnit? (článek) - V křesťanství často zaznívají výzvy k obrácení a změně života. Je ale vůbec možné se změnit? V rozhodnutí "změnit se" a "obrátit se" bohužel mnohdy převládají zkreslené představy a přehaný optimismus. Člověk by chtěl udělat mnohé úplně jinak.
 • Má cesta k láskyplnému vztahu (kapitola z knihy) - Víra je dobrodružství
 • Marta a Maria - povídka z Knihy apokryfů (kapitola z knihy) - Toho večera přišla Marta k sousedce Támar, ženě Jakuba Grünfelda, která ležela v šestinedělí
 • Maska (kapitola z knihy) - Zastavení růstu
 • Máte strach ze smrti? (kapitola z knihy) - otázka, která rozesmála Matku Terezu
 • Mé životní představení (kapitola z knihy) - To všechno bylo doopravdy
 • Milosrdenství chci (kapitola z knihy) - a ne oběť
 • Milovat Boha (kapitola z knihy) - a nemít na něj čas?
 • Milovat i nesympatického člověka (článek) - Láska nás nenutí, abychom potlačovali své negativní city a vůči všem nastavovali umělou blahosklonnou tvář. Pro jednu věc se však musíme rozhodnout: musíme udělat otazník nad svými předsudky a pokusit se podívat se na druhého nově. Láska totiž nepotřebuje porážku druhého k tomu, aby uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu.
 • Miluj Hospodina, Boha svého. Milování se stává pramenem štěstí. (kapitola z knihy)
 • Miluj sám sebe, abys mohl milovat druhé lidi i Boha (kniha) - Láska k bližnímu bez lásky k sobě samému neexistuje
 • Miluj sám sebe! (kapitola z knihy) - Pokud nemilujeme sami sebe, nedokážeme se otevírat lásce druhých
 • Mobil (článek) - Před pár dny mě překvapil můj čtyř a půl roční syn svým zcela originálním nápadem. Před svou večerní modlitbou se natáhl pro svůj osobní mobilní telefon. ...
 • Moderní civilizace a magie (kapitola z knihy) - Jen nevinné praktiky?
 • Modli se tak, jak umíš, ne jak neumíš (článek) - Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno a různým radám, jež jsme slyšeli, nic z toho vám nemusí pomoci. Důležité však je, abyste používali takový způsob modlitby, který pomáhá nejlépe právě vám. Všechny možné techniky modlitby jsou pouze prostředky k cíli.
 • Modlit se za zemřelé? (článek) - Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi prospívá.
 • Modlitba (kapitola z knihy) - Čas nemluvňat
 • Modlitba jako setkání (kniha) - Rozhovor s Bohem
 • Modlitba s Rogerem (kniha) - Když je v nás pochybnost, tvá láska k nám není o nic menší
 • Modlitby (základní) (článek) - Text modliteb Apoštolské vyznání víry a Modlitby Páně - Otče náš.
 • Modlitby a myšlenky pro temné chvíle (kapitola z knihy) - Bůh je se mnou
 • Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! (kapitola z knihy) - I umět řídit vyžaduje čas a praxi
 • Moralismus versus mysticismus (kapitola z knihy) - Klíčová otázka
 • Mše (kapitola z knihy) - Co to je a jak probíhá?
 • Musíte mi prominout, že jsem optimista... (rozhovor) - Má člověk nějaký důvod k radosti a naději? Jak se vyrovnat s tíží života, neustálým ohrožením a nejistotou? Jaká je vlastně hodnota života? Kým je člověk? Jaké má určení a smysl? Ptejte se online Jaroslava Škarvady. Online rozhovor proběhne v pátek 5.12.03 od 10:00. Otázky můžete klást i předem... "Zůstáváte stále otimistou?" "Zcela jednoznačně. Což Pán Ježíš nevstal z mrtvých? Copak není s námi? Když na jaře vystrkují zpod sněhu první podléšky a sasanky své hlavičky, je to důkaz nového života. Ať jen si je kolem dokola bláto a špinavý sníh, život a čistota květů nakonec zvítězí. A tak mi musíte opravdu prominout, že jsem přes všechno to bláto přesvědčený optimista..." (Z knihy: Svedl jsi mě, Hospodine - Biskup Jaroslav Škarvada v rozhovoru s Bohumilem Svobodou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)
 • Muž a žena - dva různé světy? (kniha) - Jsou muži a ženy dva různé živočišné druhy?
 • Může člověk nacházet Boha ve všem? (kapitola z knihy) - Osobní povolání - jedinečný způsob darování se
 • Může mít život smysl i v nemoci a umírání? (rozhovor) - "Lékařská věda dnes zmůže hodně, ale není všemocná. Lpění na nereálném cíli končí zklamáním. To se netýká jen pacienta a jeho rodiny, ale i lékaře. Není vzácností, že mladý nezkušený lékař smrt svého pacienta chápe jako osobní prohru, přestože to zcela objektivně jinak skončit nemohlo. A tak se v zápalu boje stane, že je pacient zatěžován náročnou léčbou i ve fázi, kdy by méně pro něho znamenalo více. Poslední měsíce života pak protrpí v nemocnicích a na cestách mezi nimi, zatímco by je mohl prožít spolu se svými drahými..." (Podle knihy "Hospice a umění doprovázet") Ptejte se Marie Svatošové na otázky kolem nemoci, bolesti a umírání. Rozhovor proběhne v úterý 10.2. od 15:00 do 16:00 hod. Otázky můžete klást již nyní .
 • Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím? (kapitola z knihy) - Přítmí kostela se vám může zdát úplně cizím světem
 • Mystika hříchu (kapitola z knihy) - a svatá Terezie
 • Myšlenky moudrých o přátelství (kapitola z knihy) - Věrný přítel je k nezaplacení
 • Na minutu s Józefem Augustynem (kniha) - O tom, co je v životě důležité
 • Na samotce (kapitola z knihy) - Náš národ tak neklesne, aby pro víru zavíral
 • Na útěku před sebou, aneb v bludném kruhu (kapitola z knihy) - Mezi bohatými bývá velmi často mnoho duchovně chudých...
 • Naděje není laciným přesvědčením, že všechno dopadne dobře... (článek) - Když člověk listuje novinami, nenarazí na slovo "naděje" příliš často. Ještě tak na sportovní stránce najdeme úvahy o naději na postup do dalšího kola nebo na zisk medaile, na jiných stránkách, že získáme z fondů Evropské unie nějaký ten miliónek. Ale jak často se píše nebo mluví o tom, jakými nadějemi ten nebo onen člověk žije? Je vůbec slovo "naděje" chápáno jako slovo pro život silných a schopných lidí, nebo jen jako útěcha pro slabé a málo schopné?
 • Následky nedostatku sebelásky (kapitola z knihy) - I strach je jedním z projevů nedostatku sebelásky.
 • Následujte své srdce! (kapitola z knihy) - Povolání
 • Náš největší dar - Úvahy o smrti a o službě umírajícím. (kniha) - Místo smrti v našem životě
 • Naše opravdová úroveň (článek) - Co je vlastně pro křesťana měřítkem správnosti a nesprávnosti jeho jednání? Jak najde ty „správné položky“, které má vyznat ve svátosti smíření? A má je vůbec hledat? Vede cesta k větší dokonalosti užíváním podrobnějších a podrobnějších zpovědních zrcadel? Nebo je naopak dobré se s vinami příliš nezdržovat, radostně žít z víry a viny vidět jen jako „nutné smetí“, které tu je, ale nemá žádnou podstatnou váhu?
 • Návrat k postu (kapitola z knihy) - Oslovující výběr z knihy Půst
 • Ne vším jsem byl rád (kniha) - Strhující vlastní životopis Václava Vaško
 • Nechali jsme si nakukat, že se musíme dobře zabezpečit (téma týdne) - "Prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic... Miloval jsem ji nad zdraví a krásu... Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství." (Mdr 7,7-11)
 • Nechat doznít (1.) postní neděli (článek) - (Předkládáme Vám první část z cyklu postních úvah nad 2. čtením liturgie uplynulé neděle. Úvahy k pěti postním nedělím budou tvořit určitý celek - přípravu na Velikonoce.) Slova Písma se týkají vždy dvou aspektů. 1/ To, co Bible přináší, se netýká jen jedince, ale týká se nějakým způsobem druhých lidí, národa, lidstva, celého stvoření (kosmu). 2/ To, co Písmo říká, je určeno mně osobně. A buď výzvu přijmu a vtělím do svého života, nebo ho jen "přenechám jiným" a v tom případě jsem se s ním minul. Nejsou to varianty k výběru, obě hlediska potřebujeme spojit ve svém chápání i v uvádění do života.
 • Nechceme děti vychovávat ve víře (otázky a odpovědi) - S partnerem bychom rádi měli svatbu v kostele, ale v otázce výchovy dětí se shodujeme, že bychom rádi ponechali dětem svobodu rozhodnutí ohledně jejich víry.  Je překážkou pro uzavření katolického sňatku  (…)
 • Nemusím být osamělý (téma týdne) - Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, . a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" (Řím 8,15)
 • Nenalézáme-li žádný důvod k radosti... (článek) - Nenalézáme-li momentálně ve svém životě žádný důvod k radosti, zůstává nám možnost radovat se z radosti Boží a štěstí, přítomného neustále v hloubi naší duše. Víra nás učí, že Bůh je všudypřítomný. Není tedy třeba pochybovat o jeho přítomnosti v nás. Nosíme v nitru toho, jenž je radostí a štěstím. Ať se stane cokoliv, ať se cítíme jakkoliv, vždycky se můžeme radovat z jeho štěstí.
 • Nenechme se převálcovat tisíce drobnostmi (článek) - Nevidíme „za roh“.  Ale známe se s Tím,  který „za roh“ vidí. Proto je dobré  s ním být v kontaktu...
 • Neprožít svůj život jako neřízená střela (téma týdne) - Když zapadlo slunce, přinášeli k Ježíšovi nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. (Srov.Mk 1,29-39)
 • Nepsychologizovat (kapitola z knihy)
 • Nesmíření a strach (téma týdne) - Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)
 • Nevstoupíš dvakrát do stejného adventu (článek) - "Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh," říká P. Karel Satoria.
 • Nezbytná podmínka štěstí (aneb: mimo mikrofon 3, 28.4.2004) (kapitola z knihy) - Každý člověk je originál
 • Neztrácet naději (kniha) - O umění začínat stále znovu
 • Neživoříme jen? (kapitola z knihy) - To všechno zadarmo…
 • Neživoříme zbytečně? (článek) - Chudoba kdysi dohnala jednu rodinu k tomu, aby zpřetrhala své kořeny a emigrovala do Ameriky. Jejich přátelé a příbuzní se s nimi naposledy sešli a přinesli jim jako dárek na rozloučenou chléb a sýr. Byli stejně chudí jako oni, a tak si nic jiného nemohli dovolit. Měli tedy dost chleba a sýra, aby s ním dopluli až do Nového světa. Cestovali v podpalubí starého zaoceánského parníku a rozhodli se raději zůstat po celou cestu v kabině, aby nerozházeli své skrovné úspory.
 • Nikdo nemiluje sám sebe (kapitola z knihy) - Přijímám sám sebe?
 • O Boží věrnosti (kapitola z knihy) - Opět si připomeňme Jóba
 • O Božím vedení s Karlem Herbstem (kniha)
 • O darech (kniha) - s Hanou Pinknerovou
 • O květinách a kompostu (kapitola z knihy) - Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. (Buddha)
 • O naději (kniha) - Myšlenky moudrých
 • O naději s Marií Svatošovou (kniha)
 • O odpouštění (kniha)
 • O radostech lidské duše (kniha) - Všechny pravdy pocházejí od Boha
 • O štěstí (kniha) - Myšlenky moudrých
 • O vděčnosti (kniha) - Myšlenky moudrých
 • O vztahy je třeba pečovat (téma týdne) - Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl (srov. 1 Kor 10,12)
 • O životě (kniha) - Myšlenky moudrých
 • O životě z víry (kniha) - Výběr otázek a odpovědí položených posluchači na různá témata
 • Obrácení (kniha) - Rozhodnutí pro Boha (Heslo ze Slovníku spirituality)
 • Od odpuštění ke smíření (kapitola z knihy) - Ochota darovat a přijmout
 • Odloučením a zklamáním od milovaných prošel i Boží Syn (kapitola z knihy) - I my někdy zklameme
 • Odpadlý pop (kapitola z knihy) - Autonehoda
 • Odpočívat? Proč? Jak? (článek) - Někteří lidé mají tolik práce, že volný čas vůbec nemají. Někdy je to vlivem životních okolností. Často si to však v životě zařídili tak, aby volný čas neměli.
 • Odpusť mi (kapitola z knihy) - omalovánky
 • Odpustila jsem (kniha) - Povstání z popela rwandské genocidy
 • Odpuštění má uzdravující účinky (článek) - Nenávist, hněv, nedůvěra a strach nám každodenně vstupují do života tisíci různými způsoby. Toto zlo nás zraňuje, všichni se ale můžeme uzdravit silou lásky a odpuštění. Silou, která je ihned dostupná, když máme víru. Víra mi změnila život a může změnit i ten váš.
 • Odpuštění otevírá nové možnosti (téma týdne) - Když Štěpána kamenovali, on se modlil: ”Pane Ježíši, přijmi mého ducha!” Pak klesl na kolena a hlasitě zvolal: ”Pane, nepřičítej jim tento hřích.” A po těchto slovech skonal. Svědci si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. (srv. Sk 7,55-59)
 • Odpuštění stojí až na konci (kapitola z knihy) - Nejdřív se potřebuješ rozzlobit
 • Odpuštění, které nás usmiřuje (kapitola z knihy) - Musíme začít tím, že zanecháme iluzí o dokonalosti
 • Ohlášená neohlášená inventura (29. 12. 2004) (kapitola z knihy) - Přejeme si šťastný a veselý Nový rok, avšak netušíme, co nás v něm čeká.
 • Online rozhovor s Jiřím Grygarem - záznam (rozhovor) - S potěšením Vám, milí čtenáři, sdělujeme, že svou účast v on-line rozhovoru přislíbil Dr. Jiří Grygar. Rozhovor bude zaměřen na téma: "Jak lze žít a věřit v naší době - z pohledu vědce, křesťana a cyklisty..." On-line rozhovor proběhne v pondělí 3.11.2003 od 16:00 do 17:00. Své otázky našemu hostovi můžete klást již nyní. "Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně. Je si totiž dobře vědom, jak nesnadné je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak nesdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života - života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru." (Jiří Grygar)
 • Oporu nám nedá ´ideologie´, ale vztah (téma týdne) - „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním…“ (Mt 21, 42)
 • Osobní povolání (kniha) - Jedinečný, Bohem daný smysl života
 • Otcovství - prubířský kámen života (rozhovor) - Otcovství není moc populární téma. Jde ale o prubířský kámen celého rodinného života. Je totiž velmi snadné budit dojem hlubokého zralého mateřství, protože vztah dítěte k matce je velmi silný. Síla tohoto vztahu ale může být klamná: skutečný vztah, pravý a zdravý, totiž musí jít ruku v ruce s velikou svobodou. Pokud akcentujeme jen emocionální vazbu, anebo dokonce emocionální uspokojení, můžeme sami sebe snadno klamat." (Józef Augustyn) Ptejte se na téma otcovství Jozefa Augustyna v internetovém rozhovoru ve čtvrtek 13.5.04 od 14:00 hod. Otázky můžete klást již nyní. Rozhovor proběhne v rámci květnové návštěvy J. Augustyna v ČR .
 • Otec Karel Fořt: on-line rozhovor (rozhovor) - Vlídný hlas P. Fořta znají posluchači Radia Svobodná Evropa, které v době komunistické totality vysílalo z Německa do Československa. Otec Karel má za sebou napínavý a plodný život exulanta, který musel obstát v mnoha nových a nepředvídaných situacích a režimech. Na základě svých protikladných zkušeností dokáže nabízet neotřelé pohledy na víru a církev. Rozhovor s P. Karlem Fořtem proběhl 4.12.2008.
 • Patří víra v Boha i do 21. století? (rozhovor) - Ptejte se Moravana, utečence přes železnou oponu, vojáka U.S. Air Force a katolického biskupa Petra Esterky, zda víra v Boha má své místo i v globalizovaném světě 21. století. Internetový on-line rozhovor proběhne v úterý 10.7.2007 od 10:30 hod. Otázky lze klást již nyní.
 • Pěstování kořenů (kapitola z knihy) - Za co se vlastně máme modlit?
 • Po příteli který kulhá nechci, aby tančil... (kapitola z knihy) - Myšlenky De Saint Exuperyho
 • Počítá Bůh i se mnou? (rozhovor) - Má Bůh i pro mně nějaký úkol a poslání? Týká se Boží po/volání i mně? Co mně může Bůh nabídnout? A co já Bohu? A jak se v tomto všem zorientovat? Jak rozlišovat? Ptejte se rakouského kněze a jezuity P. Josefa Mauredera v online rozhovoru, který proběhne ve čtvrtek 31.5.2007 od 11:00 do 12:00. Otázky můžete klást již nyní! (V ten samý den v 16:00 bude mít P. Josef Maureder veřejnou přednášku na téma "O Božím povolání" v Pastoračním středisku Praha ). Rozhovor proběhne v češtině...
 • Pokání, kajícnost, kajícník (kniha) - (Hesla ze Slovníku spirituality)
 • Pokora (kapitola z knihy) - a ctnost
 • Pokora jako odvaha k pravdě (kapitola z knihy) - I ty jsi přece vzat ze země...
 • Pokora? Shrbit se a pak si jít zas po svém? (téma týdne) - "Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí." (Sir 3, 18.28)
 • Pokud odmítneme iluzi, jsme připraveni čelit těžkostem (kapitola z knihy) - aneb stoikové a neuróza
 • Porodní bolesti (kapitola z knihy) - Rozhodni sám
 • Postavme se utrpení čelem! (kapitola z knihy) - Může být utrpení horší než smrt ?
 • Povídka a pohádka od Karla Čapka (kniha) - Z knihy: Rekolekce s Karlem Čapkem
 • Pracuj kousek po kousku (kapitola z knihy) - Při pohledu na množství práce nás mnohdy už dopředu opouštějí síly
 • Pravdivost života (kapitola z knihy) - Čelem k vlastnímu srdci !
 • Pravdivost, to je to, oč tu běží (téma týdne) - Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně… Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán. (srv. 2Kor 4, 1-2, 5)
 • Pro člověka není dobré, aby umíral sám (kapitola z knihy) - Jsme si navzájem bratry a sestrami
 • Proč dnes hledat Boha? (rozhovor) - Je rozumné věřit v Boha? Věříme v Boha. Je to naše zásadní rozhodnutí. Je však rozumné? Již od osvícenství se část vědy snaží dobrat takového vysvětlení světa, kterým by se Bůh stal nadbytečným. A byl by tak zbytečný i v našem životě. Ale pokaždé, když se zdálo, že se to již téměř podařilo, vždycky zřetelně vyšlo najevo, že to nemá cenu. My křesťané věříme, že na počátku bylo věčné Slovo, Rozum, a nikoli iracionalita. Náš rozum může zjistit, že není něčím iracionálním či produktem iracionality. Všemu předchází jiný, stvořitelský rozum a my jsme odleskem tohoto tvůrčího rozumu. Jsme myšleni a chtěni. Existuje tedy myšlenka, smysl, který mne předchází a který musím odhalit, následovat a který dá smysl mému životu. Jsme myšleni a chtěni! Nemáme zapotřebí se s touto vírou skrývat, nemusíme se bát, že se s ní ocitneme ve slepé uličce. Těší nás, že jsme mohli poznat Boha! (Benedikt XVI.) On-line rozhovor s knězem, který působí v Doksanech a okolí - oblasti s velice nízkou religiozitou - proběhne ve čtvrtek 12.3. od 13:00 hod. Otázky můžete klást již nyní.
 • Proč mluvit o smrti? (kapitola z knihy) - aneb ´útěcha´ marxismu
 • Proč věřím v Boha? (kapitola z knihy) - Věřící vědec je možná v jisté výhodě...
 • Proč vůbec existuje smrt? (rozhovor) - Smrt, my a oni Proč vůbec existuje smrt? Jaké místo má smrt v životě člověka? Jak se na svou smrt nejlépe připravit? Jak a proč se modlit za zemřelé? Rozhovor s Kardinalem Vlkem proběhne v úterý 30. října 2007 od 11:00 do 12:00 hod. Otázky je ale možné klást již nyní.
 • Projdi se mnou ještě jednou všechno to, cos prožil (kapitola z knihy) - Druhá noc
 • Proměňující moc víry (kniha) - Jak milovat Boha, jak milovat bratra?
 • Prosím tě, mami… Aneb Jak nás ovlivnily naše matky... (kniha) - To, co člověk dostal od své matky (ať v kladném, nebo záporném smyslu) si nese celým životem…
 • Před útokem (kapitola z knihy)
 • Představivost a rozum (kapitola z knihy) - Dívka s dolíčkem ve tváři
 • Předzpěv o domově (kapitola z knihy) - Loretánské světlo
 • Přestat se držet své minulosti (kapitola z knihy) - Konfrontace: spuštění opony
 • Přirozená reakce - útěk (kapitola z knihy) - Jak pracují obranné mechanismy
 • Působil tam, kde smrt byla lepší než život: Emil Kapaun (článek) - Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním.
 • Radost (článek) - Radovat se z radosti druhých je znamením lidské zralosti. Jestliže jsme se tedy naučili mít radost z Boha samého, objevili jsme nevyčerpatelný zdroj radosti, protože Boží radost je nekonečná.
 • Reakce duše (kapitola z knihy) - Klameme sami sebe, když svou duši nebereme vážně
 • Rovnováha ve vztazích mezi lidmi (Věnceslava Tokarová) (kapitola z knihy) - Základem zdravého vztahu je vzájemná upřímnost, rovnost a svoboda
 • Rozdíl mezi statickou a dynamickou vírou (kapitola z knihy) - Krize a pochybnosti
 • Rozhodl jsem se, ale... (kapitola z knihy) - Přeměna našeho života
 • Rozhodni se pro risk (kniha) - Petr Esterka v rozhovoru s Alešem Palánem
 • Rozhovor: o životě a smrti (rozhovor) - Zveme Vás k on-line rozhovoru, který pořádáme při příležitosti Památky zesnulých. Rozhovor může být o životě, podzimu života, umírání, smrti, životě po smrti. A o všem, o čem budete chtít k tomuto tématu komunikovat s naším hostem P. Alešem Opatrným. On-line rozhovor proběhne ve středu 29.10.2003 v 16:00. Otázky ale můžete klást předem již nyní.
 • Rozjímání, meditace (kniha) - Myšlenky cisterciáckého mnicha
 • Rozvíjet vědomí vlastní ceny (kniha) - Moc nad bezmocí
 • Sdílnost přátelství posílí (kapitola z knihy) - Tolik se před sebou navzájem schováváme
 • Se Zemí nemůžeme zacházet tak, jak to činíme (článek) - Člověk je hrozbou, která zbaví přírodu životního dechu. Myslím, že vnější životní znečištění, které zažíváme, je odrazem a projevem vnitřního znečištění, na něž příliš málo dbáme. A to je také deficit ekologických hnutí: s pochopitelnou i oprávněnou vášní táhnou do boje proti znečišťování životního prostředí, ale na něco důležitého zapomínají...
 • Setkání se sebou (kapitola z knihy) - Zaslechnout své jméno
 • Sex je překrásný, ale... (rozhovor) - "Sex je překrásný, ale nestojí za to, abyste pro něj umírali", říká Tomáš Řehák, lektor mezinárodní křesťanské organizace ACET zabývající se péčí, vzděláváním a školením v oblasti AIDS. Vaše otázky na téma láska, vztahy, sex a AIDS vám bude zodpovídat ve čtvrtek 16.8.2007 od 10:00 do 11:00, můžete je však klást již nyní.
 • Sexualita jako místo setkání s Bohem (kapitola z knihy) - Ani partner není schopen naplnit všechnu touhu po štěstí
 • Síla a slabost před Bohem (kapitola z knihy) - Slabost nám nebrání, abychom byli pro Krista plně disponováni...
 • Slyšet sebe sama (kapitola z knihy) - Když nejsem doma já…
 • Smiř se sám se sebou! (kapitola z knihy) - Jak neprožít život jako ´žalující strana´
 • Smrt, posmrtný život (článek) - Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním. Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
 • Smrt, zmrtvýchvstání a Bible (kapitola z knihy) - Rozdíl mezi biblickou eschatologií a karmou
 • Spotřebitelé a zboží (kapitola z knihy) - Spočívá smysl života v obchodu a výrobě, nikoli v srdcích?
 • Spřátelit se se smrtí (kapitola z knihy) - Prolog
 • Srdce jako skutečné já (kapitola z knihy) - Emoce a rozum v rovnováze
 • Svědectví Franze Kafky (kapitola z knihy) - a rozpolcenost v srdci
 • Svět ´happy-endu´ (kapitola z knihy) - aneb popření reality
 • Světlo v temnotách (kapitola z knihy) - Hluboko ve svém nitru chováme nesmírné bohatství – božský život. Je třeba prokopat mnoho vrstev, než se k němu dopracujeme.
 • Svoboda a podřízenost (kapitola z knihy) - Poslušnost Bohu nedělá z člověka loutku!
 • Škola odpuštění (kniha) - Cesty ke smíření
 • Štěstí vděčnosti (kniha) - Vděčnost polidšťuje
 • Teorie konverze (článek) - Všimli jste si někdy, že většina příběhů o obrácení má stejný scénář: z hrozného hříšníka se stane úžasný světec, a většinou jde o změnu tak obrovskou, že i pan Jekyll a pan Hyde blednou závistí? Měli jste někdy pocit, že vašemu životnímu příběhu taková dramatičnost chybí, a pochybovali jste proto o tom, jestli bylo vaše obrácení opravdu upřímné?
 • Terapie V-komplexem (článek) - Pokud si upřímně nepřiznáme pravdu sami o sobě, o vlastní slabosti a nedokonalosti, vystavujeme se dvěma nebezpečím. Prvním je falešné léčení komplexu méněcennosti jedovatým lékem, který se jmenuje „V-komplex“. Komplex vícecennosti. Druhé nebezpečí se ukrývá v naší žárlivosti vůči těm, kteří jsou na tom „líp než my“.
 • Touha po úspěchu (kapitola z knihy) - Odstranit soupeře z cesty?
 • Tramvaj jako symbol pro křesťanskou naději (článek) - Ježíš se o tramvaji nikdy nezmínil jenom proto, že tehdy žádné nejezdily. Tramvaj je ale vynikající pomůcka pro vysvětlení tématu křesťanské naděje. 
 • Ukřižovaný Kristus (kniha) - Šance pro poražené
 • Umění stárnout (kniha) - Stáří je pro člověka výzvou a příležitostí právě tak jako jiná životní období. Jeho cena spočívá mimo jiné také v tom, že míváme více času na duchovní věci a na své blízké.
 • Utrpení je zlo! (kapitola z knihy) - Dva nezralé přístupy k utrpení
 • Uzdravující láska (kapitola z knihy) - Vyléčí ta nejhlubší zranění
 • V buši mezi africkými domorodci (kapitola z knihy) - Koně mi uštkla mamba
 • V jámě lvové (kniha) - Modlitba jako dobrodružství
 • V modlitbě používejte vlastní slova (kapitola z knihy) - Vytvořte si své jméno pro Boha
 • V úplném bezpečí nejsme nikdy (téma týdne) - Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, bude střežit tvou duši. Žl 121 (120), 7
 • V. Svátostné smíření (kapitola z knihy) - zpověď
 • Ve škole Ducha svatého (kniha) - Jak se otevírat Duchu svatému, nebránit se jeho působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se jím vést?
 • Vede nás Bůh, nebo osud? (rozhovor) - Jsme svobodné bytosti, anebo loutky? Ovlivňujeme svůj život my sami, anebo někdo jiný? Je pro nás Boží vedení "výhodné"? Proč procházíme mnohdy utrpením? Jak se nechat Bohem vést? Jak odlišit Boží vedení od vlastních představ? Na tyto a všechny vaše další otázky bude odpovídat biskup Karel Herbst v internetovém rozhovoru na téma „Boží vedení“. Online rozhovor proběhl  5.1.2006. 
 • Věřím v ... odpuštění hříchů... (kapitola z knihy) - Podmínkou odpuštění není pokoření, ale uznání pravdy
 • Věřím v Ježíše Krista, který trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých (kapitola z knihy) - Ježíš trpěl jako plnokrevný člověk
 • Věřím ve ... vzkříšení těla... . (kapitola z knihy) - Za hranicí smrti existuje rozdílná forma existence
 • Vězení s klíčem uvnitř - Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění (kniha)
 • Víra Mary Ryanové (kapitola z knihy) - když jsem v dobré kondici, řeknu, jsou první dvě slova: Otče náš...
 • Víra na lavici obžalovaných (kapitola z knihy) - Proč utrpení?
 • Víra osvěcuje naši cestu životem (článek) - Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému Kristu. Mnohdy máme možná dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami.
 • Víra, naděje, láska (kniha) - Zamyšlení nad těmi nejdůležitějšími lidskými vztahy a hodnotami, nad nejvyššími ctnostmi.
 • Vlídnost a dobrota (kapitola z knihy) - jakou má mít duchovní otec
 • Vnitřní svoboda / Odpuštění (5.11.2003) (kapitola z knihy) - Změny nálad většinou ovlivnit nemůžeme (Henri J.M. Nouwen)
 • Volání mého Ježíše (kapitola z knihy) - Každodenní rozhodování ve světle osobního povolání
 • Vše bývá jinak, než bychom právem čekali (kapitola z knihy) - Pes, který odmítal zemřít
 • Vyrovnávání se (kapitola z knihy) - Dnes bych si netroufla znovu vyslovit onu větu
 • Vytvořme si pro Boha i svá vlastní jména (kapitola z knihy) - Křestní jméno - Ježíš
 • Význam modlitby u křesťanů (kniha) - Modlitba a velikonoční tajemství
 • Vyznání životu (Radovan Lukavský) (kapitola z knihy) - Rozhovor o Hamletovi a věcech posledních (a zároveň prvních)
 • Wylposovské Gloria (kapitola z knihy) - Vánoce v sibiřském lágru
 • Za pět hodin uvidím Ježíše (kniha) - Deník z vězení
 • Zabírají nám životní prostor nedůležité věci? (článek) - Jednoho dne přisel do třídy učitel filozofie. Když se studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po okraj kameny. Potom se zeptal studentů, zda si myslí, že je nádoba plná. Studenti s nim souhlasili, že je. Potom profesor vzal krabičku s malými kaménky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl nádobou a kaménky propadaly mezi kameny.
 • Zahlédnout Boží království (článek) - Svět je chrám. Smyslem modlitby a duchovního hledání je uvidět pravou skutečnost, pravý Boží svět, který je našim očím zatím skrytý. Tento Boží svět nazýváme Božím Královstvím.
 • Zahradníkem své duše (kapitola z knihy) - Myšlení utváří naši povahu, okolí i osud
 • Zachová-li člověk řád, nedostane se do zmatků (kapitola z knihy) - Jak organizovat čas, práci a život
 • Zástupy žasly nad jeho učením (kniha) - Úvahy na základě duchovních cvičení Ignáce z Loyoly
 • Zdrojem workholismu je absence ideje neboli cíle (kapitola z knihy) - Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy (Žl 127, 1-2)
 • Zlo, které si lidé často způsobují, je k neunesení. (kapitola z knihy) - Aby se zraněný člověk pustil do procesu vnitřního uzdravení, potřebuje hlubokou vnitřní motivaci
 • Zlomení vlastního já (kapitola z knihy) - Pokud má naše já svou moc, nemůže Bůh s námi učinit mnoho
 • Změna přináší uzdravení (kniha) - Jak pochopit svou minulost a zajistit si tak zdravou budoucnost...
 • Zmrzačený pohled na sexualitu přináší prázdnotu (kapitola z knihy)
 • Zpověď (kapitola z knihy) - Jak začít, kde a kdy se zpovídat?
 • Ztráta přátel - nejtrpčí životní zkušenost (kapitola z knihy) - Zklamání od přátel si prožije každý z nás
 • Ztráta smyslu pro hřích (kapitola z knihy) - Vědomí viny se v mnohém změnilo
 • Žáci proti StB (kapitola z knihy) - ´Jste zatčena´
 • Žijeme jen jednou (kniha) - Strhující životní příběh statečné ženy
 • Žít v odevzdanosti (kapitola z knihy) - Přijmout život takový, jaký je
 • Život proti stínu (kniha) - Cesta od hákového ke Kristovu kříži
 • Život v usmíření (kniha) - ´Integrovat zlo´ znamená především připustit jeho přítomnost v našem životě
 • Život, herectví, víra... (rozhovor) - Jak oblíbený herec Radovan Lukavský pohlíží na herecké poslání? Jak vidí význam víry v životě člověka? Ptejte se i vy! Otázky můžete klást již nyní. Živý on-line rozhovor proběhne ve čtvrtek 7.6.2007 od 13:30 hod.
 • Životní zkoušky nestačí jen přežít (kapitola z knihy) - aneb rozhodnutí jít dál
 • Astronaut E. A. Cernan o Bohu (kapitola z knihy) - Bůh je doopravdy skvělý inženýr...
 • Ať se vaše srdce nechvěje! Já jsem cesta... (článek) - Ježíš řekl:  „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odcházím vám připravit místo. Cestu, kam já jdu, znáte. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (srov. Jan 14,1-6)
 • Čteš denně noviny? (článek) - Máš čas přečíst denně noviny? Máš čas sedět denně u počítače? Máš čas zatelefonovat během týdne několika známým nebo podívat se denně chvíli na televizi? Máš čas zastavit se denně s pár lidmi a alespoň po pěti minutách poklábosit?
 • Dlouhý triatlon mě učí trpělivosti a důvěře, (aktualita) - říká katolický kněz Pavel Semela...
 • Horlivost a nadšení nestačí (téma týdne) - Ježíš řekl: „Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil je dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ´Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.´ Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (srov. Lk 14, 28-33) )
 • Modlitba? No problem! (kniha)
 • O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme... (téma týdne) - "Dávejte si dobrý pozor, jak máte jednat, ne jako nemoudří, ale jako moudří: dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách." (srov. Ef 5,15)
 • Papouškovat Kristova slova ?! (článek) - Ježíšův Duch se o Letnicích vylévá na učedníky. V důsledku toho začínají nově chápat Pánova slova i činy a dokážou pochopit jejich celkový smysl. Už pro ně není nejdůležitější pamatovat si slovo od slova všechno, co kdy Ježíš řekl. Získávají širší pohled na jeho dílo. Není třeba přesně papouškovat Mistrova slova jako z magnetofonové pásky.  
 • Pracovat i žít (kniha) - Napětí mezi profesním a osobním životem
 • Prasečí thriller, aneb dům na skále (článek) - Zaujala mne ilustrovaná knížka Tři prasátka, podávající jeden oblíbený příběh mé tříleté dcery. Barvitě představuje jakýsi prasečí thriller s moudrou pointou. Prasečí tatínek a maminka jednoho dne oznámí svým třem malým prasátkům, že jsou už dost velká. Je třeba, aby se naučila starat sama o sebe. Tři prasátka se vypraví na cestu do života.
 • Příběhy pro uzdravení duše (kniha)
 • Půst (kniha) - Dává nám tělesně pocítit že jsme na cestě
 • Raněný pastýř (kniha)
 • Stopy v písku (článek) - Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po pobřeží se svým Pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje, ty druhé patřily mému Pánovi. Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo moje překvapení! Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích mého života.
 • Strach prožívá každý člověk a je pro člověka někdy i prospěšný (článek) - Strach prožívá každý člověk. Prožíval ho i Ježíš. I Ježíš prožíval chvíle, kdy byl zděšený a před apoštoly to dal najevo. Jeho strach vyvrcholil před jeho ukřižováním, kdy se ze strachu potil krví.
 • Úvaha prof. Hellera na sklonku života (článek) - 15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller, který spolupracoval m.j. i s naším webem www.vira.cz, kde k velkému zájmu čtenářů odpovídal v internetových rozhovorech na téma. „ Také máte problémy s Biblí? “. V osobním kontaktu mi několikrát zdůrazňoval, že jeho putování životem se již chýlí ke konci, a že mi pošle několik myšlenek k tomuto tématu. 10.5.2004 mi pak své řádky poslal. Přinášíme Vám je v plném znění.
 • Uzdravení rodových kořenů (kniha) - S předmluvou Vojtěch Kodeta
 • Vězení, salám a revmatismus (kapitola z knihy) - ´Učitel přírodopisu´
 • Víra - co víra je a co není (článek) - Co (křesťanská) víra je a co není...
 • Zvyky určují skutečný směr našeho života... (článek) - David Hume říkal, že člověk není ani tak živočich rozumný, jako spíš živočich zvykový, že co nás skutečně vede v denním životě, jsou naše zvyky. Nerozhodujeme se přece vteřinu za vteřinou – to bychom se vůbec k ničemu nedostali.
 • Život je drsný, ať si to přejeme, či nikoli. A je třeba s tím počítat. (článek) - Když jsem byl malý, měli jsme starého souseda, který se jmenoval doktor Gibbs. Vypadal úplně jinak než všichni lékaři, co jsem kdy poznal. Hodně se usmíval. Nikdy na nás nekřičel, že si hrajeme na jeho zahradě. Pamatuju si ho jako velmi milého člověka. Když doktor Gibbs zrovna nezachraňoval životy, vysazoval stromy. Pocházel ze zahradnické školy, jež se řídí heslem "škoda každé rány, která padne vedle".

Sekce: Rejstřík věcný   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

 Odkazy 
 na jiné weby

 Papež František 

 Dominik Duka

 Miloslav Vlk

 Vojtěch Kodet 

 Tomáš Halík

 

iEncyklopedie: on-line slovník

víry čerpat
sílu k životu.
Vira.cz

Najdete nás na Twitteru:

 


 

Obsah vira.cz dle abecedy:

A  B  C  D  E  F  H  I  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  U  V  Z  číslice

Náhodný tip

Žehrání na politiku a co s ...
Stává se, že si přátelé při posezení předem řeknou, že „nebude řeč o politice“....

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2016

© 1998 - 2016 Vira.cz | Mobilní verze