Nic není skryto, co nebude zjeveno. (Lk 8,17) - Biblický citát na dnešní den