Hospodine, slyš moje slova. (Žl 5,2) - Biblický citát na dnešní den

4.1.2012, MN

Práce s horoskopy ve škole

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Výchova, rodiče a děti

Řeším následující otázku. Syn chodí do páté třídy a v rámci výuky ČJ má teď jedno čtvrtletí pracovat s horoskopy. Děti se mají najít podle data narození a to v klasickém horoskopu, keltském a čínském. S tímto mají pracovat a to tak, aby se, prý, naučily pracovat s prameny, obohatily svou slovní zásobu, naučily se poznat, co je a co není pravda...
Mně se práce s něčím podobným jako jsou horoskopy příčí; i dětem vysvětluji, že horoskopy se s křesťanstvím neslučují. Přijde mi divné dát s takovou věcí souhlas. Zastávám názor, že bychom měli chránit své děti (a vysvětlit jim pochopitelně proč). Ráda bych znala Váš názor na věc.

Pomozme dětem zorientovat se a obstát v tomto světě

Vaše otázka není vůbec snadná. Myslím, že lze rozdělit na dvě věci.

První se týká náboženství jako takového. Horoskop patří k náboženským projevům, konkrétně v naší podobě jde o esoteriku. Tedy horoskop, jeho zkoumání a výklad patří do rukou členů tohoto náboženství. Pokud na to nemám licenci (a ona v oblasti esoteriky vlastně neexistuje), je otázkou, kdo je kvalifikovaným vykladatelem. Navíc ke vstupu nějakého představitele náboženství do výuky by měl být souhlas rodičů.

Naše země dává záruku náboženské svobody, kterou nám zajišťuje ústava, Listina základních práv a svobod , konkrétně se o ní hovoří v zákonu č. 3/2002 Sb . Zde se jednoznačně mluví o tom, že "Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí" (zákon č. 3/2002 Sb § 2 /(2)).

Učitelka se tedy pohybuje na hranicích zákona a dalo by se s ní soudit o porušení náboženské svobody dětí. Vzpomeňte, jakou ohnivou diskusi vyvolaly kříže ve školách. A to nešlo o povinné čtení náboženského textu např. z Bible. Zde se jedná o vážnější věc.

Druhou věcí je skutečnost, kterou nelze podcenit. Žijeme ve společnosti naprosto pohanské. Je omyl domnívat se cokoli jiného. Mohutně převládající postoje jak filosofické a náboženské tak morální nekorespondují s křesťanstvím. Ani Váš syn nebude žít v jiném světě, pokud neopustí naši zemi. Proto si kladu otázku, zda není moudré naučit ho pohybovat se v této společnosti. Vědět, jak pracovat s množstvím esoterického materiálu, zcela amorálních proudů, které jsou většinovou společností považovány za etické (potrat, euthanasie,...), jak komunikovat se spolužáky, kteří vidí svět očima svých rodičů a nechápou, že by existovaly jiné hodnoty. V tomto smyslu, by se měl jednou seznámit i s řadou dalších textů jako je Korán či texty indické Bhagavadgíty. Není to snadné, dokonce hrozí, že se Vám nepodaří syna uchránit před vlivem tohoto světa. Ale máte také velkou možnost, pomoci mu zorientovat se, aby jednou obstál ve světě, do kterého vstupuje.

Mám-li hledat radu pro Vaši obtížnou situaci, asi bych zašel za učitelkou s tím, že si chci popovídat o jejím postoji k víře (i pohanské), kterou dětem předkládá. Je si vědoma, že vkládá do výuky náboženství? Možná by stačilo, kdyby učitelka dětem řekla, že horoskopy jsou náboženskou literaturou a že jsou vázány na určité náboženství. Měla by velmi pečlivě uvést kontext jak historický, tak i soudobý. Rozhodně ale se synem o tom mluvte Vy! Pomozte mu poznat, proč se křesťanství staví proti těmto pohanským projevům. A dejte mu šanci bránit se sám. Jistě to není naposledy, kdy si bude muset svoji vlastní víru obhájit před ostatními (dětmi).
Zkuste nejprve prosit Ducha svatého o pomoc, než přikročíte ke konkrétním krokům. Věřím, že Vás Pán skutečně povede.

Kategorie otázky: Výchova, rodiče a děti

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!
(28.5.2018) CampFest, ktorý sa koná 2.-5. augusta 2018 na Ranči Kráľova Lehota, ako predovšetkým hudobný festval,...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.