4.1.2012, MN

Práce s horoskopy ve škole

Navigace: Katalog dotazů > Láska a vztahy > Výchova, rodiče a děti

Řeším následující otázku. Syn chodí do páté třídy a v rámci výuky ČJ má teď jedno čtvrtletí pracovat s horoskopy. Děti se mají najít podle data narození a to v klasickém horoskopu, keltském a čínském. S tímto mají pracovat a to tak, aby se, prý, naučily pracovat s prameny, obohatily svou slovní zásobu, naučily se poznat, co je a co není pravda...
Mně se práce s něčím podobným jako jsou horoskopy příčí; i dětem vysvětluji, že horoskopy se s křesťanstvím neslučují. Přijde mi divné dát s takovou věcí souhlas. Zastávám názor, že bychom měli chránit své děti (a vysvětlit jim pochopitelně proč). Ráda bych znala Váš názor na věc.

Pomozme dětem zorientovat se a obstát v tomto světě

Vaše otázka není vůbec snadná. Myslím, že lze rozdělit na dvě věci.

První se týká náboženství jako takového. Horoskop patří k náboženským projevům, konkrétně v naší podobě jde o esoteriku. Tedy horoskop, jeho zkoumání a výklad patří do rukou členů tohoto náboženství. Pokud na to nemám licenci (a ona v oblasti esoteriky vlastně neexistuje), je otázkou, kdo je kvalifikovaným vykladatelem. Navíc ke vstupu nějakého představitele náboženství do výuky by měl být souhlas rodičů.

Naše země dává záruku náboženské svobody, kterou nám zajišťuje ústava, Listina základních práv a svobod , konkrétně se o ní hovoří v zákonu č. 3/2002 Sb . Zde se jednoznačně mluví o tom, že "Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí" (zákon č. 3/2002 Sb § 2 /(2)).

Učitelka se tedy pohybuje na hranicích zákona a dalo by se s ní soudit o porušení náboženské svobody dětí. Vzpomeňte, jakou ohnivou diskusi vyvolaly kříže ve školách. A to nešlo o povinné čtení náboženského textu např. z Bible. Zde se jedná o vážnější věc.

Druhou věcí je skutečnost, kterou nelze podcenit. Žijeme ve společnosti naprosto pohanské. Je omyl domnívat se cokoli jiného. Mohutně převládající postoje jak filosofické a náboženské tak morální nekorespondují s křesťanstvím. Ani Váš syn nebude žít v jiném světě, pokud neopustí naši zemi. Proto si kladu otázku, zda není moudré naučit ho pohybovat se v této společnosti. Vědět, jak pracovat s množstvím esoterického materiálu, zcela amorálních proudů, které jsou většinovou společností považovány za etické (potrat, euthanasie,...), jak komunikovat se spolužáky, kteří vidí svět očima svých rodičů a nechápou, že by existovaly jiné hodnoty. V tomto smyslu, by se měl jednou seznámit i s řadou dalších textů jako je Korán či texty indické Bhagavadgíty. Není to snadné, dokonce hrozí, že se Vám nepodaří syna uchránit před vlivem tohoto světa. Ale máte také velkou možnost, pomoci mu zorientovat se, aby jednou obstál ve světě, do kterého vstupuje.

Mám-li hledat radu pro Vaši obtížnou situaci, asi bych zašel za učitelkou s tím, že si chci popovídat o jejím postoji k víře (i pohanské), kterou dětem předkládá. Je si vědoma, že vkládá do výuky náboženství? Možná by stačilo, kdyby učitelka dětem řekla, že horoskopy jsou náboženskou literaturou a že jsou vázány na určité náboženství. Měla by velmi pečlivě uvést kontext jak historický, tak i soudobý. Rozhodně ale se synem o tom mluvte Vy! Pomozte mu poznat, proč se křesťanství staví proti těmto pohanským projevům. A dejte mu šanci bránit se sám. Jistě to není naposledy, kdy si bude muset svoji vlastní víru obhájit před ostatními (dětmi).
Zkuste nejprve prosit Ducha svatého o pomoc, než přikročíte ke konkrétním krokům. Věřím, že Vás Pán skutečně povede.

Kategorie otázky: Výchova, rodiče a děti

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21.2.2018) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20.2.2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

(20.2.2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí?...

Když děti nepřicházejí

Když děti nepřicházejí
(20.2.2018) Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále...

Alenka v zemi zázraků - v kinech

Alenka v zemi zázraků - v kinech
(19.2.2018) 8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.