Pomozte a zastaňte se. (Iz 1,17) - Biblický citát na dnešní den

8.9.2009, mak

Platnost křtu po vystoupení z církve

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Křest dospělých

Je mi skoro 70 let a po narození jsem byla pokřtěna v katolické církvi a byla jsem měla i biřmovaná. V dětství i dospívání jsem chodila do kostela a občas i ke zpovědi a k přijímání. V dospělosti se však můj život bohužel dost změnil a koncem padesátých let jsem kvůli zaměstnání podepsala odhlášení z církve.
S přibývajícím věkem mě to však stále víc mrzí a považuji to i za osobní selhání. Přesto se prakticky celý život pravidelně modlím, do kostela jsem však chodívala jen občas. Za ateistu se rozhodně nepovažuji. Zajímalo by mě, jestli jsem tím podpisem přišla o platnost křtu a jestli mám nějakou možnost, abych se aspoň ve stáří se tímto problémem nějak vnitřně vyrovnala.

Bůh ze své strany nikdy nebere zpět to, co nám jednou dal

Milá paní...,
děkuji za Váš dotaz. Velmi si vážím Vašeho rozhodnutí poctivě se vyrovnat s tím, co se ve Vašem životě stalo a co Vás teď trápí.
Křtem jste se jednou provždy stala Božím dítětem.

V Katechismu katolické církve čteme: ,,Křest vtiskuje křesťanovi nezrušitelné duchovní znamení jeho příslušnosti ke Kristu. Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje křtu, aby přinášel ovoce spásy. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být opakován.‘‘ (1272) A dále se píše: ,,Pánova pečeť je pečeť, kterou nás Duch Svatý označil pro den vykoupení. Křest je totiž pečetí věčného života.‘‘(1274) ,,Křtem se stáváme údy Kristova těla.....Křest začleňuje do církve‘‘(1267)

Bůh ze své strany nikdy nebere zpět to, k čemu se zavázal, co nám jednou dal jako nezasloužený dar, jako milost. Vytáhl nás ze smrti do života a své rozhodnutí nemění.
Nám dal ale svobodnou vůli – další úžasný, ale zároveň náročný dar. Můžeme se rozhodnou jít s ním, hledat pravdu a dobro nebo si žít na vlastní pěst, jen z vlastních sil, bez jeho darů, bez milosti, bez přijetí Kristova vykupitelského činu lásky.

Myslím si, že to, co by vám pomohlo skutečně se vyrovnat s Vaším problémem, je upřímná zpověď – svátost smíření. Je to další velký Boží dar. Doneste Bohu celý svůj uplynulý život, všechna svoje selhání, nevěrnosti, hříchy. Bohu nemusíte nic příliš vysvětlovat, on zná všechny okolnosti, za kterých se co stalo. Zná Vás, velmi Vás miluje a určitě se už teď raduje.

A kněz, který Vás bude zpovídat, Vás nebude soudit. Nikdo z lidí není teď ve Vaší kůži a nebyl v ní ani v padesátých letech. Jediný, kdo má právo Vás soudit je Bůh a ten je nejen spravedlivý, ale i nekonečně milosrdný. Kněz Vám jistě poradí, jak vykročit dál.

Zkuste se teď vydat na cestu poznávání Boha. Čtěte bibli a proste o Ducha Svatého, abyste dobře rozuměla, aby se slova skutečně dotýkala Vašeho srdce, uzdravovala ho a proměňovala. Ani Katechismus katolické církve není žádné nudné čtení. A je tam mnoho informací nejen o křtu.

Možná také můžete hledat společenství křesťanů, se kterými můžete o Bohu mluvit, sdílet své zkušenosti a poznání i nejistoty a pochyby. Používáte internet, využíváte to, co nabízí dnešní doba. I Bůh, tím že jste přijala křest, Vám toho hodně nabízí. Nebojte se to využívat a nenechte si zase vzít to, co už jste jednou dostala.
Přeji Vám, abyste zakusila radost z návratu do Boží náruče. Ať Vám Bůh žehná a naplňuje Vás pokojem.

Kategorie otázky: Křest dospělých

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.