Přiblížilo se Boží království. (Mk 1,15) - Biblický citát na dnešní den

26.1.2010, pol

Kněz - překážka mé víry

Navigace: Katalog dotazů > Církev, společenství křesťanů > Dějiny církve, výhrady k církvi

Dobrý den,
od svého narození jsem vyrůstala v katolické rodině, aktivně se podílela na životě v církvi. Před nějakou dobou k nám byl přeložen nový pan farář.
….
Po počátečních dobrých vztazích mezi námi vzniklo velké nedorozumění. Opakovaně jsem zažívala z jeho strany ponižování, odmítal se mnou o sporech komunikovat. Uzavíral se. Přestože jsem se cítila opakovaně z jeho strany zraněná, snažila jsem se věci přecházet. Nakonec jsem ale už dále nemohla unést všechny ty urážky a neurvalosti. Už 4 roky nechodím do kostela. Jak se mám zbavit toho traumatu?

Kněží nejsou žádní nadlidé

V mezilidských vztazích zažíváme všelijaké nesnáze. A tento jev se bohužel nevyhýbá ani vztahům mezi bratry a sestrami v církvi, ať už jsou v jakémkoli postavení. Jsme "jen" lidé a to, co je v nás "lidského" je kromě jiného hřích, který nás trápí. Nikdo z lidí není ušetřen stálého boje s hříchem - ani svatí nebyli, je jedno, zda člověk bojuje s hříchem vlastním nebo s hříchem toho druhého, hřích toho druhého jen možná vidíme lépe než vlastní.

Děláme si možná v církvi nesprávné iluze o sobě i druhých, že jsme lepší nebo se sužujeme ideály. Jasně, že by ideálně nemělo být takové chování kněze k věřícímu, který navíc pro druhé a pro církev něco dělá a chce dělat (a těch je pořád nedostatek). Jenže je to jinak. Kněží opravdu nejsou svatí, ani žádní nadlidé. Někteří se svými problémy bojují úspěšněji. A pro svůj boj mají možná mnohem horší výchozí podmínky. Kněz nemá tak jako laik kolem sebe v rodině, v zaměstnání člověka, který by jim pravdivě nastavil k jeho chování zrcadlo oprávněn k tomu pevným trvalým vztahem lásky k němu. Ne že by nebyli kritici kněží v dostatečném počtu v každé farnosti, kněz je probírán jistě na mnoha místech a v mnohém směru. Ale sama dobře cítíte, v čem je rozdíl.

Co je ale závažné, že Vás neshody s tímto knězem vedly až k tomu, že už 4 roky nechodíte do kostela. Chápu, že se na něj zlobíte, máte důvod, ale na druhé straně žít čtyři roky v neodpuštění a to tak, že pro něj nemůžete jít ani do kostela, to Vás musí hodně trápit. Domnívám se, že je ve Vaší moci s tím něco udělat.

Je možné chodit do kostela, kde slouží někdo jiný?
Možná by to byl začátek dalších podnětů pro Váš duchovní život, a tedy i cesta k posunu, resp. "léčení" Vašeho zranění.

Dokázala byste Vašemu knězi odpustit? Přijmout ho opravdu jako slabého člověka se sklonem k hříchu? Můžete se za něj modlit? Cesta modlitby bývá cestou změny vztahu k našim bližním. Proste také za Váš vztah k němu. Ne vždy si dva lidé nutně musí porozumět a žít v dokonalé harmonii.

Pochopitelně nezažila jsem to, co Vy, z Vašeho dopisu vím jen málo, ale přece jen si neodpustím otázku: Přestože jste se cítila opakované zraněná ze strany kněze, bylo chování a reakce z Vaší strany vždy v pořádku? Snažila jste se porozumět, proč tak jedná a jestli je možné aspoň něco z nedorozumění vyjasnit?

Pravděpodobně nedojde k tomu, že byste se s Vaším knězem stali nejlepšími přáteli, ale jde o Váš pokoj a Vaši víru.

Nedávno jsem četla text, který by se Vám mohl hodit k přemýšlení o tom celém Vašem trápení. Snad Vám pomůže vnést maličko jasno:

Boží spolupracovníci

…Noe se opíjel, Abraham byl přestárlý, Izák byl snílek za bílého dne, Jákob byl lhář, Lea ošklivá, Josef byl týraný, Mojžíš byl vrah stejně jako David. Debora byla soudkyně, Gedeon měl strach, Samson měl dokonce dlouhé vlasy. Rachab byla prostituka, David byl moc mladý stejně tak Jeremiáš a Timoteus. David předstíral, že je blázen, měl aféru se ženskou a navíc musel prchat před vlastním synem, Eliáš byl kandidátem na sebevraždu, Jeremiáš byl depresivní, Izajáš kázal nahý, Jonáš utíkal před Bohem, Noemi byla vdova, Job přišel o všechno, Jan Křtitel jedl kobylky, Petr byl prchlivý, učedníci spali při modlitbě, Matouš byl zloděj, Simon byl fanatik, Marta se o všechno moc starala, Marie byla líná, Marie Magdalena byla posedlá démony, chlapec s rybami byl neznámý, a to až dodnes. Samaritánka spala s mnoha muži, Zacheus byl moc malý, Pavel byl starý mládenec, Marek to vzdal, Timoteus měl žaludeční vředy a Lazar byl mrtvý.

A co Tvoje výmluva? Řekni proč by si tě Bůh nemohl použít!

Kategorie otázky: Dějiny církve, výhrady k církvi, Vztahy, přátelství, kamarádství

Popeleční středa, začátek postní doby

(14.2.2018) Popeleční středou vstupují křesťané do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na...

Postní doba - účel a náplň

(12.2.2018) Co a proč v postní době dělat?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný....

Týden manželství

(11.2.2018) Dobré manželství by chtěl prožívat každý. Dobré manželství ale není samozřejmost.

Exercicie online pro postní dobu

Exercicie online pro postní dobu
(10.2.2018) Exercicie připravili karmelitáni z duchovního centra d’Avon v Paříži a jsou překládány do několika...

Světový den nemocných (11. 2.)

(5.2.2018) 11.2. se každoročně připomíná Světový den nemocných. "Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..."...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.