Napíšu vám svůj zákon do srdce. (Jer 31,33) - Biblický citát na dnešní den

Katalog

Navigace: Katalog >

Otázky a odpovědi - našich čtenářů - "Pochybnosti a krize víry"

Akcenty mužské a ženské spirituality (P. Tomáš Holub) - Rozdílné důrazy, které je možné vnímat u nezanedbatelného množství mužů i žen.
Andělé v kurzu - Krátká vtipná, někdy i provokativní zamyšlení o lidskosti, odvaze, loajalitě, ale také o mezích člověka. (Notker Wolf)
Bezbožníci neexistují - kardinál Joachim Meisner
Bůh ukrytý v příbězích - (James a. Feehan)
Co k živé víře patří - Víra je buď statická, nebo dynamická (Kašparů, M.)
Dáváním nikdy neztrácíme - (Podle W. Stinissena)
Dej mi napít - Impulsy pro duchovní život věřícího člověka současnosti. Strukturováno dle ignaciánských exercicií.
Dokonalá radost - (Julien Green)
Duše - jako zdroj našich věčných tužeb, z knihy Touha a honba za větrem (Houston, J.)
Falešná životní očekávání - (Józef Augustyn)
Horké vánoce - vánoční dobrodružství misionáře v Africe (Zdeněk Čížkovský)
Chléb na cestu - krátká zamyšlení o životě, z pohledu víry (Henri J.M.Nouwen)
Jak snášet nepříjemnosti - Povídka (Pinknerová, H.)
Jak ve smutku, tak v radosti - Ježíš neřekl: ´Nebudete zmítáni bouřemi, nebudete unaveni...´ Řekl: ´Nebudete přemoženi.´ (B. Groeschel)
Ježíšek pro mě - Drobné příběhy spjaté s vánočním tajemstvím, které ukazují, že i zdánlivě obyčejné chvíle mají hloubku a důležitost (Eduard Martin)
Ježíši, tady Jim - Co je vlastně modlitba? (James A. Feehan)
Jinými slovy - lidský život v myšlenkových jednohubkách (Kašparů, M.)
Jiří Grygar: Proč věřím v Boha? - Vztah k Bohu je pro věřícího důvěrná osobní záležitost
Jsi milován (Henri J.M.Nouwen ) - Slovo ´milovaný´ mi bylo dáno kvůli tobě a tvým přátelům
Jsme vybráni (Henri J.M.Nouwen) - Základ, na němž můžeš vybudovat svůj život
K čemu věřit? - (Dominik Pecka)
K zarmoucení máme mnoho důvodů.. - krátké zamyšlení
Kde jsi, Adame? - Impulsy pro duchovní život věřícího člověka současnosti. Strukturováno dle ignaciánských exercicií.
Kde se vzala radost - (Marie Svatošová)
Kosmonauti Cernan a Irwin o své víře -
Krásný žebrák - Náhodná setkání v nás mohou rozsvěcovat světlo Kristovo. Jsme-li vnímaví, i my prožijeme nečekaně Boží přítomnost. Svědectví Sestry Marie od Navštívení. 
Lectio Divina - Uvedení do starobylé metody četby a přivlastnění Bible.
Má cesta k láskyplnému vztahu - Víra je dobrodružství. Nikdy není hotová a má-li být živá, musí mít v sobě dynamiku růstu i očistné krize (Kašparů, M.)
Milosrdenství chci - a ne oběť - Z knihy Spiritualita zdola (Grün, A.)
Milovat Boha a nemít na něj čas? - (Grün, A.)
Mít více znamená mít se lépe? - Spočívá smysl života v obchodu a výrobě? (Houston, J.)
Moralismus versus mysticismus - Ježíš nám chce dát především sílu k lásce (David Torkington)
Muž a žena - dva různé světy? - Několik článků o duchovním životě z pohledu dvou "světů
Může člověk nacházet Boha ve všem? - Osobní povolání - jedinečný způsob darování se (Herbert Alphonso)
Myšlenky moudrých - O životě (Uspořádal Wilhelm Mühs)
Na minutu s Józefem Augustynem - Sto krátkých zamyšlení nad tématy s duchovního i běžného života.
Neživoříme jen? - Jsme na hostině a máme prázdné talíře (James A. Feehan)
O darech - Knížka krátkých úvah Hany Pinknerové nad citáty k tématu dar, darování, obdarování, vděčnost...
O moudrosti s Jaro Křivohlavým - Kniha 40 krátkých úvah nad biblickými a jinými citáty na téma moudrost.
O radostech lidské duše - od světské myšlenky ke křesťanské zkušenosti (Kašparů, M.)
O životě z víry - Výběr čtyřiceti otázek a odpovědí na téma vztahů, sexuality,smrti, nemoci, slabostí.. (A. Grün)
Páté evangelium - Kardinál Giacomo Biffi ironicky naráží na některé tendence v církvi po II. vatikánském koncilu.
Podle W. Stinissena: Nenalézáme-li důvod k radosti -
Porodní bolesti - Nouze a tíseň, které s sebou krize středního věku přináší, jsou jen porodními bolestmi, v nichž se Bůh rodí v člověku. (Anselm Grün)
Proměna zevnitř - Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru.
Proměňující moc víry - Jak milovat Boha, jak milovat bratra? (Grün, A.)
První krok ve víře - Věřit v "něco" může být odrazovým můstkem (Kašparů, M.)
První krok ve víře - Teprve vztah dělá ze statické víry dynamickou (Kašparů, M.)
Příběhy lásky, které se skutečně staly - Příběhy "obyčejných" lidí,  které ve vás vyvolají touhu vyjít a zkusit to znovu.(G. Chapman)
Příběhy nejen pro nemocné - Několik příběhů, které člověka chytí za srdce. (S. Bachlová)
Přirozená reakce - útěk - trojí způsob, jak utéci před krizí středního věku (Anselm Grün)
Rekolekce s Karlem Čapkem - Duchovní impulsy od spisovatele, filozofa a také křesťana.
Rozjímání (Thomas Merton) - Rozjímání není především intelektuální činností. Myšlenky zkušeného cisterciáckého mnicha.
Setkání se sebou - abych mohl mluvit s Bohem (Grün, A.)
Spiritualita zdola - Bůh k nám mluví i prostřednictví nás samých, našich citů, myšlenek, slabostí (Grün, A.)
Surožskij, A : Neznámé jméno - které Bůh vyslovil při našem stvoření, a které je s námi totožné.
Štěstí vděčnosti - - podněty k zamyšlení od Anselma Grüna
Ukřižovaný Kristus - Šance pro poražené (Raniero Cantalamessa)
Vděčnost nám poskytuje radost - a dodává nám sil. Spokojený může být jen ten, kdo dkáže být vděčný.
Víra, naděje, láska - (Anselm Grün )
Vše bývá jinak, než bychom právem čekali - z knihy "Povídky z verandy"
Zahlédnout Boží království - Buď vidíme Boží obraz ve všech stvořených věcech, nebo ho nevidíme vůbec…
Zástupy žasly nad jeho učením - Úvahy na základě duchovních cvičení Ignáce z Loyoly (Józef Augustyn)
Život milovaných dětí - I když si nás svět nevyvolil, Bůh ano (Nouwen, H.)

Co je to mazanec?

Co je to mazanec?
(28.3.2018) Nabízíme vám definici mazance + několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24.3.2018) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk

Fotogalerie - Miloslav kardinál Vlk
(18.3.2018) V sobotu 18.3.2017 zemřel Miloslav kardinál Vlk. Sdělovací prostředky publikují mnohé úvahy, videa, fotografie...

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

(16.3.2018) Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a...

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu

Velikonoce s mladými komunity Emmanuel v bavorském Altöttingu
(13.3.2018) Pět dní plných zajímavých témat, neuvěřitelné bohoslužby, setkání s pětistovkou mladých z celé Evropy,...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.