Slyšel jsem tvou modlitbu. (Iz 38,5) - Biblický citát na dnešní den

Katalog

Navigace: Katalog >

Otázky a odpovědi - našich čtenářů - "Pochybnosti a krize víry"

Akcenty mužské a ženské spirituality (P. Tomáš Holub) - Rozdílné důrazy, které je možné vnímat u nezanedbatelného množství mužů i žen.
Andělé v kurzu - Krátká vtipná, někdy i provokativní zamyšlení o lidskosti, odvaze, loajalitě, ale také o mezích člověka. (Notker Wolf)
Bezbožníci neexistují - kardinál Joachim Meisner
Bůh ukrytý v příbězích - (James a. Feehan)
Co k živé víře patří - Víra je buď statická, nebo dynamická (Kašparů, M.)
Dáváním nikdy neztrácíme - (Podle W. Stinissena)
Dej mi napít - Impulsy pro duchovní život věřícího člověka současnosti. Strukturováno dle ignaciánských exercicií.
Dokonalá radost - (Julien Green)
Duše - jako zdroj našich věčných tužeb, z knihy Touha a honba za větrem (Houston, J.)
Falešná životní očekávání - (Józef Augustyn)
Horké vánoce - vánoční dobrodružství misionáře v Africe (Zdeněk Čížkovský)
Chléb na cestu - krátká zamyšlení o životě, z pohledu víry (Henri J.M.Nouwen)
Jak snášet nepříjemnosti - Povídka (Pinknerová, H.)
Jak ve smutku, tak v radosti - Ježíš neřekl: ´Nebudete zmítáni bouřemi, nebudete unaveni...´ Řekl: ´Nebudete přemoženi.´ (B. Groeschel)
Ježíšek pro mě - Drobné příběhy spjaté s vánočním tajemstvím, které ukazují, že i zdánlivě obyčejné chvíle mají hloubku a důležitost (Eduard Martin)
Ježíši, tady Jim - Co je vlastně modlitba? (James A. Feehan)
Jinými slovy - lidský život v myšlenkových jednohubkách (Kašparů, M.)
Jiří Grygar: Proč věřím v Boha? - Vztah k Bohu je pro věřícího důvěrná osobní záležitost
Jsi milován (Henri J.M.Nouwen ) - Slovo ´milovaný´ mi bylo dáno kvůli tobě a tvým přátelům
Jsme vybráni (Henri J.M.Nouwen) - Základ, na němž můžeš vybudovat svůj život
K čemu věřit? - (Dominik Pecka)
K zarmoucení máme mnoho důvodů.. - krátké zamyšlení
Kde jsi, Adame? - Impulsy pro duchovní život věřícího člověka současnosti. Strukturováno dle ignaciánských exercicií.
Kde se vzala radost - (Marie Svatošová)
Kosmonauti Cernan a Irwin o své víře -
Krásný žebrák - Náhodná setkání v nás mohou rozsvěcovat světlo Kristovo. Jsme-li vnímaví, i my prožijeme nečekaně Boží přítomnost. Svědectví Sestry Marie od Navštívení. 
Lectio Divina - Uvedení do starobylé metody četby a přivlastnění Bible.
Má cesta k láskyplnému vztahu - Víra je dobrodružství. Nikdy není hotová a má-li být živá, musí mít v sobě dynamiku růstu i očistné krize (Kašparů, M.)
Milosrdenství chci - a ne oběť - Z knihy Spiritualita zdola (Grün, A.)
Milovat Boha a nemít na něj čas? - (Grün, A.)
Mít více znamená mít se lépe? - Spočívá smysl života v obchodu a výrobě? (Houston, J.)
Moralismus versus mysticismus - Ježíš nám chce dát především sílu k lásce (David Torkington)
Muž a žena - dva různé světy? - Několik článků o duchovním životě z pohledu dvou "světů
Může člověk nacházet Boha ve všem? - Osobní povolání - jedinečný způsob darování se (Herbert Alphonso)
Myšlenky moudrých - O životě (Uspořádal Wilhelm Mühs)
Na minutu s Józefem Augustynem - Sto krátkých zamyšlení nad tématy s duchovního i běžného života.
Neživoříme jen? - Jsme na hostině a máme prázdné talíře (James A. Feehan)
O darech - Knížka krátkých úvah Hany Pinknerové nad citáty k tématu dar, darování, obdarování, vděčnost...
O moudrosti s Jaro Křivohlavým - Kniha 40 krátkých úvah nad biblickými a jinými citáty na téma moudrost.
O radostech lidské duše - od světské myšlenky ke křesťanské zkušenosti (Kašparů, M.)
O životě z víry - Výběr čtyřiceti otázek a odpovědí na téma vztahů, sexuality,smrti, nemoci, slabostí.. (A. Grün)
Páté evangelium - Kardinál Giacomo Biffi ironicky naráží na některé tendence v církvi po II. vatikánském koncilu.
Podle W. Stinissena: Nenalézáme-li důvod k radosti -
Porodní bolesti - Nouze a tíseň, které s sebou krize středního věku přináší, jsou jen porodními bolestmi, v nichž se Bůh rodí v člověku. (Anselm Grün)
Proměna zevnitř - Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru.
Proměňující moc víry - Jak milovat Boha, jak milovat bratra? (Grün, A.)
První krok ve víře - Věřit v "něco" může být odrazovým můstkem (Kašparů, M.)
První krok ve víře - Teprve vztah dělá ze statické víry dynamickou (Kašparů, M.)
Příběhy lásky, které se skutečně staly - Příběhy "obyčejných" lidí,  které ve vás vyvolají touhu vyjít a zkusit to znovu.(G. Chapman)
Příběhy nejen pro nemocné - Několik příběhů, které člověka chytí za srdce. (S. Bachlová)
Přirozená reakce - útěk - trojí způsob, jak utéci před krizí středního věku (Anselm Grün)
Rekolekce s Karlem Čapkem - Duchovní impulsy od spisovatele, filozofa a také křesťana.
Rozjímání (Thomas Merton) - Rozjímání není především intelektuální činností. Myšlenky zkušeného cisterciáckého mnicha.
Setkání se sebou - abych mohl mluvit s Bohem (Grün, A.)
Spiritualita zdola - Bůh k nám mluví i prostřednictví nás samých, našich citů, myšlenek, slabostí (Grün, A.)
Surožskij, A : Neznámé jméno - které Bůh vyslovil při našem stvoření, a které je s námi totožné.
Štěstí vděčnosti - - podněty k zamyšlení od Anselma Grüna
Ukřižovaný Kristus - Šance pro poražené (Raniero Cantalamessa)
Vděčnost nám poskytuje radost - a dodává nám sil. Spokojený může být jen ten, kdo dkáže být vděčný.
Víra, naděje, láska - (Anselm Grün )
Vše bývá jinak, než bychom právem čekali - z knihy "Povídky z verandy"
Zahlédnout Boží království - Buď vidíme Boží obraz ve všech stvořených věcech, nebo ho nevidíme vůbec…
Zástupy žasly nad jeho učením - Úvahy na základě duchovních cvičení Ignáce z Loyoly (Józef Augustyn)
Život milovaných dětí - I když si nás svět nevyvolil, Bůh ano (Nouwen, H.)

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.